Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura

Hortikultura

ŽALFIJA biljka koja donosi spasenje

žalfija biljka

ŽALFIJA  biljka – Sam naziv žalfije (lat. Salvia  officinalis) na latinskom Salvia potiče od reči salvare, što znači spasiti, izlečiti, jer su je još stari Rimljani veoma koristili u lečenju raznih bolesti, a officinalis znači lekovit. Na engleskom reč za žalfiju sage, označava mudrost, a koristili su je za stimulisanje koncentracije, za povećanje pamćenja, a smatra se da dorinosi i ... Read More »

Lipa je drvo lepote, zdravlja, dugovečnosti

lipa drvo

Lipa (latinski Tilia drugi nazivi: lipac, ( lipolist, lipa velelista, zimska ) veliko je drvo čije stablo doseže visinu od 25 do 30 metara, a starost i do nekoliko stotina godina. U našim krajevima rastu bela ili srebrna lipa (Tilia tomentosa), velikolisna lipa (Tilia grandifolia) i sitnolisna (Tilia parvifolia). Zahteva od vetrova zaštićeno zemljište sa dosta vlage ili malo kiše ... Read More »

Semena cveća, proizvodnja

sajam cvetna pijaca novosadska jesen semena cveća

Semena cveća – Za proizvodnju semena cveća najviše odgovaraju tipovi zemljišta: černozen, suglinasta ili nešto peskovita zemljišta bogata organskim materijama. Veoma važno je da su zemljišta bogata organskim materijama. Takođe je važno da su zemljišta dobro meliorirana, ocedna, tj. da nivo podzemne vode bude dublje  i spod površine ) od 100-150 cm. Plodnost zemljišta za proizvodnju semena cveća se održava ... Read More »

Zumbul prolećni vesnik novog budjenja prirode

zumbul

Zumbul sadimo naj?eš?e tokom jeseni. Treba biti na dubini od oko 15 cm. Prilikom sadnje lukovica voditi ra?una da lepo legnu, ?vrsto utisnite u zemlju kako ne bi ostao vazduh ispod lukovice koji kasnije može uzrokovati truljenje. Zumbul Hyacinthus je lukovi?asta biljka iz Male Azije, a poznata je u Evropi još od 16. veka. Razlikuju se dve osnovne vrste: – ... Read More »

Smilje zlato i zaboravljeno blago – ulje 1.500 eura litar

smilje zlato

Smilje zlato i zaboravljeno blago – Aromati?na biljka, koja je u narodu poznata pod imenom smilje raste na sun?anim kamenjarima i padinama, u pukotinama stena, podru?jima uz more. Neke vrste gaje se kao ukrasne biljke, i za suvo cvec?e. ?esto se sade u grupe u sun?ane kamenjare ili pojedina?no u saksije i žardinjere. Njihov prijatan miris unosi u eksterijer doma ... Read More »

Ekološke kuće Hundertwasser, zeleno u gradu

ekološke kuće

Ekološke ku?e Hundertwasser – Mnogi koji su sa?injavali popis destinacija koje u Evropi treba obi?i pomenu?e i gra?evine Hundertwassera, austrijskog arhitekte. Friedrich Stowasser, pod nadimkom Hundertwasser (1927-2000), prirodu je doživljavao kao uzvišenu realnost i izvor univerzalne harmonije. Smatrao je da se ?ovjek samo u prirodnom okruženju može osje?ati dobro i slobodno, i njegova su djela gra?ena u skladu sa tim. ... Read More »

Lavanda Srbija – uslovi gajenja, tip zemljišta

lavanda srbija

Lavanda Srbija – Lavanda razvija snažan korenov sistem sa velikom brojem žila. Neke žile prodiru duboko u zemlju, dostižući dubinu i do 4 m. Koren je veoma jake usisne moći. Nadzemni deo se sastoji od brojnih stabala koja dostižu visinu  50-80 cm. Grane u donjem delu su odrvenele a u gornjem su zeljaste i završavaju se cvastima.  Lišće i gtane ... Read More »

Setva travnjaka na pravi način garantuje uspeh

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci kosidba

Setva travnjaka nije teška i može je uspešno obaviti bilo ko. Ako ste se odlu?uli za setvu semena trava, sledite ovih pet jednostavnih koraka za najbolje rezultate. Korak 1 – Kupite najbolje seme trave za bogat zeleni travnjak. Preporu?ujemo Visoki vijuk za sun?ane i u seni mešavina za sve namene korištenja. Veliki travnjak može se gajiti samo od dobrog semena ... Read More »

CIKLAMA cveta zimi, ukrašava prostore naših domova

ciklama

CIKLAMA cveta zimi, To je biljka sa krupnim krtolastim korenom iz kojeg raste bujno liš?e. Mogu cvetati tokom cele godine, najviše zimi i u prole?e.  Gaji se kao sobna biljka za prozore, ku?ne svetlarnike. Proizvo?a?ima cve?a ciklama je komercijalna i vrlo rentabilna ukrasna biljka jer se odli?no prodaje za 8. mart. Ciklama jenajlepša biljka, koja cveta tokom zimskog perioda, a ... Read More »

Krokus cveće za rano proleće

krokus

Krokus cve?e- Zima se sprema da nam donese sneg i mraz, ali sada treba misliti na prole?ni vrt. Posadite lukovice lala, krokusa, perunika, narcisa. Jedan od vesnika prole?a je i krokus. Krokus je rod sa oko 80 vrsta višegodišnjih cvetaju?ih biljaka iz familije Iridaceae. Popularan je zbog svojih peharastih cvetova koji se javljaju u rano prole?e ili jesen.  Masovno cvetanje ... Read More »