Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda

Poljoprivreda

Poleganje rasada način kako ga sprečiti

rasad paradajza paradajz seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza plastenik vaši poleganje

Poleganje rasada – Početkom godine, proizvođači povrća, svoju proizvodnju počinju sa proizvodnjom rasada. Uspešna proizvodnja rasada podrazumeva, pre svega, upotrebu kvalitetnog, deklarisanog semena i sterilisanog supstrata, uz stvaranje povoljnih uslova za nicanje i rast biljaka. Proizvođači rasada,kako oni koji ga proizvode na tradicionalni način tako i oni koji se bave savremenom kontejnerskom proizvodnjom treba da učine sve kako bi rizik od ... Read More »

FOLIJARNO đubrenje za bolji rast biljaka

folijarno đubrenje

FOLIJARNO đubrenje   Za formiranje visokih i stabilnih prinosa  biljkama je potrebno istovremeno prisustvo svih proizvodnih faktora u optimalnim količinama: ugljen – dioksid, kiseonik, voda i mineralne materije. Ugljen-dioksid i kiseonik biljke usvajaju iz atmosfere, a vodu i mineralne materije najviše iz zemljišta. Stanje biljnih hraniva u zemljištu je dinami?no, podložno je čestim promenama koje zavise od inteziteta fizičkih, hemijskih i ... Read More »

MAHUNARKE za kvalitetnu stočnu hranu

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

 Mahunarke za kvalitetnu stočnu hranu. Suša prošle godine je stočare stavila u veliki problem – kako ishraniti stoku. Gajenje mahunarki je možda rešenje. Prednost gajenja je višestruka i ogleda se u sledećem: -Višegodišnje krmne mahunarke se odlikuju izuzetnom prirodnom sposobnošću da zahvaljujući simbiozi sa bakterijama iz roda Rhizobium, fiksiraju velike količine slobodnog atmosferskog azota koji nakon izumiranja ovih biljaka ostaje u ... Read More »

Obrada zemljišta u skladu sa zahtevima struke

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta

Obrada zemljišta – Sistemi konzervacijske obrade, u poređenju sa klasičnim sistemima zasnovanim na primeni pluga, imaju veći potencijal održivog korišćenja zemljišnih resursa. Obrada menja fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta, pri čemu rast biljaka, razvoj i prinos može biti povećan. Međutim, postoje mnogi primeri neodgovarajućeg korišćenja poljoprivrednih zemljišta, što rezultira pogoršanjem njegovog kvaliteta. Na primer, neodgovarajuća obrada može izazvati destrukciju ... Read More »

Mangulica- zaboravljena vrsta ponovo u trendu

suseno sajam etno

Mangulica – Verovatno ste čuli za “dobar” holesterol ( HDL ), to su čestice koje sakupljaju višak holesterola sa mesta gde ga ima previše i odnose ga u jetru. Zato su HDL čestice vredan čistač krvnih sudova jer smanjuju rizik od nastajanja kardiovaskularnih bolesti. Da li ste ga očekivali u mesu svinje rase Mangulice ?  Sve veći broj uzgajivača se odlučuje ... Read More »

VODOTOPIVA đubriva su nezamenjiva

vaši plamenjača krompira vodotopiva

Vodotopiva đubriva su nazamenjiva – Savremena proizvodnja i redovna upotreba đubriva dovela je do značajnog smanjenja zone korenovog sistema kod gajenih biljaka. To je razlog više da se pravilno i pravovremeno upotrebe vodotopiva  NPK  djubriva različitih  formulacija predviđenih  za različite faze vegetacije biljaka. Intenzivno povrtarstvo zahteva kvalitetna i visoko izbalansirana đubriva.Vodotopiva djubriva moraju  biti   stvorena na bazi kalijum nitrata sa optimalnim ... Read More »

Jarovizacija niske temperature uslov prinosa

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

JAROVIZACIJA – Jarovljenje ili jarovizacija je toplotni stadijum biljaka, kroz koje biljke moraju da prođu u toku zime da bi plodonosile, odnosno da provedu izvestan period izložene niskim temperaturama da bi nastavile svoje normalno razviće i plodonosile. Pšenica najbolje podnosi negativne temperature u ovom stadijumu i ukoliko on traje duže to je njena otpornost veća i obrnuto. Povećanjem sadržaja suve materije ... Read More »

JARAD zahtevaju veliku pažnju svaki dan

probiotici jarad koze

JARAD zahtevaju – Poznato je da ishrana mladunaca u prvim, kritičnim danima života najviše utiče na normalan rast i razvoj kao i na celokupni zdravstveni blten budućeg proizvodnog grla. Otuda je i za mladu jarad neophodno da se u potpunosti sprovede pravilan postupak ishrane u toku prve nedelje života. Neposredno po rođenju, od primarnog značaja je da jare posisa prvo majčino ... Read More »

Setva sadnja povrća – predsetveno đubrenje

rasad rani kupus setva kupusa setva sadnja

Setva sadnja povrća – Ukoliko je izostalo osnovno đubrenje u toku jeseni na parcelama predviđenim za setvu i sadnju povrtarskih kultura u proleće, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti predsetvenom đubrenju kao i prihrani u kasnijem periodu. Poznato je da je osnovno đubrenje u jesen nezamenljiva agrotehnička mera pre svega zbog sporije aktivacije fosfora i kalijuma, kao i poboljšane mineralizacije svih ... Read More »

Sočna hraniva u ishrani prasadi, svinja

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka sočna hraniva

Sočna  hraniva u ishrani – U ovu grupu spadaju: zeleni biljni delovi, krompir, repa, mrkva, cvekla, bundeve, čičoka, silaža itd. Sva ova hraniva odlikuju se velikim sadržajem vode, priličnom količinom ugljenih hidrata (skroba i šećera), malim sadržajem belančevina, masti i mineralnih materija. Ona su lako svarljiva i bogata u vitaminima A, B i C. Pošto ova hraniva sva gazdinstva mogu ... Read More »