Wednesday, 26 April, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda

Poljoprivreda

Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

ipard

Kukuruz šećerac se tretira kao povrće. Koristi se u ljudskoj ishrani u mlečnoj fazi razvoja endosperma. Može se gajiti u prvom delu vegetacije ili postrno, nakon ubiranja nekog ranijeg useva. Poznato je da je kukuruz šećerac osetljiv na većinu herbicida koji se inače koriste za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Takođe, pojedini hibridi šećerca različito reaguju na herbicide, s toga ... Read More »

Cvetni pojas značaj u organskoj proizvodnji

Cvetni pojas – Postavljanje cvetnih zaštitnih pojaseva je jedna od značajnih agrotehničkih mera- preventivnih mera u suzbijanju bolesti, štetočina i korova u organskoj proizvodnji. Cvetni pojasevi su trake širine 1-2 m sa mešanim jednogodišnjim i višegodišnjim aromatičnim i drugim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. One se seju (sade) oko polja ili u kulturu na svakih 50-100m , jer je to ... Read More »

Pšenica faze razvoja od cvetanja do zrelog zrna

pšenica

Pšenica faze razvoja od cvetanja  do zrelog zrna. – OPLODNJA, FORMIRANJE I SAZREVANJE ZRNA PŠENICE.  U povoljnim uslovima 6 – 12 časova posle oprašivanja dolazi do oplodnje, a odmah zatim počinje razvoj klice. Posle čega se obrazuje zrno. Pri optimalnoj temperaturi 20 – 25 °C i umerenoj vlažnosti vazduha posle 4 – 5 dana iza oplodnje klica je formirana i ... Read More »

Mašinska muža, greške i kako ih otkloniti

podsticaji

Mašinska muža je neophodan uslov modernog mlekarstva, ali je potrebno pravilno primeniti, jer štete usled nepravilne primene mogu biti značajne. Pogrešna priprema mužne može izazvati štetne posledice na zdravlje krava, trajnost i ispravnost aparata, kvalitet mleka i ekonomičnost proizvodnje. Najčešće greške koje se dešavaju pri mašinskoj muži i ostavljaju posledice su: Muža uz prevelik vakuum, Nedovoljni ili prerani pripremni radovi, ... Read More »

Zaštita useva kukuruza pre nicanja DELTA AGRAR

kukuruz zaštita

Zaštita useva kukuruza – nakon uspešne setve očekuje nas period borbe sa korovima. Kada je seme u zemlji treba da predupredimo rast korova koji oduzimaju vodu i hranivo kukuruzu. Kvalitet sredstava zaštite je odlučujući faktor za uspešan rast mladih biljaka kukuruza. DELTA AGRAR Vam garantuje kvalitet i uspeh.  Zaštita useva kukuruza od korova posle setve a pre nicanja Uspešno suzbijanje ... Read More »

Lisnati kelj u maju za sedam nedelja

rokovi sadnje

Lisnati kelj je jedna od najotpornijih zimskih povrtarskih kultura. Izuzetno se lako gaji i otporan na veliki broj nepovoljnih uslova. U ishrani se koristi početkom godine, posle mrazeva i u tom periodu je jedna od ređih kultura koja se može koristiti u svežem stanju. Uspešno se gaji posle useva boba i graška. Od sejanja do berbe pristiže za oko 7 ... Read More »

KRMNI SIRAK je zahvalna kultura za uzgoj

sirak

Krmni sirak je načajna ugljenohidratna krmna kultura koja se prinosom, kvalitetom i dugim vremenskim periodom korišćenja u toku godine ističe u ishrani preživara. Može se koristiti kao zelena masa i za vlažno konzerviranje kada postigne visinu 70-100 cm. Prvi otkos za zelenu masu,koji daje najveću količinu zelene mase, stiže 50 dana od nicanja, a naredni za 40 dana. Prinos zelene ... Read More »

Svetlost u plasteniku – zasenjivanje ReduSol- Xtra

redusol

Svetlost u plasteniku je važan faktor za rast i razvoj biljaka. Tokom letnjih dana  velika količina svetlosti može da nanese štete na gajenim biljkama. Biljke kojima treba manje svetlosti (3.000-5.000 luksa) bolje podnose zasenjivanje i gust sklop. Mnoge od njih, kao što su mladi crnii i beli luk, mogu uspešno da se gaje između biljaka na zasejanim mestima (500-1.000 luksa). ... Read More »

Kukuruz za silažu – pravilan izbor rešava sve

hibrid

Kukuruz za silažu – Setva kukuruza će početi uz povećanje temperature zemljišta. Poljoprivrednici, stočari vrlo često pitaju koji hibrid izabrati za pripremu kvalitetne silaže. Na tržištu se nalazi velik izbor hibrida kukuruza, različitih osobina i dužine vegetacije. Naime, hibrid koji će biti proizveden sa ciljem spravljanja silaže mora imati odredjene osobine koje ga kvalifikuju za ovu namenu . Pored velike ... Read More »

Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

pšenica

 Vlatanje pšenice – Da li će pšenica, koja je rano posejana, preći u fazu vlatanja ako se prihrani?  Začetak formiranja stabla sa člancima počinje još u fazi bokorenja. Tada su članci još kratki, a kolenca su na stablu  međusobno zbližena. Dužina članaka je manja od prečnika stabla. Po završetku bokorenja članci počinju da se izdužuju pa se stablo pojavljuje na ... Read More »