Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda

Poljoprivreda

SETVA kupusa u decembru, sadnja u aprilu

rasad zeolit rani kupus setva kupusa kupus kasni pikiranje rasada kupus u leto plodored

Setva kupusa – Pripreme sa setvu semena kupusa za ranu berbu se približava. Leje ste verovatno pripremili ranije i sada se semenke pažljivo stavljaju u zemlju. Potrebno je da temperatura leja bude ispod 20 C, dok proces proizvodnje rasada traje 40-50 dana. SETVA kupusa – Obavlja se u toplim lejama ili plastenicima sa veštačkim zagrevanjem. Kupus zavisno od reona za ... Read More »

Morka neobična ptica za gajenje

morka

Morka poznata od davnina, poreklom iz Gvineje, doneta je na tlo Evrope. Poznata i kao misirka, biserka, dukatka (Numida meleagris) ima izduženo, ovalno telo kojoj je leđna linija skoro vodoravna. Glava je mala, gola, lice plavobele boje Na glavi ima jedan rožni izraštaj. Telo je obraslo gustim perjem, noge su duge, a vrat kratak. Boja može biti plavkasta, srebrnastosmeđa, siva ... Read More »

Parapodzoli na velikom delu teritorije PSSS Šabac

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Parapodzoli zauzimaju oko 70% teritorije koju posmatra PSSS Šapca, stoga njegovo posmatranje uglavnom spravom zauzima veliku pažnju na teritoriji Posavotamnave i Pocerine. Njegovo prisustvo kod poljoprivrednih proizvođača izaziva strahopoštovanje jer genetički potencijal koji ona nosi, nije u grupi zemljišta koje se može reći da je ekonomski opravdan. U svakom slučaju ona su zemljišta od kojih proizvođači žive te im moramo ... Read More »

Sumpor je neophodan u prolećnoj prihrani pšenice

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

Sumpor je neophodan – U svojoj ishrani biljke koriste vrlo veliki broj elemenata i to uglavnom poreklom iz zemljišta u vidu mineralnih soli i vode. Jedan veći broj spada u grupu neophodnih (esencijalnih), dok se drugi ubrajaju u korisne. Pod neophodnim elementima smatraju se oni koji zadovoljavaju sledeće fiziološke kriterijume: ako nedostaje ovaj element biljka nije u stanju da završi ... Read More »

Kozarnik uslov za dobre rezultate u gajenju koza

kozarnik

Kozarnik uslov za dobre rezultate – Kozarstvo je grana stočarstva koja može mnogima doneti stalan prihod, kako od prodaje mleka, sira tako i mesa. Da bi grla brzo napredovale, bile zdrave i davale puno mleka potrebno je obezbediti mesto za njihovo gajenje  – kozarnik. Postaviti ga na uzvišeno, ocedito zemljište sa povoljnom klimom tokom godine. Obezbediti suv pod, dobru ventilaciju, ... Read More »

Ogledi krompira za bolji izbor sorte za gajenje

ogledi krompira mladi krompir zahtevi moljac krompira krompir organski

Ogledi krompira – Ove jeseni su uzgajivači krompira nagrađeni za uloženi trud, krompir je bogato rodio, visok kvalitet krtola je dobra prilika za ostvarenje profita. Poljoprivrednici su mogli da prisustvuju ogledu koji je organizovala PSSS Vranje i da se uvere koje sorte im mogu obezbediti zaradu. Najviše su bile zastupljene srednje rane sorte koje su najviše i dale roda. prinosi ... Read More »

Sirak za zrno je zahvalna kultura, visok prinos

divlji sirak krmni sirak stočni sirak sirak za zrno

Sirak za zrno je veoma isplativa kultura. U poslednje vreme raste interesovanje poljoprivrednika za njegov uzgoj. Neophodne informacije za gajenje su u nastavku. Plodored  Za ozime kulture sirak nije najbolji predusev zbog jakog isušivanja i in­tenzivnog iskorišćavanja rezerve azota iz zemljišta. Uz kvalitetno izvedeno zao­ravanje biljnih ostataka sirak za zrno može biti dobar predusev za jare kulture. Povoljna je okolnost da ... Read More »

Perko setva u jesen i proleće, prinos 60 tona

perko setva

Perko setva – Osnovne karakteristike perka su da ga stoka rado jede, visoka hranidbena vrednost i velika rodnost.. Ima razgranat korenov sistem , a nad zemljom veliku količinu zelene mase tako da se često koristi i kao zelenišno đubrivo. Različito vreme setve, ujesen kao ozimi, sproleća i kao postrni usev je još jedna velika prednost pošto on omogućava da se ... Read More »

Kokoške nosilje u kontrolisanim uslovima

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u

Kokoške nosilje u nas drže se kako u ekstenzivnim tako i u intenzivnim uslovima. U ekstenzivnim uslovima koke drže seoska domaćinstva i to uglavnom u manjem broju od 10-200 koka za sopstvene potrebe ili za potrebe pijace. Intezivno držanje podrazumeva držanje kokoški na farmama, pod strogo kontrolisanim uslovima bilo da se radi o podnom držanju ili u kavezima. Jaje kokoške predstavlja ... Read More »

Kupusnjače u plasteničkoj proizvodnji cele godine

folijarna ishrana kelj pupčar kupusnjače

Kupusnjače  kao predusev u plasteničkoj proizvodnji. Zaštićeni prostor osigurava najintezivniju proizvodnju, kombiniran proizvodnju, najbolje iskorištenje, kontrola ot bolesti i štetnika u primenu biološke kontrole, a što osigurava i zdraviju hranu. U skupinu povrtlarskih kupusnjača ubrajaju se glavičast kupus, lisnati kelj, kelj glavičar, kelj pupčar, karfiol, brokula, kineski i pekinški kupus i keleraba. Sve povrtarske kupusnjače pripadaju familiji Brassicaceae. Ekonomski gledano, kupusnjače ... Read More »