Saturday, 23 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda

Poljoprivreda

Plastenik – potrebne količine vode za dobar rod

Konkurs vodosnabdevanje plodored navodnjavanje sistem za navodnjavanje korenov sistem sistemi za navodnjavanje

Plastenik količine vode za dobar rod – Količina vode, vreme i način navodnjavanja u velikoj meri zavise od vrste biljke koja se proizvodi, kvaliteta vode, faze razvoja u kojoj se biljka nalazi, vrste i načina gajenja biljaka i mikroklime. Stvarne vrednosti se mogu razlikovati u odnosu na kvalitet vode, tip podloge, tip zemljišta, sistem za navodnjavanje i temperaturu u stakleniku/plasteniku. ... Read More »

LUCERKA korovi – kako zaštititi mlade biljke

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

LUCERKA  korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su: Capsella bursa pastoris, Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa i ... Read More »

Proizvodnja kajmaka kao dodatni prihod na gazdinstvu

kvalitet mleka

Proizvodnja kajmaka – Odluka Ministarstva poljoprivrede o mogućnosti prodaje sa kućnog praga je dobra vest za mnoge proizvođače mleka, sira… Prilika da se dopuni budžet gazdinstva i možda pokrene mini proizvodnja, prvo za lokalne potrošače, a zatim i za restorane i trgovine u bližim gradovima. Domaći kajmak su mnogi probali i više ga nikada nisu zaboravili. Često je na trpezama ... Read More »

Neven setva u martu, prihod od maja do jeseni

neven setva

Neven setva u martu – Neven je zahvalna biljka, gaji se u plodoredu. Sušeni cvet je važan sastojak krema koje se koriste za smirenje upala sluznice i kao antiseptik. U Evropi se gaji kao biljka koja efikasno smanjuje broj nematoda u zemljištu. Berba počinje u maju mesecu. Bere se cvet koji se mora brzo sušiti (suve latice su higroskopne – lako upijaju vlagu) a očekivani prinos ... Read More »

Kelj pupčar neobično povrće puno minerala

folijarna ishrana kelj pupčar kupusnjače

Kelj pupčar je u čačanskom kraju malo poznato povrće, pa se zato i veoma malo gaji. U poslednje vreme čine se pokušaji da se gajenje ovog cenjenog povrća proširi. U zapadno evropskim zemljama kelj pupčar se gaji masovno. Za ishranu kod kelja pupčara koriste se razrasli pupoljci, glavičice koje se formiraju na stablu u pazuhu listova. Kelj pupčar je kultura umereno ... Read More »

Izostanak mleka kod suprasnih krmača

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Izostanak mleka – Izostanak lučenja mleka i smanjenje količine mleka je veliki problem kod uzgoja svinja. U normalnim uslovima lučenje mleka počinje neposredno pred ili tokom samog prašenja. Ponekad iz nepoznatih razloga kod nekih krmača lučenje mleka posle prašenja izostane. Potpuni izostanak lučenja mleka se ne može povezati sa strukturom, kvalitetom i količinom hrane. Ova pojava je rezultat hormonskog poremećaja ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvođača u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana već duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoistočno a naravno i domaće tržište. Mogućnost ovakvog ... Read More »

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

endivia organika salata cele godine integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove interakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u ... Read More »

Pojilice za svinje za pravilan i efikasan tov

tov prasadi probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Pojilice za svinje – Dobar prirast i dobra konverzija hrane pri tovu se ostvaruje samo kada pružimo dobre uslove i negu životinjama. Svinje se napajaju isključivo individualnim pojilicama. U praksi se koriste tri tipa ovih pojilica: 1. sisaljke, 2. šolje i 3. prskalice. Individualne pojilice za svinje postavljaju se tako da opslužuju 10 do 12 grla. Postavljaju se iznad prljavog ... Read More »

Plastenici u smeru istok – zapad bolje osvetljeni

plastenici u smeru

Plastenici u smeru istok – zapad bolje osvetljeni. Ulaganja u plastenike nisu mala i veoma je važno pravilno ih postaviti tako da maksimalno koriste sunčevu svetlost. Troškovi zagrevanja su velika stavka u efikasnosti uzgoja i korišćenje sunčeve svetlosti za pasivno zagrevanje može povećati profit. Pravila kako uspešno koristiti prednosti plastenika Vam predstavlja Mijodrag Đorđević doktor poljoprivrednih nauka. Na svetlosne uslove u ... Read More »