Friday, 18 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda

Poljoprivreda

TRIPSI ugrožavaju i sprečavaju razvoj biljaka

paradajz

TRIPSI ugrožavaju  – Tripsi su vrlo sitni i pokretljivi nametnici sa usnim aparatom za bodenje i sisanje biljnih sokova. Proteklih godina, a naročito sezone 2012.  beležimo prekomernu brojnost nekoliko njihovih vrsta:  1) duvanovog tripsa na luku i kupusu; 2) kalifornijskog tripsa na salatnim krastavcima, paprici tipa babura i krizantemama 3) trips gladiole na gladiolama! Porast trgovine biljkama i organima za ... Read More »

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

veštačko osemenjavanje

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste domaćih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije najčešće je nedostatak gvožđa u hrani. Takođe može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i određenih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvožđa u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvožđu iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »

Kombajn u soji, kako je pravilno

soja dzak

Kombajn u soji – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najveći problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovarajućih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi većih gubitaka naročito na neravnom zemljištu. Ako se tome doda i suša koja je pratila ovogodišnju proizvodnju jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba ... Read More »

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

zeolit

ZEOLIT rešenje – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.  OPŠTE KARAKTERISTIK MINERALA ZEOLITA   Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgrađuju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri tome ... Read More »

Paprika – pamukova sovica i način zaštite

zeolit

Paprika – Kukuruzna sovica je predstavnik reda Lepidoptera, familije Noctuidae, roda Helico-verpa. Kod odraslih leptira prednja krila su žuto-smeđe do naranđaste boje dok su zadnja krila smeđa sa karakterističnom crnom mrljom. Dužina tela im je od 12-20 milimetara, a raspon krila 30-40 milimetara. Izraziti je polifagna štetočina, hrani se na paprici, paradajzu, kukuruzu, duvanu…Može da razvije 2-3 generacije u toku ... Read More »

Pojilice za svinje za pravilan i efikasan tov

probiotici

Pojilice za svinje – Dobar prirast i dobra konverzije hrane pri tovu se ostvaruje samo kada pružimo dobre uslove i negu životinjama. Svinje se napajaju isključivo individualnim pojilicama. U praksi se koriste tri tipa ovih pojilica: 1. sisaljke, 2. šolje i 3. prskalice. Individualne pojilice za svinje postavljaju se tako da opslužuju 10 do 12 grla. Postavljaju se iznad prljavog ... Read More »

Kukuruzni plamenac napada po drugi put

kukuruz

Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis je polifagna štetočina; najveće  štete pravi na kukuruzu ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama. Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen  do 25% i više. Ovaj leptir ima izražen polni dimorfizam. Ženke su krupnije, svetlije boje, sa rasponom krila od 25-35 mm, dok su mužjaci tamniji, sa rasponom krila 20-30 mm. ... Read More »

KROMPIR silaža vredna kao silaža od kukuruza

semenski

KROMPIR silaža vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obično, krompir oštećen pri vađenju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u proleće. Oštećene krtole i ljuske krompira čine 50% krompira korišćenog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

Količina hraniva za uspešno govedarstvo

pravilna

Količina hraniva – Osnovni efekti uspeha u govedarstvu uslovljeni su obimom konzumiranja i efikasnošću iskorišćavanja konzumirane hrane u proizvodnji mleka, prirasta, tova. Koja je to količina hrane koju goveda mogu da konzumiraju, zavisi od niza faktora, a pre svega telesne mase, uzrasta, fiziološkog stanja životinje, načina držanja, mikroklime, broja hranjenja, načina davanja hrane, kvaliteta hraniva, njegovog spremanja.  Obim konzumiranja hrane ... Read More »

AMBROZIJA uporan korov šteti usevima

ambrozija

AMBROZIJA (Ambrosia artemisiifolia L.) (ambrozija pelenasta, fazanuša, limundžuk)  nije autohtona evropska vrsta. Ona je poreklom iz Severne Amerike, a na stari kontinent je uneta 1863. godine sa semenom deteline i lucerke. Smatra se da je ambrozija  u naše krajeve stigla brodovima iz Rumunije. Danas se ambrozija u velikoj brojnosti nalazi u Istočnoj Srbiji. To je jednogodišnja zeljasta vrsta iz familije ... Read More »