Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA (page 3)

ORGANSKA

Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko đubrivo

navodnjavanje stajnjak u leje stajnjak njegove vrstebstajnjak đubrivo

Stajnjak vredi puno – Osim navodnjavanjem, poboljšanjem sastava zemljišta doprinećemo čuvanju vlage u njivama. STAJNJAK POBOLJŠAVA PRINOSE. Unošenjem organskih djubriva, unose se i korisni mikroorganizmi, a istovremeno se aktivira njihov rad. Razgradnjom, uneta organska materija se delimično mineralizuje, ali iz produkta razgradnje se sintetizuju nova visokomolekularna organska jedinjenja  – humusne materije. Humus je izuzetno značajan u zemljištu, jer utiče na čitavu ... Read More »

Cvetni pojas značaj u organskoj proizvodnji

cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje

Cvetni pojas – Postavljanje cvetnih zaštitnih pojaseva je jedna od značajnih agrotehničkih mera- preventivnih mera u suzbijanju bolesti, štetočina i korova u organskoj proizvodnji. Cvetni pojasevi su trake širine 1-2 m sa mešanim jednogodišnjim i višegodišnjim aromati?nim i drugim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. One se seju (sade) oko polja ili u kulturu na svakih 50-100 m , jer je to ... Read More »

Organska proizvodnja – konferencija PK Srbije

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

 Organska proizvodnja  – Konferencija “Organska proizvodnja u Srbiji – na putu ka organskom” – 27– 28. mart 2017, 10:00 ?asova, PKS, Resavska 15  Centar za organsku proizvodnju Privredne komore Srbije uz podršku nema?ko – srpske razvojne saradnje koju sprovodi GIZ organizova?e 27. i 28. marta me?unarodnu konferenciju na temu organske proizvodnje u Srbiji.  Cilj konferencije je da se doma?a iskustva uporede ... Read More »

BLITVA organski način uzgoja

blitva organski cvekla u leto

BLITVA organski način uzgoja Blitva je bliski srodnik cvekle, lak za gajenje, a gaji se zbog lisnih drški i lišća. Daje prinos nekoliko meseci. Lišćima debele žile često jarkih boja. Izgleda atraktivno i može da se gaji kao ukrasna biljka. Od sejanja do berbe potrebno joj je od 8-12 nedelja. Sorte – Blitva obično ima bele žile, ali kod nekih sorti ... Read More »

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja

prirodni lekovi organska paprika plastenik paprika u maju

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja. Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski zna?ajnija, a zahvaljuju?i potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može zna?ajno doprineti razvoju ruralnih podru?ja, a time i poljoprivrede uopšte. Zbog toga je organska proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja ... Read More »

Krompir organski – bez upotrebe hemijske zaštite

Krompir organski – Za proizvodnju krompira, kao jednog od najvažnijih poljoprivrednih proizvoda, jedna od najbitnijih agrotehni?kih mera je njegova zaštita. U savremenoj proizvodnji, gotovo je nezamislivo uzgajati krompir bez upotrebe insekticida. Svakako, najve?a šteto?ina je krompirova zlatica.To je jedan veoma prilagodljiv insekt koji veoma brzo stvara rezistentne forme prema insekticidima kojima je tretiran.njegovim konzumiranjem ostaci pesticida se unose u organizam, ... Read More »

Organska proizvodnja – proizvodnja rasada

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Organska proizvodnja – poleganja rasada je tipična bolest povrća u zaštićenom prostoru. Može se pojavi i na njivi, posebno u vreme hladnog i kišovitog proleća. Bolest izaziva više gljiva (Ruthium, Fusarium, Rhizoctonia i dr.) Preventivne mere su: 1./ dezinfekcija semena (kvantum i ekstrakt koprive), zatim   2./ dobro i redovito provetravanje. Zaražene biljke treba iščupati, zemljište posuti drvenim pepelom, preparatima bakra ... Read More »

ORGANSKO – izbor tla je jako važan

Organski – Proizvodnja organski uzgajanih poljoprivrednih kultura ima sve ve?e u?eš?e na tržištu. Da bi se takva proizvodnja zasnovala prvo treba izabrati pogodno zemljište. Prilikom izbora parceleza organsku proizvodnju povr?a treba odabrati parcelu ?iji je položaj ravan ili blago kos, bez neravnina. Položaji parcela sa nagibom od 1.5 % i više bi trebalo izbegavati u cilju spre?avanja erozije zemljišta. Dubina ... Read More »

Organska proizvodnja i uslovi za uzgajanje

nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna

Organska proizvodnja  – Priprema zemljišta. Da bi zemljište dobilo sertifikat za proizvodnju organske hrane, potrebno je da najmanje tri godine ne bude tretirano hemikalijama, već da se priprema upotrebom stajskog, odnosno biološkog i tečnog đubriva. Ti kriterijumi su prihvaćeni u SAD, Evropskoj uniji i Japanu, a kod nas u Srbiji, trenutno ih ispunjava oko 700 poljoprivrednika. Dugoročno održavanje i povećanje plodnosti ... Read More »

Organska proizvodnja u pčelarstvu

Organska proizvodnja u p?elarstvu je propisana regulativom EU 1804/99.Izbe?i zaga?ivanje meda reziduama tretmana je glavna I najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, ve?i u konvecionalnom (standardnom) suzbijanju varoe. Organska proizvodnja meda danas ima veliku šansu zbog brige I škodljivosti standardnih aktivnih materija I ostataka koji mogu da se ... Read More »