Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Mehanizacija (page 2)

Mehanizacija

Agro Grand Prix kreditna kartica – Crédit Agricole

agrograndprix

Agro Grand Prix kreditna kartica –  Crédit Agricole banka je, u saradnji sa kompanijom NIS, pripremila AgroGrandPrix kreditnu karticu za pla?anje goriva na rate na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama. AgroGrandPrix je kreditna karica koja omogu?ava poljoprivrednim gazdinstvima kupovinu goriva na 6 ili 12 rata bez kamate na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama. Svi iznosi od 6.000 do ... Read More »

Prskalica samohodna u kompaniji “ALMEX”

GASPARDO URAGANO – SAMOHODNA PRSKALICA za visoke biljne kulture! U poslednjih nekoliko godina u Srbiji su se pojavile nove bolesti klipa kukuruza, a zabeležene su i pojave insekata koji prave velike štete. U takvim slu?ajevima efikasnu hemijsku zaštitu mogu?e je posti?i jedino samohodnim prskalicama visokog klirensa, sa ve?im radnim zahvatom, bržim radom, boljim manevarskim osobinama, ve?im rezervoarom i bržim punjenjem. ... Read More »

FENDT 1050 – najjači traktor u serijskoj proizvodnji

FENDT 1050 – najja?i traktor . TEKST ZA LJUBITELJE TRAKTORA. ( Iz arhive ) Jaki postaju još ja?i. To doista može samo Fendt. Može organizirati prezentaciju novih modela i europsku press konferenciju u dvorcu Schloss Neuschwanstein. No, može i napraviti opet novu seriju velikih traktora. Ovoga puta jako snažnih i velikih. Tristotinjak okupljenih novinara i stru?njaka nije moglo sakriti uzdahe ... Read More »

Fendt kombajni serije L dobra prilika

Fendt kombajni serije L dobra prilika – Tražite kombajn za vaše gazdinstvo? Zastanite i pro?itajte da li Vam L serija kombajna iz Fendta odgovara. Kombajn Fendt nije toliko popularan i poznat me?u poljoprivrednicima kao traktor. Pa ipak kompanija AGCO je ponudila nekoliko serija kombajna, a mi ?emo predstaviti L seriju koja je veoma popularna kod porodi?nih gazdinstava veli?ine do 200 ... Read More »

DANI FERRARI kao Formula 1

dani ferrari mere ipard

Ferrari traktori – DANI iz Merošine je zastupnik najpoznatije italijanske firme Ferrari iz Luzzara. Porodi?na firma koja gaji tradicije naših predaka i želi da Srbija postane žemlja koja se ponosi svojim poljoprivrednicima. Želja kompanije Ferrari je da  projektuje, proizvodi i vrši distribuciju proizvoda koji zadovoljavaju potrebe onih koji ih koriste, sa namerom da mašine poboljšaju živote onih koji su ih kupili, osiguravaju pouzdanost, sigurnost i ... Read More »

Optimalan rad motora i transmisije Fendt 500 Vario

Optimalan rad motora i transmisije  – Serija Fendt traktora 500 Vario, modeli 512, 513, 514 i 516 zadovoljavaju performanse ranga od 125 do 165 konjskih snaga. Traktori Vario 500 pogonjeni su motorima s ?etiri cilindra Deutz radne zapremine 4,04 litara. Sistem ubrizgavanja goriva podrazumeva ?etiri ventila po cilindru i sistem ubrizgavanja  Common Reil  ?ime se u najve?em modelu 516 obezbe?uje maksimalna ... Read More »

Polovni traktor – kako se odlučiti za onaj pravi

Polovni traktor –  Saveti za kupovinu polovnog traktora. Novo ili polovno? Ovo pitanje se neizbežno postavlja prilikom kupovine traktora. Da bi dugo uživali u polovnjaku proverite temeljno stanje te mašine. U prilog polovnom traktoru ide niža kupovna cena. Kod opremljenosti se u zavisnosti od situacije moraju napraviti odre?eni kompromisi, a potreba za popravkom i servisiranjem dodatno pove?avaju troškove polovnjaka u ... Read More »

TRAKTOR u zimu, konzervacija i zaštita

TRAKTOR u zimu – Kada se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci u zimskom periodu,preporu?uje se da se obave mere zaštite,kako bi se obezbedilo da na traktoru ne do?e do nekih ošte?enja za vreme stajanja.Prilikom konzervira nja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slu?aj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda pristupiti konzerviranju. Konzerviran traktor ... Read More »

Plugovi – njihove vrste broj – zastupljenost

Plugovi – Bez obzira kojom biljnom proizvodnjom se bavili, oranje je uvek zastupljeno, i spada u najvažniju operaciju obrade zemljišt. Iz tog razloga, odlu?io sam da napišem nešto o plugovima koji su naj?eš?e zastupljeni na našem terenu. Takodje, prilikom obilaska samog terena, primetio sam da puno ljudi nije upu?eno u karakteristike, radni zahvat, klirens ve? kupuju plug gledaju?i njegovu veli?inu ... Read More »