Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi (page 7)

konkursi

IPARD program stiže tokom 2017. godine

ipard program ipard iskustvo

IPARD program – za slede?u godinu prva pla?anja. Pove?anjem broja zaposlenih u Upravi za agrarna pla?anja stvaraju se uslovi za raspisivanje prvih poziva. Krajem ove godine se o?ekuje i prijem prvih biznis planova. Proizvodnja mleka: Poljoprivredna gazdinstva s 20 do 300 mle?nih krava      Investicije u izgradnju / rekonstrukciju i / ili u opremu: za štale za krave, uklju?uju?i opremu ... Read More »

Konkurs za kupovinu zemljišta – Prosperitati

konkursi

Konkurs za kupovinu zemljišta – Fondacija Prosperitati je raspisala konkurs za kupovinu zemljišta. Cene poljoprivrednih zemljišta su vrlo razli?ite u Vojvodini. U okolini Subotice cena kvalitetnog obradivog zemljišta se kre?e oko 8-10 hiljada eura po hektaru. U drugim mestima Vojvodine najmanje 5-6 hiljada eura treba platiti za jedan hektar. U Banatu u Tordi ili Mužlji 5-6 hiljada eura traže za ... Read More »

Podsticaji za poljoprivredu – Pravilnik

uprava za agrarnao plaćanja

Podsticaji za poljoprivredu – Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapre?enje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura. Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapre?enje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura, vrste podsticaja, uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje, kao, obrasci ... Read More »

Konkursi za imaoce dvojnog državljanstva – Prosperitati

konkursi

Konkursi – Prosperitati.  RASPISAN DRUGI KRUG KONKURSA FONDACIJE PROSPERITATI – Upravo je objavljen drugi krug konkursa Fondacije Prosperitati, raspisano je 5 konkursa, putem kojih se izme?u ostalog pruža podrška za kupovinu zemlje, razvoj turizma, kao i za pokretanje biznisa. Ovi konkursi su raspisani sa ciljem da se mladi zadrže i prosperiraju na rodnoj grudi. Konkursna dokumentacija ?e se zajedno sa zahtevom ... Read More »

IPARD sredstva za Srbiju sledeće godine ?

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva kredit rfv

IPARD sredstva – Kad god da se raspiše prvi poziv za IPARD program u Srbiji, pa bilo to i dogodine (pre toga teško će moći), za one koji nameravaju da se prijave na konkurse važne su dve stvari. Prva je da vide da li se njihova gazdinstva, s obzirom na kapacitete koje imaju, uklapaju u ovaj evropski fond ili pak ... Read More »