Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi (page 5)

konkursi

Konkursi za hladnjače, sušare AP Vojvodina

čuvanje voća

Konkurs za  opremanje hladnja?a, sušara u AP Vojvodina Proizvo?a?i ?esto uspešno ostvare plan proizvodnje, ali otkupna cena nije zadovoljavaju?a. Na?in da sa?uvaju svoj proizvod, bolje ga naplate ( da ostvare višu cenu ) je gradnja hladnja?a i sušara. Tržište ?e opravdati ulaganja, pogotovo ako iskoriste povoljnosti ovog konkursa. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehni?ko-tehnološke opremljenosti ... Read More »

Podsticaji za nabavku novog traktora

podsticaj

Podsticaji – rok za prijavu po?inje od 10. aprila 2017. godine. U skladu sa ?lanom 8. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017 godini. SUTRA PO?INJE PRIJAVA !! Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i na?inu ostvarivanja ... Read More »

Krediti za podizanje voćnih i vinogradarskih zasada

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

Kredit – USLOVI za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vo?a i vinograda u 2017. godini       Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti ?e se realizovati isklju?ivo na teritoriji AP Vojvodine. Krediti ?e biti odobravani za nabavka sadnica loznih kalemova, stubova, žice u vinogradarstvu, kao i nabavku ... Read More »

Konkurs – sertifikacija bezbednosti i kvaliteta -AP Vojvodina

sjenička mleko prerada sajam etno

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini. Namena i visina sredstava Sredstva po ovom ... Read More »

Krediti za podizanje skladišta žitarica, voća i povrća

psenica

Krediti za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, vo?a i povr?a (silosa, podnih skladišta, hladnja?a) u 2017. godini Krediti ?e biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou , uz primenu valutne klauzule i to na slede?i na?in: – Maksimalan iznos kredita 40.000 eura, – Minimalni iznos kredita 10.000 eura, – Grejs period traje 12 meseci, ... Read More »

Konkurs za unapređenje turističke ponude Srbije

ipard II rural ipard za mlade

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisti?ke ponude Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisti?ke ponude u 2017. godini. Konkursom je predvi?ena dodela kreditnih sredstava za unapre?enje kvaliteta turisti?ke ponude i intenziviranje njenog koriš?enja, izgradnju turisti?ke infrastrukture i suprastrukture kao i uskla?ivanje turisti?kih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo ... Read More »

Pravilnik o podsticajima u 2017. – jednak za sve ?

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa

Pravilnik o podsticajima u sto?arstvu za kvalitetna rasplodna grla –  Zakoni, pravilnici, uredbe, Kvalitetne priplodne krma?e, Pravilnici, Sto?arstvo 21 ožujka 2017 Objavljen u ,, Službenom glasniku RS “, broj 26/17 od 20. marta 2017. godine. Pravo na podsticaje imaju: pravna lica, preduzetnik i fizi?ka osoba – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovii na?in ostvarivanja prava na podsticaje ... Read More »

Konkurs za priplodna grla u 2017., AP Vojvodina

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Konkurs  – za dodelu kredita za nabavku priplodnih i tovnih grla u ov?arstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2017 godini.            Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu priplodnih grla ovaca, koza, svinja i grla za tov.  Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima -PRAVNA i fizi?kim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.   Krediti ?e biti odobravani sa kamatnom stopom od ... Read More »

Konkurs za opremu za stočarske farme 2017.

stala origano

Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za sto?arske farme u 2017. godini.  Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.   Krediti ?e biti odobravani s kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na slede?i na?in:               – Maksimalan iznos kredita 40.000 eura,                – Grejs ... Read More »

Konkurs za dodelu kredita- zaštitne mreže

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima vo?a i vinograda u 2017 godini.                   Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima vo?a i vinograda u 2017 godini.  Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih ... Read More »