Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » konkursi (page 3)

konkursi

Fondacija “Prosperitati” pomaže razvoj sela

konkurs prosperitati krediti za seoski turizam

Fondacija “Prosperitati” –  donosi ?etvrti konkura za pomo? pri kupovini ku?a, zemljišta, polj-mašina … Za tri godine Ma?arska država je opredelila 160 miliona eura za razvoj sela. Do sada je dodeljeno više od 33 miliona eura. Sada je u ponudi još 2 miliona eura za kupovinu ku?a, oko 15 miliona eura za kupovinu zemljišta ( kao povoljni krediti) i  19 ... Read More »

Konkurs za hladnjače i sušare, AP Vojvodina

POLINO BANER konkurs

Konkurs – Drugi konkurs za dodelu sredstava za  sufinansiranje investicija u opremu za hladnja?e, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromati?no, za?insko i lekovito bilje u 2017. godini, raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15.09.2017. godine. Cilj ovog konkursa jesu podizanje tehni?ko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele ... Read More »

Konkurs – Prosperitati za razvoj poljoprivrede

konkurs prosperitati krediti za seoski turizam

Konkurs Prosperitati –  tokom dve godine Vlada Ma?arske je uložila 60 miliona eura za pomo? razvoju preduzetništva zemljoradnicima sa dvojnim državljanstvom – Srbije i Ma?arske. Prva tri kruga konkursa je pretežno bila namenjena kupovini mehanizacije i priklju?nih mašina, opreme i aparata za primenu na gazdinstvu … Do sada je ve? dodeljeno više od 60 miliona evra. Novi konkurs, ?etvrti po ... Read More »

Konkurs za opremanje, efikasnost farmi AP Vojvodina

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost

Konkurs za opremanje pove?anje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. Predmet je dodela bespovratnih sredstava za sufinanciranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ov?arskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hla?enje i skladištenje . VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA Za realizaciju konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za ... Read More »

Konkurs za biljnu proizvodnju u zatvorenom prostoru

salata tresetna mušica plastenik zeleni krovovi konkurs za biljnu provetravanje salata u plasteniku primena duplih folija

Konkurs za biljnu proizvodnju –  dodela sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zašti?enom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini Cilj konkursa jeste intenzivnije koriš?enje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. Konkurs za biljnu proizvodnju u zatvorenom prostoru Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za ... Read More »

Konkurs komasacija , bespovratno 15 miliona dinara

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva kredit rfv

Konkurs komasacija – za sufinansiranje – Za zapo?injaje novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine, kao i nastavak postupaka komasacije koji su u toku namenjeno više od 73 miliona dinara Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumrstvo raspisao je konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije. Cilj konkursa je podrška zapo?injanju novih postupaka komasacije u jedinicama ... Read More »

Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

po meri traktori

Traktori za još 1,310 milijardi dinara – Podsticaji za traktore, ve?i SEDAM puta !! Sa prvobitnih 210.5 miliona dinara podsticaji pove?ani na 1.510,5 miliona dinara!! Nove traktore ?e mo?i da se kupe za dodatnih 1,3 MILIJARDE dinara!! To je omogu?eno izmenom Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi. Smanjena su sredstva namenjena za regresiranje osiguranja useva, plodova – sa 450 miliona dinara ... Read More »

Konkurs za pčelinja društva i opremu AP Vojvodina

pčela leska u srbiji

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u p?elarstvo  na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u p?elarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini jeste unapre?ivanje p?elarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih p?elinjih društava i opreme za ... Read More »

Investicije za preradu i marketing – do 7. jula 2017.

sjenička mleko prerada sajam etno

Raspisan javni poziv za investicije u preradu i marketing – Na osnovu ?lana 8. stav 2. ta?ka 3) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i ?lana 16. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a ... Read More »

Konkurs za mlade u AP Vojvodini do 23. juna 2017.

konkurs prosperitati krediti za seoski turizam

Konkurs za mlade poljoprivrednike –  podrška mladima na selu – prijave do 23. juna 2017. na teritoriji AP Vojvodine. maksimalni iznos je 1.200.000 dinara ( minimalno 500.000 dinara ). Sredstva se odobravaju avansno ( unapred) u visini od 75% vrednosti  – bez PDV-a – uz registraciju gazdinstva tek po prihvatanju projekta. ??????? ?? ?????? ????????? ?? ??????? ??????? ? ???????? ... Read More »