Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi

konkursi

Konkurs protivgradne mreže i novi zasadi- AP Vojvodina

bibaum sistem sadni materijal ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad voćnjak đubrenje mladih konkurs protivgradne

Konkurs protivgradne mreže i novi zasadi voća, vinove loze i hmelja – AP Vojvodina Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini u AP Vojovdina. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih ... Read More »

Konkurs sistemi za navodnjavanje AP Vojvodine

plastenik sistemi za navodnjavanje

Konkurs sistemi za navodnjavanje – Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema ... Read More »

Konkursi za protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje

konkursi rezidba korena mreže novi zasadi voća rak korena zaštita mladih buljke za zelenišno

Konkursi za protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje. AP Vojvodina će obradovati svoje poljoprivrednike u ponedeljak , 19. marta 2018. godine, novim konkursima za dobijanje subvencija za protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje. Kako napraviti zatvoreni krug da ostvarite subvenciju od 60% ( za mlađe od 40 godina I žene na selu čak 70% subvencije !! ) ? Prvo podignete kredit kod ... Read More »

Javni konkurs obuka zadrugara i članova udruženja

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

Javni konkurs obuka zadrugara i članova udruženja – Dalji razvoj je moguć ako se članovi zadruga i udruženja edukuju kako je najbolje nastupiti na tržištu, pronaći adekvatne izvore finansiranja , primeniti principe održive poljoprivrede. UNDP – JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE „JAČANJE KAPACITETA ZADRUGA I UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA U REPUBLICI SRBIJI“ Predmet konkursa: izbor zadruga i udruženja poljoprivrednih proizvođača ... Read More »

Konkurs poljoprivredna mehanizacija – Beograd

podsticaj ipard drugi poziv konkurs poljooprivredna

Konkurs poljoprivredna mehanizacija – Beograd. Javni poziv za prijavu za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije – priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2018. Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2018. godinu, broj: 3-104/18-GV od 02.02.2018. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-1473/18-G od 12. februara 2018. ... Read More »

Konkurs ” Zasad za budućnost ” DELTA FONDACIJA

konkurs zasad

Konkurs ” Zasad za budućnost ” DELTA FONDACIJA i DELTA HOLDING Šest miliona dinara za razvoj socijalnih preduzeća u oblasti poljoprivrede Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, raspisuju novi konkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“. Ukupno 6 miliona dinara biće donirano socijalnim preduzećima, putem javnog konkursa koji je otvoren od ... Read More »

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

IPARD izrada biznis plana – Prilikom apliciranja za bespovratna sredstva kroz IPARD program – poljoprivredni proizvođač mora imati izrađen biznis plan kojim potvrđuje ekonomsku isplativost investicije koju planira da realizuje. Za investicije koje ne prelaze 50.000 evra, potrebno je izraditi jednostavan poslovni plan usaglašene forme sa IPARD agencijom. U uvodnom delu plana se navode osnovne informacije o podnosiocu zahteva i predmetu poslovanja ... Read More »

Konkurs kvalitet turističke ponude 2018. godine

konkurs prosperitati krediti za seoski turizam konkurs kvalitet

Konkurs kvalitet turističke ponude – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju ... Read More »

IPARD program – ko može da konkuriše ?

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

IPARD program je instrument za pred pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014 do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Mere IPARD program su: – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda – Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu – Tehnička pomoć   ... Read More »

IPARD Drugi poziv izmene uslova za traktore

podsticaj ipard drugi poziv konkurs poljooprivredna

IPARD DRUGI POZIV – promene uslova koji traktori mogu da se kupe sa povratom sredstav iz IPARD programa se odnosi na emisiju izduvnih gasova traktora. Radi zaštite prirodne okoline naknadno se određuje da se kupovina traktora ograničava na one traktore koji ispunjavaju posebne uslove.  Uslov je da traktor zadovoljavaju standard emisije izduvnih gasova Stage III A, odnosno TIER 3, Stage IIIB, ... Read More »