Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » IPARD (page 2)

IPARD

IPARD za mlade poljoprivrednike velika šansa ?

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

IPARD za mlade poljoprivrednike – U okviru IPARD programa Evropske unije,Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dava?e i do 70 odsto bespovra-tnih sredstava poljoprivrednicima do 40 godina starosti. Poljoprivrednici ?e mo?i da dobiju od nekoliko hiljada evra do ?ak 1,2 miliona.Prvi uslov je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da minimalni iznos njihove investicije bude od 10.000 do 20.000 evra, a programom ... Read More »

IPARD program – sektor proizvodnja mleka

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa

IPARD program i specifi?ni kriterijumi prihvatljivosti u sektoru proizvodnje mleka- autor R.Širtov dr vet med sci Pravo da konkurišu imaju nosioci poljoprivredni gazdinstava koji imaju od 20-300 krava,a oni koji imaju manje od 20 krava mogu da konkurišu prema nacinalnom programu MPŠV. IPARD program – sektor proizvodnja mleka Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu: – za štale za muzne krave, ... Read More »

IPARD – iskustvo naših suseda u korištenju sredstava

IPARD – iskustvo naših suseda – Srbiji , koja je status kandidata za ?lanstvo u EU stekla još u martu 2012. godine, stoje na raspolaganju sredstva iz IPARD fonda u sedmogodišnjem obra?unskom razdoblju Evropske unije (2014–2020), a o?ekuje se da prvi konkursi budu raspisani u toku 2016. godine. Koje su to pouke koje Srbija može izvu?i iz iskustva Hrvatske , ... Read More »

IPARD Srbija korisnici i uslovi finansiranja

IPARD Srbija  korisnici i uslovi – Po?etak koriš?enja IPARD sredstava u Republici Srbiji bi?e zna?ajan za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji. EU fondovi namenjeni poljoprivredi pove?a?e se za nekoliko desetina procenata, a sredstva namenjena ruralnom razvoju i do nekoliko puta. Sredstva namenjena investicionoj podršci zna?ajno se uve?avaju i podsti?e se razvoj poljoprivrede i njena priprema za ozbiljnu utakmicu na jedinstvenom tržištu ... Read More »

IPARD problemi sa dobijanjem sredstava

ipard problemi

 IPARD problemi – U Srbiji se o?ekuje raspisivanje konkursa za sredstva iz IPARD-a krajem ove godine. Dobijanje para od banke, prihvatljivost ulaganja, nedostajanje izjava o poreklu ili poslovnih planova… Ako se pogledaju iskustva Hrvatske, ?iji su poljoprivrednici prošli kroz ovaj program i sve teško?e u prijavljivanju i sprovo?enju, i kod nas bi, kao i kod suseda, velika prepreka mogle biti – pare. ... Read More »

IPARD raskid IPARD Ugovora, prava i obaveze

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

IPARD raskid IPARD Ugovora u slu?aju kada su sredstva ispla?ena korisniku: Nadležna institucija ?e raskinuti IPARD ugovor ako utvr?ena nepravilnost prelazi 50% ukupne vrednosti projekta (korisnik je postupio suprotno odredbama Pravilnika ili nije ispunio obaveze iz IPARD Ugovora) ili ako je utvr?ena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru, ako korisnik ne podnese Zahtev za isplatu sa svom dokumentacijom zatraženom ili dostavi ... Read More »

IPARD Srbija uslovi za konkurisanje, mehanizacija

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

IPARD Srbija – Najve?e vrednosti koje IPARD donosi u nacionalne sisteme podrške poljoprivredi su predvidljivost i transparentnost isplate sredstava. Kako podrška poljoprivrednoj proizvodnji svake zemlje zavisi od postotka rasta BDP-a i opšteg napretka nacionalne ekonomije, tako se i poljoprivredni budžet modificira skladno trenutnim okolnostima. Za razliku od nacionalnih sredstava koje se naj?eš?e odre?uju godišnje i gdje je najve?i problem konzistentnost podrške, u slu?aju ... Read More »

IPARD za uzgajivače proizvođače mesa

IPARD za uzgajiva?e stoke i mogu?nosti korištenja sredstava za dalji napredak u proizvodnji. Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa unutar IPARD programa. IPARD je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dosti?i evropski standardi u poljoprivredi.On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijume koje je potrebno ispuniti da bi se osigurana sredstva mogla povu?i.Kako program predvi?a samo odre?eni ... Read More »

IPARD II izrada biznis plana uslov refundacije

Biznis plan za IPARD II program RS – Evropska komisija je 20. januara 2015. godine, donela odluku o usvajanju predloga IPARD II programa Republike Srbije i opredelila 175 miliona evra za njegovu realizaciju. Ako ste poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom status i to: fizi?ko lice (uklju?uju?i preduzetnike) i pravno lice (preduze?e) sa manje od 25% kapitala ... Read More »

IPARD program i troškovi njegove primene

IPARD program ?e ponuditi sredstva za razvoj poljoprivrede, ali postoje troškovi koje ne?e mo?i poljoprivrednici da pla?aju sredstvima iz IPARD programa. Tr?šk?vi koji n??? biti prihv?tl?ivi u ?kviru IP?RD II pr?gr?m? su slede?i: P?r?zi, ukl?u?u?u?i p?r?zn? d?d?tu vr?dn?st; C?rin? i uv?zn? d?žbin?, ili n?k? drug? d?žbin?; Kup?vin?, z?kup ili lizing z?ml?išt? i p?st????ih ?b??k?t?, b?z ?bzir? n? t? d?li ?? ... Read More »