Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI (page 33)

CENE NA BERZI

Cene na Novosadskoj berzi, 11-15. JANUAR 2016.

Cene na Novosadskoj berzi, Prva “puna” radna nedelja u 2016. godini nagoveštava intenzivnije trgovanje , ali i neke promene na tržištu u nastupaju?oj godini. U periodu od 11.01. do 15.01.2016. godine preko “Produktne berze” prodavci i kupci su našli interes za razmenu ukupno 1.010 tona robe u ukupnoj finansijskoj vrednosti od 18.557.000 dinara. U odnosu na poslednju nedelju u prethodnoj ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene su zabeležile novi pad, uglavnom na evropskim žitarica strah oko slabe stope rasta kineske ekonomije i novim procenama daljeg kretanja zaliha žitarica. FranceAgrimer je pokazao porast svojih zaliha pšenice – prelazne zalihe su oko 5,8 miliona tona protiv 5,2 miliona prošlog meseca. To je rezultat što je  izvoz smanjen, iznosi 11,3 miliona tona ka ne-evropskim zemljama, za razliku ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – u izveštaju USDA su navedene brojke koje daju podsticaj tržištima, iako su zalihe žitarica još uvek velike. Neo?ekivano, pšenica posejana na manje površina – beleži se  pad od 7% u odnosu na prošlu godinu. U celini, me?utim, izveštaj prikazuje na svim proizvodima blagi pad potrošnje. Razvoj globalne, svetske,  ekonomija pove?ava strahove, sa berzama koje beleže blago  poboljšanje, ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Trište cene su nakon sedam  dana pada pokrenule se naviše u Evropi.  U?esnici na berzi se prilagodjavaju pre izveštaja USDA – Ministarstva poljoprivrede SAD. Finansijska tržišta su pod uticajem dešavanja na azijskim tržištima koja opet beleže pad. Uklju?en je i strah od usporavanja ekonomskog rasta u Kini i uticaj pada cena nafte na zemlje proizvo?a?e. Krajnji rezultati žetve u 2015. ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene, blagi pad cena na evropskom tržištu, dok SAD tržište beleži rast cena svih poljoprivrednih proizvoda. Beleži se dalji pad cena nafte na njihov najniži nivo od 2008. Nestabilne vremenske prilike u Brazilu ugrožavaju o?ekivani urod soje na više od 100 miliona tona. Prognoze se ve? smanjuju na mogu?ih 95-99 miliona tona. Zalihe uljane repice u Kanadi su porasle, ... Read More »

Trište cene na berzama širom sveta

Tržište cene beleži se pad vrednosti eura vs US dolar ( 1:1,o746 ), kao rezultat razli?itih visina kamatnih stopa Centralne banke SAD i EU. Cene poljoproizvoda obeležava stalan pritisak na niže kao posledica velikih globalnih zaliha i usporavanja rasta ekonomija u svetu. Pšenica beleži testiranje maksimalnog nivoa cena od 170 € / t na Euronext berzi i nivoe cena od ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene Indexi pokazuju pozitivan razvoj poljoprivrednog prihoda za 8,8% u odnosu na 2014., uz oštro pogoršanje kupovne mo?i proizvo?a?a. EVROPSKA TRŽIŠTA pšenica 2015, kvalitet 76/220/,             160 € / t. ?ikago, 2015 ,                                               158 ??€ / t. za mart 2016. durum, 2015.,                                     ... Read More »