Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI (page 30)

CENE NA BERZI

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene su sledile doga?aje na finansijskim tržištima.Mali oporavak finansijskog tržišta je na “tankim” nogama jer cene sirove nafte beleže pad – na tržištu se ponovo javlja Iran nakon ukidanja embarga. Bilansi zaliha žitarica su još uvek veliki i otežavaju pove?anje cena iako se beleži dinami?an izvoz. Prole?na setva pivskog je?ma po?inje sa malim zakašnjenjem zbog nedavnih kiša. Kukuruz beleži male promene. ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Finansijska tržišta ponovo beleže “minus” fazu zbog pada cene sirove nafte, usporavanja kineske ekonomije i rizika odre?enih slabosti evropskog bankarskog sektora. Egipat je pokrenuo novu nabavku pšenice, sa nastavkom konfuzije o kvalitetu pšenice koji je uneo paniku kod me?unarodnih operatera. Brod francuske pšenice – zadnja isporuka u decembru još uvek ?eka istovar u Egiptu, zbog odstupanja kvaliteta i spora izme?u GASC zahteva ... Read More »

Cene na Novosadskoj berzi, 8-12. februar 2016.

cene produktna berza cene na produktnoj cene proizvoda cena soje cene kukuruza

Cene na Novosadskoj berzi – Nepromenjena situacija na doma?em tržištu kukuruza, pšenice i soje, kada su u pitanju cenovna dešavanja, osnovna je karakteristika prometa na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu u periodu od 08.02.-12.02.2016. Svega jedan zaklju?en berzanski ugovor u koli?ini od 50 tona, registrovan je na tržištu kukuruza.  Niske svetske cene poljoprivrednih kultura svakako parališu izvoznu aktivnost, što dovodi ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Evropsko tržište je pod pritiskom promene odnosa valuta – euro : US dolar odnos 1: 1,1347.  Zemlje uvoznice su se vratile na tržište jer imaju koristi od niskih cena i smanjenje troškova tereta. Tunis je kupio 75 000 t meke pšenice i 75 000 t hrane je?am. Brisel je odobrio za izvoz certifikate – 589.000 t pšenice, ukupno ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene –  su ju?e zabeležila oštar pad, posebno pšenice, dok je USDA izveštaj potvrdio dovoljne zalihe na globalnom nivou. Potražnja slabi i cena sirove nafte nastavlja pad. To rezultira usporavanje ameri?ke ekonomije što gura euro prema gore vs US dolar. Klimatski uslovi u severnoj hemisferi globalno zadovoljavaju, iako su ošte?enja izazvana ledom u Poljskoj zabrinula proizvo?a?e. Euro je u ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Ambicije Rusije i Ukrajine, za poboljšanje pristupa lukama na Crnom moru se ogleda uneprekidnom tempom ulaganja. Nakon ulaganja privatni operatera u Odesi u prostoru (Yuzhny i ??Ochakiv gdje su proveli nekoliko projekata), sada je u Rusiji misle da je vreme za ostvare vlastite planove. Toekom foruma u Davosu, investitori s Bliskog istoka su potvrdili nameru izdvojiti oko ... Read More »

Cene na Novosadskoj berzi, 1-5. februar 2016.

Cene na Novosadskoj berzi – Mnogo više od pukog nadanja je potrebno da se desi pa da se kona?no tržište roba iz sektora primarnog agrara pokrene. Naime, ?injenica da su se cene na svetskim berzama tek neznatno pomerile na gore u protekloj nedelji, te da je na bazi realizovanih ugovora i kotiranih ponuda nekako preovladao utisak da su doma?e cene ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Skok eura prema US dolaru ( odnos 1:1,12 ) snižava cene žitarica i uljane repice na evropskim tržištima. Pšenica i kukuruz beleže  cene na novi najniži nivo od po?etka kampanje. Egipatski ministar poljoprivrede je najavio odstupanje od zahteva za manimalni fitosanitarni zahtev od 0,05% ergot  za idu?e pošiljke pšenice. Ove vesti su rezultat bojkota izvoznika pšenice. Dolaze?i tenderi ?e pokazati rešenost izvoznika, ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na tržištu žitarica beleže dalji pad, posebno u Evropi. Cene su u padu na berzama Euronext zbog obeshrabruju?h o?ekivanja izvoza i tehni?kim problemima. Odbacivanje francuskog izvoza za potrebe Egipta, 63.000 tona pšenice, koja sadrži ergot, novi tender je pokrenut, ali su trgovci odredili bojkot. Tako su prakti?no “oborili” nabavku, iako su zalihe veoma velike. O?ekuju da Egipat mora ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene su na prekretnici izme?u neizvesnosti oko izvozne politike u Rusiji i uslova za uvoz pšenice u Egiptu. Rusija nakon oklevanja, kona?no je odlu?ila da ne?e menjati trenutne izvozne carine. To se može smatrati kao podrška za tržište. No obrnuto, Egipat je i službeno odbacio pošiljku pšenice od 63.000 t francuskog porekla, koji je ?ekao još od decembra prošle ... Read More »