Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI (page 20)

CENE NA BERZI

Cene na Novosadskoj berzi, period 26-30.09 2016.

Cene na Novosadskoj berzi – Za proteklu radnu nedelju na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu se slobodno može re?i da robno-berzanskog prometa nema. Tek jedan zaklju?en kupoprodajni ugovor po?etkom nedelje u koli?ini od 50 tona kukuruza, ukupne dinarske vrednosti od 825.000,00 dinara, potvr?uje apsolutnu nezainteresovanost potencijalnih u?esnika za robno-berzansko trgovanje. Pšenica i dalje nisko cenovno kotira, ali ni taj cenovni ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – na jednoj strani prodavci koji nerado prodaju robu zbog depresivnih cena, sa druge strane manja potražnja. Na me?unarodnoj sceni, Nema?ka isporu?ila 120.000 t pšenice u Alžir, tradicionalnom klijentu Francuske. Kiše nanose štete kanadski žetva kao i budu?oj žetvi u Australiji – kao posledica toga, proizvodnja meke pšenice u Australiji mogla bi biti ispod 29 Mil.t, dok su ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – egipatski GASC je kupio 240.000 t pšenice nakon ukidanja strogih zahteva kod uvoza pšenice. Pšenica je kupljena u Rusiji po cenama unutar raspona od 186.80 i 187.21 $ / t CIF, tj cena FOB na 179 $ / t ( utovar na brod u luci izvoza ). Evropsko tržište Suo?avanje evropskih proizvo?a?a sa snažnom konkurencijom iz crnomorskih zemalja je prisutno na ... Read More »

Cene na Novosadskoj berzi, period 19-23. 09 2016.

Cene na Novosadskoj berzi – Tržište roba iz sektora primarnog agrara je u daljem padu, navodi Produktna berza u Novom Sadu u današnjem izveštaju o trgovanju u radnoj nedelji za nama. Intenzitet i kontinuitet pada cena je toliko izražen da se nazire pravi tržišni krah ukoliko se ovaj trend i unarednom periodu nastavi ovakvim intenzitetom. Pad cena, pogotovo ako je ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – nastavak teških pregovora za uvoz pšenice u Egipat je uspešno završen. Povratak na me?unarodni standard  – toleranciju od 0,05% za ergot je prihva?en.  Nakon objave, novi tender je pokrenut za meku pšenicu sa isporukom planiranom do kraja oktobra, što ?e prinuditi Egipat da pove?a tempo kupovine. Tek se treba potvrditi konkurentnost izvoznika sa Crnog mora, posebno Rusije. ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – mala pomeranja cena na tržištu u Evropi. Zbog smanjenih prinosa tržište je zainteresovalo neke kupce jer su sada povoljne cene za kupovinu. Na tržištu  uljarica cene su stabilne u kontekstu stabilne tražnje uljane repice i soje. Cena uljane repice u Evropi je ponovo prešla granicu od 378 eura/t !! Zahtevi iz Egipta sada blokiraju transakcije, drugi put ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – nakon slabe žetve u Francuskoj,  s obzirom na nisku specifi?nu težinu zrna, to ?e predstavljati problem za upotrebu u industrijskom procesu. Dobra vest je visok sadržaj proteina – na najvišem nivou od 2003. godine na oko 12,6%. Ukoliko se smanje koli?ine kukuruza u nastupaju?oj berbi, to ?e podrazumevati korištenje drugih žitarica u preradi, kao u prethodnoj sezoni, ... Read More »

Cene na Novosadskoj berzi, 12 – 16. septembar 2016.

Cene na Novosadskoj berzi – Otvoreno je tržište soje i kukuruza novog roda. To je vest nedelje sa “Produktne berze” u Novom Sadu. Ove dve robe su ujedno bile i jedine kojim se trgovalo u protekloj nedelji. Tržište ovih roba se još “namešta” te stoga i prodavci i kupci oprezno pristupaju trgovini, pa je i promet i ove nedelje na ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Tržište cene – mese?ni USDA izveštaj nije doneo važnu vest za proizvo?a?e žitarica, potvr?uju?i obilne zalihe pšenice i kukuruza za sezonu  2016-17 na svetskom nivou. Me?utim, za pšenicu je zabeleženo smanjenja svetskih zaliha za -3.75 Mil.t na ukupno 239.07 Mil.t. Globalna proizvodnja je pove?ana za +1.4 Mil.t na novu rekordnu visinu od 744.8 Mil.t. Ali, smanjenje za  -2 Mil.t proizvodnje ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – još uvek  su pod pritiskom visokih zaliha žitarica i  nedostatka ve?e tražnje sa  kupovnoe strane, bez obzira na istorijski niske cene. Vrlo suvi klimatski uslovi izazivaju degradaciju useva kukuruza u Francuskoj – samo 55% su u “dobrim do odli?nim uslovima” . Sa takvim predvi?anjima, žetva bi trebala biti ponovo razo?aravaju?a na oko 12,5 Mil.tona. Egipat je odbio ... Read More »