Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 5)

Agroekonomija

Delta Agrar – Evelina nova sorta klupske jabuke

evelina

Delta Agrar – Evelina stiže na srpsko tržište – Kompanija Delta Agrar proširila je svoju vo?arsku i sto?arsku proizvodnju i na isto?nu Srbiju. Nakon najve?eg vo?njaka u ovom delu Evrope u ?elarevu, podignuto je i prvih 100 hektara vo?njaka u Zaje?aru. Novina je Evelina, nova  sorta klupskih jabuka, koja ?e se premijerno na?i  na našem tržištu ve? u oktobru.  Evelinu izdvaja  ... Read More »

Konkurs za hladnjače i sušare, AP Vojvodina

POLINO BANER konkurs

Konkurs – Drugi konkurs za dodelu sredstava za  sufinansiranje investicija u opremu za hladnja?e, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromati?no, za?insko i lekovito bilje u 2017. godini, raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15.09.2017. godine. Cilj ovog konkursa jesu podizanje tehni?ko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele ... Read More »

DEKALB Inovativni centar za bolji rod kukuruza

dekalb inovativni centar

DEKALB Inovativni centar – tokom tri dana , od 5 -7. septembra 2017., na imanju kompanije Almex – “Petefi” u Temerinu se održava javni ?as kako najbolje uzgajati kukuruz i posti?i maksimalne prinose.  Poljoprivrednici su mogli da se uvere  na njivi koje su prednosti DEKALB hibridi u uslovima suše. Tokom razvoja biljaka, u slu?aju suše, može se primetiti da hibridi ... Read More »

Dekalb Srbija Inovativni centar, 5-7. septembar 2017.

dekalb srbija

Dekalb Srbija –  na poljima Srbije seje se veliki broj hibrida kukuruza DEKALB. Do?ite da ?ujete savete stru?njaka kako da izaberete pravi hibrid za najbolji prinos. Promena klime je uslovila da se seju hibridi kra?e vegetacije. Inovativni centar DEKALB ?e Vam pomo?i u pravom izboru. Uljana repica je dobro ponela na poljima sa DEKALB semenima. Prinosi su bili od 3.500 ... Read More »

PELET za zimu alternativa klasičnom uglju, gasu

pelet za zimu

PELET za zimu – Grejanje na pelet beleži veliki porast u Americi i svuda u svetu, pa tako i u Srbiji. Pelet (pellet) je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala, a koristi se za grejanje. On predstavlja veoma efikasno gorivo za grejanje, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz ... Read More »

IPARD program – sektor proizvodnja mleka

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja

IPARD program i specifi?ni kriterijumi prihvatljivosti u sektoru proizvodnje mleka- autor R.Širtov dr vet med sci Pravo da konkurišu imaju nosioci poljoprivredni gazdinstava koji imaju od 20-300 krava,a oni koji imaju manje od 20 krava mogu da konkurišu prema nacinalnom programu MPŠV. IPARD program – sektor proizvodnja mleka Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu: – za štale za muzne krave, ... Read More »

Cene na našem tržištu su stvarno “realne” ?

suncokret medna fitotoksičnost

Cene na tržištu – prošla godina je bila za poljoprivrednike odli?na, ali cene … Ove godine suša je smanjila rod za 40 – 50%. O?ekivanja poljoprivrednika su ostala kao pusta želja – tržište, kažu , reguliše cene, ali kod nas izgleda nije tako. Akontna cena za suncokret je 30 dinara za kilogram. Prošle godine, uz odli?an rod, cena  je bila ... Read More »

BRIKETI efikasna zamena za druge vrste goriva

briketi

BRIKETI efikasna zamena – Srbija obiluje veoma velikom koli?inom biomase, gde se odre?ena koli?ina može iskoristiti u termoenergetske svrhe. Najefikasniji na?in upotrebe biomase u termo energetske svrhe je preko proizvodnje peleta ili briketa. Time se dobija proizvod koji je ekološki prihvatljiv i koji sadrži energiju koja je bliska vrednosti mrkog uglja. BRIKETI efikasna zamena   Prose?na kalori?na vrednost za pelete koje ... Read More »

BIODIZEL u sopstvenoj proizvodnji za velike uštede

pčela leska u srbiji

BIODIZEL – Proizvodnja biodizela na poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji, zahvaljuju?i privatnoj inicijativi raste , procenjuju stru?njaci. Termin biodizel odnosi se na te?no, obnovljivo gorivo ( energent ),za ?iju proizvodnju se kao osnovna sirovina koriste ulja iz semena uljanih kultura (uljana repica, suncokret i soja).  Obnovljivi izvori energije su po definiciji energija koja se eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja. ... Read More »

Poštovani prijatelji

suncokret medna fitotoksičnost

Poštovani prijatelji,   izvinite što ste imali problema ovih dana pri pokušaju pristupanju sajtu. Sajt je bio hakovan iz dana dan tako da sada možete pristupiti sajtu sa svih pretraživa?a bez ikakvih smetnji.   Srda?an pozdrav   Read More »