Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 3)

Agroekonomija

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari mere ipard

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za vo?e i povr?e. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provo?enju mera i javnog konkursa ?e biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja. Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja ... Read More »

IPARD investicije za gazdinstva – 101 milion evra

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

IPARD investicije – Najvrednija je prva mera IPARD-a, investicije u fizi?ku imovinu gazdinstava – 101,3 milion evra. Evo šta se kroz nju finansira. U okviru IPARD programa za Srbiju, ?ija realizacija bi prema najavama nadležnih trebalo da po?ne ove godine, akreditovane su tri mere. Evropske pare bi?e na raspolaganju za investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava (prva mera), za preradne kapacitete ... Read More »

IPARD – kako napisati “mali” biznis plan ?

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

IPARD kako ? – Potencijalni kandidati koji žele podneti zahtev za bespovratna sredstva iz IPARD programa, moraju imati izrađen poslovni plan koji je usuglašen sa formom IPARD agencija. Za investicije do 50.000 eura, neophodna je jednostavna verzija poslovnog plana kojom se potvrđuje ekonomska isplativost investicije čija je realizacija planirana. Na samom početku biznis plana navode se osnovni podaci o podnosiocu zahteva ... Read More »

Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ

prirdan uzgoj 5 NAČINA - ALLTECH

Prirodan uzgoj – PET NA?INA ZA PRIRODAN UGOJ VAŠEG USEVA – ALLTECH Ako prošetate bilo kojom samoposlugom, vide?ete stotine roba koje nose naziv koji isti?e „prirodne“ aspekte proizvoda. Mada to nekada može biti samo marketinški trik, to svakako ukazuje na to da potroša?i traže prirodniju robu i da odgajiva?i moraju biti svesni takvih zahteva potroša?a da bi njihova roba ostala ... Read More »

Kukuruz otkup Republička direkcija za RR – 23 din/kg

balans kukuruz otkup etanol

Kukuruz otkup – Republi?ka direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, doma?eg porekla, a u skladu sa Zaklju?kom Vlade Srbije od 26. oktobra 2017. godine Od koga ?e se vršiti kupovina? Kupovina merkantilnog  kukuruza vrši?e se od: – fizi?kih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, ... Read More »

Podsticaji osiguranje useva plodova zasada i životinja

selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Podsticaji osiguranje  – do 15. novembra 2017 se podnose zahtevi. Pravilnik o uslovima, na?inu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, na?in ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova,višegodišnjih zasada,rasadnika i životinja, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres. ... Read More »

Izvoz poljoproizvoda perspektive- Forum u Beogradu

autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda j

Izvoz poljoproizvoda perspektive – Jugoisto?na Evropa prepuna je šansi  Fruitnet Forum South-East Europe vrac?a se u Beograd i nudi ekspertsku analizu potencijalnih podru?ja rasta za trgovinu  Važnost jugoisto?ne Evrope kao izvora svežeg voc?a i povrc?a na nekim od klju?nih svetskih uvoznih tržišta i dalje raste, prema novoj analizi Fruitnet Media International  pred svoj drugi godišnji sastanak Fruitnet Forum South-East Europe u ... Read More »

Razvojna Agencija Vojvodine – Dan dobavljača 15.11 2017.

povrće zeolit organska proizvodnja kalendar radova razvojna agencija

Razvojna Agencija Vojvodine – Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na Dan Dobavlja?a 2017. u Novom Sadu, koju organizuje Razvojna Agencija Vojvodine – RAV. Doga?aj ?e okupiti doma?e kompanije, strane investitore koji posluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i strane kompanije, iz sektora poljoprivrede, prate?e automobilske industrije, ICT, plastike i gume, tekstilnog i metalskog sektora. Cilj Dana Dobavlja?a je ... Read More »

Otkup kukuruza za Robne rezerve po 23 dinara / kg

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Otkup kukuruza i razmena kukruza za utovljene svinje i junad. Državne robne rezerve predložile su Vladi da donese odluku o otkupu 22.000 tona merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda po ceni od 23,00 din/kg. Ovaj otkup predvi?en je u finansijskom planu Robnih rezervi, preneo je agroservis.rs Otkup kukuruza ?e se odvijati preko Produktne berze u Novom Sadu i u Rezervama o?ekuju da ?e ... Read More »

IPARD program – ko može da konkuriše ?

ipard program ipard na čekanju ipard izrada

IPARD program je instrument za pred pristupnu pomo? u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014 do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Mere IPARD program su: – Investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda – Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu – Tehni?ka pomo? ... Read More »