Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 23)

Agroekonomija

SPIT u Kaću prikazao mehanizaciju u radu – Klub 100P Plus

SPIT u Ka?u  Tradicionalno, po završetku žetve Klub paora 100P Plus i ove godine je organizovao Smotru poljoprivrede, industrije i trgovine na imanju Vojislava Maleševa u Ka?u. Više od 1.000 poljoprivrednika i ove godine na manifestaciji su videli izložene savremene poljoprivredne mašine i opremu, rezervne delove, ulja i maziva, pesticide, mineralna hraniva i seme. Priklju?ne mašine i žitni kombajni u ... Read More »

Poljoproizvodi prodaja uz pomoć interneta

Poljoproizvodi prodaja – Baskr Kambl veruje da ?e Indijci i grož?e kupovati preko interneta, baš kao što kupuju i donje rublje. Ovaj 42-godišnji uzgajiva? grož?a iz Našika, pokrajine u zapadnoj državi Maharaštra u Indiji pokrenuo je projekat dostave svoga grož?a do ku?nog praga kupaca širom Indije. Vlasnik je gotovo 30 hektara zemljišta, a udružio je resurse s još desetak poljoprivrednika ... Read More »

Integrisani sistemi za proizvodnju u poljoprivredi

Integrisani sistemi – Izazovi s kojima se danas suo?ava poljoprivredna proizvodnja najve?im delom se odnose na prehrambenu sigurnost i zaštitu životne sredine. Pri tome se zahteva održavanje visokog nivoa proizvodnosti, uz istovremeno minimalno koriš?enje inputa da bi bili smanjeni troškovi proizvodnje. Veliki deo tih troškova upravo odlazi na hemijsku industriju, odnosno upotrebu sredstava za zaštitu bilja.  S tim u vezi, ... Read More »

Oranice su naše blago, neprocenjivo je , zar ne?

Oranice su naše blago, neprocenjivo je , zar ne?  Ostalo nam je samo 52 procenta oranica koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju.  Dr Miladin Ševarli? – Srbija je loša gazdarica, koja se u proteklih 50 godina nedoma?inski odnosila prema poljoprivrednom zemljištu. Ma?ehinski odnos neguje i danas pošto je sve više parloga, a svaki deveti hektar je neobra?en. S druge strane, ... Read More »

SWOT analiza za donošenje pravih odluka

swot analiza

SWOT analiza je tehnika strategijskog menadžmenta za analizu snaga i slabosti gazdinstva, šansi i opasnosti iz okruženja, radi pronalaženja adekvatne strategije ponašanja poljoprivrednog gazdinstva u poslovnom okruženju.  SWOT analiza – naziv poti?e od pojmova strengths (strateške snage), weekness (strateške slabosti), opportunities (strateške šanse) i threats (strateške pretnje). SWOT analiza se obi?no primenjuje u makroekomomiji – kada se analizira privredna grana, ... Read More »

Zakon o predžetvenom finansiranju od danas

Zakon o predžetvenom finansiranju. Srbija je prva zeml?a u Evropi koja ?e od 1. juna po?eti da primenjuje Zakon o predžetvenom finansiranju, a uspostavl?anje tog sistema omogu?i?e pol?oprivrednicima da lakše do?u do novca koriste?i kao zalog budu?i rod, kažu nadležni. Me?utim, upravo to što u celoj Evropi niko sem nas nema takav dokument, ne uliva pol?oprivre-dnicima poverenje.  Ni to što, ... Read More »

Soja naša šansa koju trebamo iskoristiti

soja našđa šansa

Soja naša šansa – Šta nam donose pregovori sa STO i EU i kako da zaštitimo soju u Srbiji?Nakon izmena Zakona u GMO, koji najavljuju iz Vlade, te nakon dozvole uvoza GMO proizvoda srpska GMO free soja biti koriš?ena samo ako bude ozna?ena kao GMO free proizvod. U suprotnom, bi?e izjedna?ena sa brazilskom GMO sojom. Vlada Srbije nikada ne?e dozvoliti ... Read More »

Predžetveno finansiranje dobra mera ili … ?

Predžetveno finansiranje – Država nema dovoljno novca, i to je svima poznato. Iz godine u godinu smanjuju se subvencije, a poljoprivrednici su gotovno hroni?no bez obrtnog kapitala. Jedna od novina, u novembru usvojenog Zakona o finansiranju poljoprivrede, je uvo?enje koriš?enja zaloga na budu?em rodu, kao sredstva za obezbe?enje pozajmice. Ugovor o finansiranju proizvodnje upisiva?e se u Registar ugovora o finansiranju, ... Read More »

Drugi život grozda – produkti za zdravlje i lepotu

Drugi život grozda – Dugo pre nego su savremeni nau?nici analizirali antioksidanse resveratrola i polifenole, flavonoide i prikazali ih kao nau?ne formule, grož?a i vino je bilo  poznato po lekovitim i kozmeti?kim svojstvima.U starih Grka crvena vina mešana su sa  ekstraktima lekovitog bilja i utrljavana na lice i telo kako bi stekli lepu siluetu i svež ten. Tajna pomla?ivanja njegovim ... Read More »

Uprava za agrarna plaćanja – nova adresa

uprava za agrarnao plaćanja

Uprava za agrarna pla?anja – VAŽNO  OBAVEŠTENJE – Od 20. aprila 2015. godine, zahtevi za isplatu podsticajnih sredstava  dostavljaju se poštom na NOVU adresu Uprave za agrarna pla?anja: Bulevar kralja Aleksandra 84 11050 Beograd Li?na dostava zahteva mogu?a je na pisarnici Uprave za zajedni?ke poslove republi- ?kih organa na adresi: Nemanjina 22-26 11000 Beograd Uprava za agrarna pla?anja – nova ... Read More »