Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 21)

Agroekonomija

Raznolikost je uslov opstanka naše planete

Raznolikost – Prema podatcima organizacije FAO (Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda) u 20. stoljeću došlo je do smanjenja raznolikosti usjeva za 75%, a danas 30 vrsta osigurava 90% kalorija u našoj prehrani, od čega polovinu čini pšenica, kukuruz i riža. U usporedbi s tim, čovjek je tijekom povijesti koristio čak 7.000 biljnih vrsta u svojoj prehrani! Ovakve drastične ... Read More »

Etanol pomaže ratarima -čuva cenu kukuruza

Etanol – Tržište kukuruza: proizvodnja američkog etanola održava cene. Prema USDA (Ministarstvo za poljoprivrednu SAD), 131 Mt, tj. 35% američke proizvodnje kukuruza i 13% svetske proizvodnje namenjeno je proizvodnji etanola u Sjedinjenim Američkim Državama u 2014/15. Ovo tržište je na taj način postalo za nekoliko godina odlučujuće na tržištu kukuruza.  Tokom 2014, zahvaljujući globalnoj tražnji održana je prerada kukuruza u ... Read More »

Fadn koncept za bolji uspeh

Danas, kada je aktuelno govoriti o konkurentnosti naših i evropskih poljoprivrednih proizvođača, Srpski poljoprivrednik bi trebalo da se sa njima uporedi. Jedan od načina je da vodi svoje knjigovodstvo u skladu sa Sistemom knjigovodstvenih podataka EU (Farm Accountary Data Network – FADN). Opravdanost uvođenja knjigovodstva, odnosno evidentiranja na gazdinstvu mnogobrojna su, a najznačajniji su praćenje podataka o vlastitom poslovanju, kao ... Read More »

Udruženje ili zadruga kao oblik organizovanja

Zadruga je pravno lice koje stiče dobit dok je udruženje neprofitna organizacija koja ne može da sklapa komercijalne poslove, već prvenstveno služi da svojim članovima pruži potrebnu stručnu podršku, pravnu pomoć, informacije koje su potrebne ( krediti, grantovi, nove tehnologije proizvodnje, programi usavršavanja i sl. ), kao i da permanentno radi na edukaciji svojih članova kroz seminare, posete specijalizovanim sajmovima ... Read More »

Po meri svojih mogućnosti

PO MERI SVOJIH MOGUĆNOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na značaju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoročne inve- sticije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje će se koristiti više godina dovoljan su razlog da se dobro razmisli u kojoj meri će ta investicija biti iskorišćena ... Read More »

PINK LADY

Naučnici stvaraju nove sorte koje nam pružaju nova zadovoljstva. Kompanija DELTA AGRAR je potpisala ekskluzivni ugovor sa STAR FRUITS Diffusion SAS o uvozu, distribuciji i prodaji sortnog materijala jabuke CRIPPS PINK (pvr) i ROSY GLOW (pvr) kao i žig PINK LADY. Read More »