Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 20)

Agroekonomija

Mahunarke , ovo je njihova godina

Mahunarke, ovo je njihova godina – Ovo je Me?unarodna godina mahunarki. One mogu biti zna?ajan deo globalne strategije za ublažavanje klimatskih promena, a tlu vra?aju organske materije. Odmah nakon po?etka me?unarodne kampanje podizanja svesti o zna?aju kinoe u ishrani, FAO iznosi na “globalni sto” i novu grupu namirnica- mahunarke. Posebnu grupu mahunarki koje spadaju u grupu leguminoza ?ine sušeni grašak, pasulj, leblebije ... Read More »

Agrar beleži suficit za više od 1, 2 milijarde evra

Agrar beleži suficit – autor:agrarni analiti?ar Vojislav Stankovi?. Podaci Republi?kog zavoda za statistiku Srbije pokazuju da je u bilansu razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije s inostranstvom u 2015. godini ostvarena vrednost izvoza od 2.865 miliona dolara, što predstavlja pad 6,7 odsto u odnosu na rezultate iz 2014. godine, sa u?eš?em u ukupnom robnom izvozu 21,4 odsto. Istovremeno, vrednost uvoza ... Read More »

IPARD raskid IPARD Ugovora, prava i obaveze

Podsticaji za 2018. krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program IPARD DVA

IPARD raskid IPARD Ugovora u slučaju kada su sredstva isplaćena korisniku: Nadležna institucija će raskinuti IPARD ugovor ako utvrđena nepravilnost prelazi 50% ukupne vrednosti projekta (korisnik je postupio suprotno odredbama Pravilnika ili nije ispunio obaveze iz IPARD Ugovora) ili ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru, ako korisnik ne podnese Zahtev za isplatu sa svom dokumentacijom zatraženom ili dostavi Zahtev ... Read More »

Gazdinstva u Srbiji, farme u EU i njihova veličina

Gazdinstva u Srbiji – Uzrok nerazvijene poljoprivrede u Srbiji svakako nije veli?ina poseda, ve? loša agrarna politika, pa je nametanje stava da ?e prodajom i ukrupnjavanjem zemljišta srpska poljoprivreda procvetati u najmanju ruku neozbiljno. Kada god se zapodene pri?a o doma?oj poljoprivredi, neizbežno se, pre ili kasnije, svi problemi koji postoje pravdaju veli?inom poseda. Naime, u javnosti se uporno forsira ideja ... Read More »

Srbija izvoz u Rusiju – pad za 15 procenata

srbija izvoz

Srbija izvoz u Rusiju – Prošle, 2015. godine beleži se pad izvoza poljoprivrednih proizvoda u Rusku Federaciju za oko 15% u odnosu na prethodnu 2014. godinu. Srbija izvoz u Rusiju – pad za 15 procenata Na smanjenje je najviše uticao pad izvoza mesa, koji je 2014. beležio rekordne vrednosti od skoro 70 miliona dolara, ali je ove smanjen za preko ... Read More »

Energetska efikasnost donosi komfor i uštede

Energetska efikasnost ku?e Vam može doneti brojne pogodnosti. Trošak za zagrevanje i hla?enje stambenog prostora odnosi veliki deo ku?nog budžeta. Kada pomislimo na štednju, uglavnom su prave asocijacije na odricanje, dok efikasna upotreba energije direktno vodi ka pove?anju kvaliteta života, konkurentnosti privrede i energetskoj bezbednosti. Rezultat pove?ane efikasnosti su zna?ajne uštede u finansijskom smislu, ali ne treba zanemariti i direktan ... Read More »

IPARD Srbija uslovi za konkurisanje, mehanizacija

Podsticaji za 2018. krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program IPARD DVA

IPARD Srbija – Najveće vrednosti koje IPARD donosi u nacionalne sisteme podrške poljoprivredi su predvidljivost i transparentnost isplate sredstava. Kako podrška poljoprivrednoj proizvodnji svake zemlje zavisi od postotka rasta BDP-a i opšteg napretka nacionalne ekonomije, tako se i poljoprivredni budžet modificira skladno trenutnim okolnostima. Za razliku od nacionalnih sredstava koje se najčešće određuju godišnje i gdje je najveći problem konzistentnost podrške, u slu?aju ... Read More »

Slama za gradnju kuće kao izazov i rešenje

Slama za gradnju – Izgradnja ku?a od slame, koju promoviše gra?evinski inženjer Lehel Horvat iz Subotice, za mnoge deluje kao izuzetna ekološka inovacija i atrakcija. ?injenica je, me?utim, da je ovaj na?in gradnje osim što je u najve?oj meri ekološki, ve? davno poznata tehnika širom sveta, te da u Evropi postoji ?ak nekoliko desetina hiljada ku?a sagra?enih na ovaj na?in. U ... Read More »

Sredstva iz IPA programa domaćinstvima u Srbiji

Sredstva iz IPA programa – EU i FAO pomažu 8.000 poljoprivrednih doma?instava u Srbiji. Kako bi se obezbedila pomo? poljoprivrednicima u isto?noj Srbiji, Evropska unija je iz IPA 2014 pretpristupnih fondova odvojila 1,5 miliona evra.  Poljoprivredni proizvo?a?i iz sedam opština u isto?noj Srbiji ?e u narednim mesecima dobiti neke od paketa pomo?i Evropske unije poplavljenim podru?jima u Srbiji. Program pomo?i Evropske ... Read More »

Poljoprivredne penzije, kako ih steći ili …

Poljoprivredne penzije se za sada stiču samo po godinama života, jer je obavezno poljoprivredno osiguranje počelo 1.1.1986. godine, podseća Saša Drčelić, direktorka filijale PIO fonda u Pančevu. To znači da još nismo stigli dotle da bi neko imao pravo na penziju samo na osnovu poljoprivrednog osiguranja, čak ni na prevremenu starosnu penziju. Kako Saša Drčelić, iz PIO fonda u Pančevu, ... Read More »