Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 12)

Agroekonomija

ALLTECH – inovacije na tržištu hrane vodenih organizama

Alltech Coppens

ALLTECH – Coppens International otkrio proboj u inovacijama u ishrani vodenih organizama za 2017. Uklju?ivanje ve?eg broja Alltech rešenja za ishranu nudi uzbudljiv napredak na tržištu hrane za vodene organizme [HELMOND, Holandija] – U Coppens International, kompaniji u okviru Alltech koja je vode?i provajder rešenja za ishranu vodenih organizama na me?unarodnom nivou, su tokom 2016. godine bili veoma zauzeti. Otkad su ... Read More »

Po meri svojih mogućnosti u investicije

po meri traktori redukovana obrada

 PO MERI SVOJIH MOGU?NOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na zna?aju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoro?ne investicije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje ?e se koristiti više godina dovoljan su razlog da se dobro razmisli u kojoj meri ?e ta investicija biti iskori – š?ena ... Read More »

Pravo na zemlju svima jednako dostupno ?

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

Pravo na zemlju – Biljna proizvodnja u neravnopravnom položaju u odnosu na sto?arstvo, poru?ili farmeri. Predlažu da se uspostavi sistem agro-dizela, ukinu akcize na gorivo… – Državno poljoprivredno zemljište ne treba izdavati po pravu pre?eg zakupa ve? bi trebalo omogu?iti svima da idu ravnopravno na licitaciju. Na taj na?in bi država imala znatno ve?i priliv sredstava po tom osnovu i ... Read More »

Podsticaji i premije u poljoprivredi za 2017. godinu

mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Podsticaji i premije u poljoprivredi – Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini. Prema tom dokumentu, za podsticaje za biljnu i sto?arsku proizvodnju, odnosno za direktna pla?anja, iz agrarne kase bi?e izdvojeno 18.672.453.000 dinara. Za premije za mleko namenjene su 3,4 milijarde dinara, dok ?e za osnovne podsticaje za biljnu ... Read More »

ALLTECH E-CO2 NOVI VEBSAJT ZA EFIKASNE FARMERE

ALLTECH E-CO2

NOVI ALLTECH E-CO2 VEBSAJT NUDI PUTEVE KA VE?OJ EFIKASNOSTI NA FARMAMA Vode?a konsultantska ku?a za poljoprivredu i životnu sredinu Alltech E-CO2 pokrenula je novi vebsajt koji farmerima i prehrambenoj industriji u širem smislu nudi vredna saznanja o efikasnosti resursa. Pored besplatnih procena efikasnosti farmi, sajt je doma?in nove interaktivne grafike „virtuelna farma“ koja brzo i lako pruža informacije o glavnim ... Read More »

Kukuruz – svetski trendovi do sezone 2021/22.

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet

Kukuruz svetski trendovi – velika proizvodnja kukuruza širom sveta ?e nastaviti sa trendom daljeg rasta, kako pove?anjem prose?nih prinosa po hektaru tako i pove?anom tražnjom za ishranom ljudi i doma?ih životinja. Zalihe sada dostižu 221 mil. tona i o?ekuje se njihovo smanjenje do sezone 2021/22. na 192. mil. tona Malo smanjenje proizvodnje u godini pre, globalna isporuke kukuruza, predvi?a se, osta?e visoke u ... Read More »

Pšenica trendovi na svetskom tržištu do 2021. godine

žitarice u tovu

Pšenica je ?esta na njivama širom sveta. U Srbiji pšenica se ?esto gaji zbog plodoreda, a ne kao kultura koja ?e doneti ekonomski pozitivan efekat. Cene pšenice ?esto razo?araju proizvo?a?e tako da Vam donosimo predvi?anja kretanja tržišta pšenice u svetu do 2021. Proizvodnja u  sezoni 2016/17 se o?ekuje da ?e biti ?etvrti rekord u nizu i omogu?i?e nastavak rasta ionako visokih ... Read More »

DOMAĆE kobasice i dobar alat za njih CLAIR

domaće kobasice

DOMAĆE kobasice – Zima je godišnje doba slavlja i veselja. Svinjokolji su počeli, prave se domaće šunke i kobasice. Kobasice su rado viđene na trpezi. Potrebno je pravo majstorstvo spremiti smesu za kobasice, dobro ih odimiti, pravilno spremiti da sazru.Treba spomenuti da je mast tradicionalan i nužan sastojak u kobasici, jer pomaže u vezanju različitih sastojaka i sudeluje u stvaranju ... Read More »

Delta Agrar rekordni prinosi, najbolji do sada

pionir hi breed

Delta Agrar rekordni prinosi – Po rekordnim prinosima, Delta Agrar se svrstao u evropski vrh. Luk doneo 80 tona po hektaru Na imanjima Delta Agrara u 2016. godini zabeleženi su rekordni rezultati u sto?arstvu, vo?arstvu, ratarstvu i povrtarstvu. U ve?ini kultura ovi prinosi su najbolji ikada zabeleženi na Deltinim imanjima, a spadaju u sam vrh evropske poljoprivrede. Rekordan prinos luka od ... Read More »

Zadrugarstvo u Vojvodini dugo 170 godina

zadruga zadruge u srbiji

Zadrugarstvo u Vojvodini ima tradiciju dugu 170 godina. Na skupu u Master centru u Novom Sadu je sve?anom akademijom obeležena hvale vredna godišnjica. Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov je naglasio da savremeno zadru-garstvo u Vojvodini po?inje osnivanjem prve zemljoradni?ko-kreditne zadruge u Ba?kom Petrovcu 1846. godine  – „Gazdovsky spolok“ sa 50 ?lanova.  Tokom dugih 170 godina zadrugarstvo je beležilo uspone ... Read More »