Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 10)

Agroekonomija

Država opet kasni – pšenica već na tavanu

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

Država opet kasni – Direkcija za republi?ke robne rezerve otkupljuje 32.600 tona pšenice po 18 din/kg ( sa PDV-om ) dok je cena na Produktnoj berzi  18,70 DIN/kg , sa PDV-om ?! Trebalo je ponuditi tu cenu u junu mesecu kada su seljaci muku mu?ili.  Godinama se pri?a o otkupu pšenice prema kvalitetu ( proteini više od 12,5%, hektolitar preko ... Read More »

Pšenica otkup za robne rezerve od 4. jula 2017. – 18 din/kg

fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Pšenica – otkup 32.600 tona za robne rezerve po?inje SUTRA ( 4. JUL 2017.) po ceni od 18 dinara ( sa ura?unatim PDV ) !! Pogledajte usove koje morate ispuniti za otkup. Prijava Produktnoj berzi u Novom Sadu u elektronskom formatu. Kvalitet koji morate ispuniti je : hektolitarska težina 76kg/hl, vlaga max. 13%, primese max 2%. ? ? ? ? ... Read More »

Rusija smanjila uvoz jabuka i krušaka

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Rusija smanjila uvoz – Rusija uvozi jabuke i kruške najviše na svetu. I pored smanjenog uvoza jabuka za 10% uvozi 670.000 tona. Kruške su takođe omiljeno voće – uvoz je zabeležio 245.000 tona ( 8% manje nego prethodne godine ).  Subvencije države od 1,84 milijarde rubalja ( 30 miliona eura ) za višegodišnje zasade voća je nedovoljno za brzi rast ... Read More »

Struja od vetra – vetrena turbina, mala investicija

generator

Porodi?ni vetrogenerator – Liam F1 je mala vetrena turbina koja godišnje može da proizvede do 2.500 kilovata. Naro?ito zahvalan za mesta gde je elektri?na mreža nepristupa?na ili njeno dovo?enje zahteva neuporedivo ve?e ulaganje od investiranja u vetrogenerator. Naj?eš?i vid koriš?enja obnovljivih izvora energije u svetu ?ini energija vetra. Visoka cena fosilnih goriva i njihova ograni?enost otvara širok prostor za koriš?enje ... Read More »

Maline – proizvodnja u svetu 2012 -2016. godine

voćne mušice sadnja malina azijska voćna

Maline  – ove 2017. godine cena maline u otkupu se spustila ispod 100 dinara za kilogram. Kako lepo zvuči cena od prošle godine od 220 – 250 dinara za kilogram. Da li je svetska proizvodnja ( njen veliki rast ) i manja potrošnja uzrok ovoga cunamija na našem tržištu ili … U priodu 2012 – 2016. godina svetska proizvodnja maline ... Read More »

Zadruge u Srbiji – udružite se za uspeh

zadruga zadruge u srbiji

Zadruge u Srbiji – nesporna je prednost zadruga, u celom svetu više od 800 miliona je članova zadruga. Pokrenuta je akcija 500 zadruga u 500 sela Srbije. Verujemo da će Prvi sajam zadrugarstva u Beogradu, koji se održava 30. juna na Trgu Republike, u 11 sati.  Novi ” Vodič kroz zadrugarstvo Srbije” koji su priredili Dr Danilo Tomić, Branislav Gulan i ... Read More »

Alltech – Nauka o usevima za modernu poljoprivredu

alltech serbia

Alltech® Crop Science je Nauka o usevima i ona obezbe?uje na prirodi zasnovana rešenja za izazove u agronomiji i hortikulturi sa kojima se suo?avaju proizvo?a?i širom sveta. Alltech Crop Science ima širok spektar proizvoda koji su izvedeni iz fermentacije kvasca i proizvedeni u najsavremenijim fabrikama širom sveta. Alltech – Nauka o usevima za modernu poljoprivredu Znaju?i da je biljkama potrebna ... Read More »

Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Krediti za razvoj gazdinstva – Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogu?ava olakšani pristup koriš?enju kredita, i to za: 1) razvoj sto?arstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom; 2) razvoj ratarstva, vo?arstva, vinogradarstva, povrtarstva i cve?arstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja ... Read More »

Poljoprivredni sajam Novi Sad – organska proizvodnja

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Poljoprivredni sajam Novi Sad – Na Izložbi organskih proizvoda i proizvoda s oznakama geografskog porekla predstavilo se pedesetak izlaga?a i izuzetno su zadovoljni interesovanjem koje su posetioci, ali pre svega potencijalni poslovni partneri, pokazali za ono što oni nude. Organski šumski plodovi, namazi, suvo vo?e i mati?ni sokovi firme Interfood/enter ITS,  koji ?e se tek pojaviti na doma?em tržištu, izazvali su ... Read More »

Poljoprivredni sajam – Stočarski dan i aukcija stoke

sajam agro info tel

Poljoprivredni sajam – Dan sto?ara održa?e se u ?etvrtak, 18. maja, (danas )  sa tradicionalnim defileom stoke na Manježu Novosadskog sajma. Posetioci ?e mo?i da prisustvuju javnom ocenjivanju i aukciji goveda kao i uru?enju priznanja najboljim odgajiva?ima. Novina je održavanje aukcije najkvalitetnijih grla stoke – po prvi put na Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu. Prilika da se poboljša kvalitet grla na farmi, porodi?nom ... Read More »