Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 10)

Agroekonomija

Tržište poljoprivrednih proizvoda i očekivanja

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Tržište se menja. Svako traži na?in da smanji troškove uvoza, odnosno pove?a izvozne koli?ine traže?i nove kupce na svetskom tržištu.  MEKSIKO – u sektoru poljoprivrede se razmatra uvoz kukuruza iy Brazila I Argentine umesto iz SAD-a. Najava iz SAD da ?e se promeniti izvozni režim prema Meksiku je prisila Vladu Meksika da uspostavi kontakte sa zemljama Južne Amerike I obezbedi ... Read More »

Podsticaji direktna plaćanja 2017. – 43,778 milijardi dinara

uredba konkursi

Podsticaji direktna pla?anja 2017. – ove godine budžet za poljoprivredu je bogatiji za 8 milijardi u odnosu na 2016. godinu. Pitanje koje interesuje sve u poljoprivredi je – kako ?e sredstva biti podeljena? DIREKTNA PLA?ANJA Obim sredstava za dirktnapla?anja iznosi 18,672453 milijarde dinara. Sredstva iz ?lana 1. raspodeljuju se u odgovaraju?im ukupnim iznosima, i to za slede?e vrste podsticaja 1) premiju ... Read More »

Mleko može doneti dobit za poljoprivrednike ?

mlekari

Mleko može doneti dobit – Dan proizvo?a?a mleka je okupio veliki broj posetilaca, kako ?lanova Asocijacije tako i drugih u?esnika u lancu proizvodnje mleka.  Dobre vesti za proizvo?a?e su doneli u?esnici Godišnje skupštine CAPMV – iz Ministarstva poljoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Uprave za agrarna pla?anja. Predlog o Pravu pre?eg zakupa zemljišta je utvrdio da se zemljište izdaje ... Read More »

Zakup zemljišta na 30 godina za investitore

uredba konkursi

Zakup zemljišta – KOMISIJA za davanje suglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite okoline, objavila je Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na teritoriju Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava ... Read More »

Organski način proizvodnje – uslovi i termini

konkurs organska organska

 Organski na?in proizvodnje je veliki izazov za proizvo?a?e. U Evropi je zna?aj te proizvodnje dostigao potrošnju u milijardama eura. U Austriji 19% proizvodnje u poljoprivredi poti?e sa gazdinstava koji poštuju pravila organske proizvodnje. Šta je potrebno ispuniti, koje uslove, da bi ste postali proizvo?a? organske hrane. 1. Šta je to serti?kat?  Potvrda ovlaš?ene organizacije, institucije da je proizvod, proces ili usluga ... Read More »

Savetovanje ” Dobar dan domaćine ” drugi dan

Savetovanje u Novom Sadu – drugi dan savetovanja je stavio u fokus gajenje uljarica u Srbiji . Velike su mogu?nosti pove?anja površina gajenja suncokreta, soje i uljane repice. Tržište EU godišnje uvozi više od  80 miliona tona soje ( uglavnom iz SAD i Južne Amerike – GMO soja) . SAD je najve?i svetski proizvo?a? – ?ak 50% svetske proizvodnje. Naša ... Read More »

Dobar dan domaćine – 9-10. februar 2017. godine

ledena

Dobar dan doma?ine – prvi dan. Više od 1.500 poljoprivrednika je posetilo Savetovanje “Dobar dan doma?ine” na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Glavne teme su bile: Novi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu Vojvodine, stanju useva pšenice, svetsko tržište i cene pšenice, bolesti mladih izdanaka pšenice, uzgoju konoplje, sirka, uslovima za dobijanje sredstava iz IPARD-a. Konkursi za dalje unapre?enje poljoprivrede ove ... Read More »

Život na selu – siguran prinos DEKALB

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Razvoj naših sela je garant bolje budu?nosti društva. Uspeh koji ostvaruju mladi poljoprivrednici je za pohvalu. Da bi to uspeli potrebno je da primene nove tehnologije,  poseju kvalitetno seme i dobar urod ne?e izostati. Prinosi kukuruza viši od 14 tona po hektaru su rezultat snage semena.   Seme koje Vam pruža sigurnost  prinosa  DEKALB   Read More »

Dobar dan domaćine – Novi Sad, 9 i 10. februar 2017.

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

Dobar dan doma?ine – Novi Sad.  Prilika da se poljoprivre-dnici upoznaju sa novostima iz primene nauke u agraru. Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada organizuje Savetovanje “Dobar dan doma?ine” 9 i 10. februara 2017.   Predstavi?e se na?ini uzgoja spelte i sirka – manje zastu-pljenih sorti na našim poljima. Profesori sa Poljoprivrenog fakulteta iz Novog Sada ?e ukazati na mogu?nosti daljeg ... Read More »

Voćarstvo u Srbiji – analiza isplativosti investiranja

mreže novi zasadi voća rak korena zaštita mladih

Vo?arstvo u Srbiji – pove?anje površina pod plantažama vo?a je znak da proizvo?a?i pronalaze put do ostvarenja profita uzgojem vo?a. Ulaganja po hektaru su velika, 15 – 30.000 eura i zato je potrebno uraditi analizu tržišta,  uporediti troškove i prihode, analizirati konkurenciju …  Slede?i tekst SWOT analize Vam može pomo?i -autor je  Zorica Zdravkovi?, savetodavac za agroekonomiju. SWOT analiza sektora ... Read More »