Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

Čađava pegavost lista . Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova ( Venturia inaequalis ) , prisutan je u našoj zemlji, redovno se javlja svake godine i predstavlja najznačajniji parazit jabuke.Štete od ove bolesti mogu biti velike, gde osim smanjenja prinosa, umanjuje i kvalitet plodova. Zbog principa na kojima se zasniva organska proizvodnja, ograničenosti izbora i načina delovanja dozvoljenih pesticida u borbi protiv ove bolesti jabuke, treba krenuti od preventivnih mera. Jabučnjak mora biti podignut na odgovarajućem lokalitetu i zato treba birati terene gde nema zadržavanja vazdušnih masa, gde je provetravanja dobro, što će značajno olakšati zaštitu od bolesti i štetočina.

Zemljište u organskoj proizvodnji mora biti dobrog kvaliteta, sa odgovaraju?im sadržajem organske materije i što povoljnijih fizičkih i hemijskih osobina, što omogućava pravilan rast i razvoj i odgovarajuću bujnost stabala jabuke.

Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

Rezidba je takođe veoma važna u kontroli V. inaequalis, jer se uspostavlja ravnoteža između vegetativnog porasta i rodnosti , a teži se ka uspostavljanju poželjne umerene bujnosti voćke. Razmak sadnje, za savremene guste zasade jabuke, u organskoj proizvodnji treba da je nešto veći u odnosu na konvencionalne i integralne zasade, radi olakšane zaštite. Što se ti?e sortimenta u organskoj proizvodnji jabuke preporučuje se sadnja tolerantnih sorti. Sorte Topaz, Red Topaz i Santana predstavljaju potencijalno dobre sorte za organsku proizvodnju, jer poseduju V f gen tj. gen otpornosti, takoće imaju dobru sposobnost čuvanja i kvalitet.

Za razliku od konvencionalne i integralne proizvodnje, u organskoj proizvodnji voća nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih sredstava. Osnovna tehnologija suzbijanja V. inaequalis u organskoj proizvodnji zasniva se na upotrebi fungicida na bazi bakra, sumpora i krečnog sumpora. Bakarni i sumporni preparati deluju preventivno i često je potreban velik broj tretiranja tokom vegetacije, što je u suprotnosti sa principima organske poljoprivrede. Pojava rđaste prevlake, izazvane primenom bakra, je veliki problem u organskoj proizvodnji jabuke. Jedan od načina smanjenja pojave rđaste prevlake je zamena bakra drugim materijalima, kao što su sumpor, kalcijum polisulfid ili kalijum bikarbonat. Za razliku od bakra i sumpora koji deluju samo preventivno u suzbijanju V. inaequalis dobro se pokazao i kalcijum polisulfid koji ima i kurativno dejstvo.Kao zamena bakra i sumpora u organskoj proizvodnji u suzbijanju V. inaequalis veoma se dobro pokazao kalijum bikarbonat.

 Dipl.ing.polj. Svetlana Šučević

foto pixabay.com

Čađava pegavost lista