Thursday, 20 September, 2018
Najnovije vesti
Home » JABUKA » Čađava krastavost jabuke i kruške, velika štete

Čađava krastavost jabuke i kruške, velika štete

kruska

Čađava krastavost

Čađava krastavost jabuke i kruške.  Prozrokovač ove bolesti je fitopatogena gljiva Venturia inaequalis. Ovaj patogen se razvija na listu, cvetu i plodu. Održava se u opalom lišću i početkom vegetacije askospore se sa prvim kišama oslobađaju i raznose putem vetra. Pri temperaturi od 20-25 *C dovoljno je da list bude vlažan 9 sati da bi došlo do primarne infekcije, a ovaj patogen se kasnije širi sa zaraženih na zdrave biljne organe tokom vegetacije putem drugog tipa spora (konidije).

   Simptomi se mogu javiti i na najmlađim listovima, usled čega se oni suše i propadaju, a isto se dešava i sa cvetovima ukoliko dodje do infekcije.

   Ovo oboljenje se karakteriše svetlo smeđim i maslinasto mrkim pegama na listu.

   Zaraza ploda može da nastupi od zametanja do berbe. Infekcija mladih plodova je naročito štetna, pošto se oni deformišu i javljaju se karakteristične kraste po njima.

Dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva

Biljana Milosavljević

 Čađava krastavost jabuke i kruške, velika šteta

Čađava krastavost je ekonomski značajno oboljenje kruške. U jačem intenzitetu se javlja u područjima sa obilnim padavinama tokom leta. V.pyrina parazitira samo krušku.

Simptomi su prisutni na svim zeljastim organima. Na listovima pege su mrke okrugle i obrazuju se i sa lica i sa naličja. Rane infekcije obično prouzrokuju opadanje lišća. Na mladim plodovima pege se prvo pojavljuju u predelu čašice a kasnije zahvataju i ostale delove ploda. Plodovi zaraženi po zametanju opadaju a kasnija zaraza prouzrokuje deformacije ploda a tkivo obično puca u okviru pega i tu se naseljavaju sekundarni paraziti. Na mladarima se formiraju prištići koji pucaju i formiraju se rak rane ali parazit ne prodire duboko u tkivo.

Biologija: Parazit se tokom zime održava u prezimelom lišću i u rak ranama. Askospore sazrevaju u rano proleće. Najveći broj askospora sazreva u vreme cvetanja, mada period izbacivanjatraje znatno duže 6-8 nedelja. Dužina vlaženja lišća i temperatura potrebni za ostvarenje infekcije slični su kao kod V. inequalis Prema ovom parazitu uglavnom su osetljive skoro sve komercijalne sorte krušaka

Suzbijanje: Uglavnom se koriste fungicidi koji se koriste i za zaštitu jabuke vodeći računa da su neki od njih fitotoksični za pojedine sorte krušaka. Preventivnu zaštitu treba početi od faze zelenog vrha pupoljka i ponavljati u intervalu 7-10 dana. Ukoliko se infekcija već ostvarila koristiti preparate sa kurativnim dejstvom najkasnije 4 dana posle ostvarivanja infekcije

 dipl.ing.Ružica Đukić

PSSS Jagodina

Preporuka PIS Vojvodina

Za dane vikenda se najavljuju padavine koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite plodova i listova neophodna je primena fungicida Antracol WP 70 (propineb) u koncentraciji 0,2%.

Tretman odraditi pre najavljenih padavina

 foto pixabay,com

Čađava ktrastavost