Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

Botritis zaštita – ponovo napada. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naročito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled čega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naročito su osetljive vinske sorte zbijenih grozdova, zatim sorte velike rodnosti i bujnosti.

Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

Ono što smo zapazili obilaskom vinogradara u selu Zeoke, jesu simptomi koji nisu sasvim karakteristični za ovo oboljenje, ali posle razgovora sa proizvođačima i ispitivanja u labaratoriji zaključili smo ta nastale štete dolaze od prisustva ove gljive. Naime vinogradi su jako bujni, upotrebljene su velike količine azota u prihrani, predhodnih dana je padala kiša, tretiranje zakasnilo, nagli porast temperature su doprineli da se jave na prvi pogled ovi netipični simptomi na grožđu.

Ljiljana Krsmanović dipl.ing

Za ovaj tretman mogu se koristiti sledeći fungicidi :

-Teldor 500-SC ( a.m.fenheksamid ) 0.1% ( karenca 21 dan ) ili

-Switch 62.5 WG ( a.m. ciprodinil + fludioksonil ) u količini 06-08 kg/ha ( karenca 28 dana ) ili

– Pehar  ( a.m. pirimetanil ) u količini  2 l/ha ( karenca 35 dana )

foto pixabay.com

Botritis zaštita