Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » BOROVNICA » Borovnica – podizanje zasada, troškovi, isplativost

Borovnica – podizanje zasada, troškovi, isplativost

Borovnica – podizanje zasada. Nova mogućnost za ostvarivanje stabilnih prihoda je gajenje borovnica. Proizvodnja voća raste na svetskom tržištu, veća je i potrošnja jer zdravstvene pogodnosti voća su razlog za sve veću tražnju na tržištu. Ulaganje u zasad borovnice po hektaru može iznositi od 25 – 28.000 eura ! To podrazumeva primenu svih neophodnih agrotehničkih mera, kvalitetan ( zdravstveno siguran) sadni materijal,  sistem za navodnjavanje, ograda oko zasada.

Prema kalkulaciji koja se pravi pre početka donošenja odluke za sadnju videćete da investicija postaje isplativa u 5. godini – tada ostvarujete značajan prihod i povrat svih dotad uloženih sredstava. Tokom perioda od 2 -3. godine gajenja borovnice beležite male prihode koji pokrivaju samo troškove nege, zaštite, branja plodova i njihov transport. Pravi prihod se dešava u 4. godini gajenja i prihod može  biti i preko 20.000 eura po hektaru.

Možete koristiti kredite koje potpomaže Ministarstvo poljoprivrede – sa kamatom od 3% i početi sa mnjim površinama pod zasadom. Tako bi mogli da počnete sa 3.000 m2  i da sukcesivno svake godine ili svake druge godine povećavate površine pod borovnicom. Ona se sadi i gaji za dve generacije koja ostaje na gazdinstvu.

Na svetskoj berzi cene borovnice momentalno su  od 3 -3,50 eura/kg ( pakovane u plastične korpice od 125 grama ) u maloprodaji.

 

 RASHOD PRIHOD BILANS
Navedene godine Kumulativ Navedene godine (Trošak – prihod )
Zasnivnje zasada 28.630,00 28.630,00 – 28.630,00
1. godina 4.354,00 32.984,00 -32.984,00
2. godina 4.330,00 37.314,00 1.610,00 -35.704,00
3, godina 5.314,00 41.018,00 4.025,00 -36.993,00
4, godina 7.909,00 44.902,00 24.150,00 -20.752,00
5. godina 8.459,00 29.211,00 32.200,00 +2.989,00

Kao što se može videti od 4. godine beležite značajne prihode ( predviđeno 24.150 eura po hektaru ). ali još uvek niste vratili sve uloženo u borovnicu. Tek 5. godine predviđa se prihod od 32.200 eura/ha i “višak” od 2.989 eura iznad vrednosti ukupne investicije. Od tada Vaši prihodi su sada samo Vaši – možete ih ponovo ulagati , osavremeniti zasade, kupiti mehanizaciju ili jednostavno uživati u prihodima sa svojim ukućanima !!

Više informacija možete naći u besplatnoj brošuri Ministarstva poljoprivrede koju su sačinili eminentni stručnjaci OVDE

foto pixabay.com

Borovnica uzgoj