Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » BOLJI PRIRAST uz pomoć aromatičnih materija.

BOLJI PRIRAST uz pomoć aromatičnih materija.

BOLJI  PRIRAST – Veliki broj faktora utiče na konzumaciju hrane uključujući energetsku vrednost krmnih smeša, ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu naseljenosti, pol, genetsku naslednost, ukusi miris hrane. Mnogi od ovih faktora mogu se kontrolisati pravilnom organizacijom. Jedan od njih uključuje izbor aromatičnih materija.

Ukus hrane kod svinja ima veliki uticaj u ishrani svinja, jer su te životinje probirljive po pitanju ishrane. Ukoliko ukus hrane nije primamljiv za životinju, svinja će je konzumirati u manjim količinama, ili će je izbegavati. Aromatične materije su aditivi, formulisane sa ciljem korekcije ukusa i mirisa hrane radi većeg stepena konzumacije. U skorije vreme, laboratorijski su proizvedeni sastojci, koji imitiraju mnoga prirodna hraniva.

BOLJI  PRIRAST uz pomoć aromatičnih materija.

U mnogim eksperimentima je čak dokazano da su sintetski aromatici superiorniji u odnosu na prirodne  da u ishrani svinja poboljšavaju ukus i miris hrane i konsekventno, proizvodne performance. Njihovom upotrebom olakšava se prelazak sa jedne vrste smeša na drugu, kakav je recimo slučaj kod odbijene prasadi, gde se koristi stimulacija ukusa i mirisa mleka krmače, ali i stimuliše konzumacija i konverzija hrane.

 Preporuka je stručnjaka iz oblasti stočarstva, usko specijalizovanih za ishranu svinja, da se aromatične materije koriste kao dodatak hrani u količini od 0,04% po obroku. Najčešće korišćene aromatične materije potiču od biljnih ekstrakta dobijenih majčine dušice, cimeta, lovora, badema, miloduha, klinčića, mirisnog oraščića itd.

Izvor: PSSS Leskovac                                            Dipl.inž. Slavko Mladenović

Leave a Reply