Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Bolesti uskladištenog voća – rešenje

Bolesti uskladištenog voća – rešenje

Bolesti uskladištenog vo?a – Bolesti na uskladištenim proizvodima redovno se javljaju svake godine u manjem ili ve?em intezitetu. Razni plodovi vo?a su zbog svoje osetljivosti i neadekvatnih uslova skladištenja, naro?ito kod individualnog proizvo?a?a, ?esto izloženi brojnim saprofitskim i parazitskim gljivama (iz roda Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium) i nekim bakterijama koje izazivaju plesnivost i trulež uskladištenih proizvoda.

Simptomi bolesti su vrlo varijabilni i zavise o vrsti uzro?nika bolesti, vrste proizvoda i vrste uskladištenja. Na vo?u se prvi znaci kvarenja javljaju u vidu pega razli?ite boje, oblika i veli?ine. U okviru nekrotiranih delova tkiva ?esto se obrazuje navlaka razli?ite boje od micelije i reproduktivnih organa gljiva. Obolela tkiva zahvata suva ili vlažna trulež i takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

Bolesti uskladištenog vo?a – rešenje

Da bi se ostvarili dobri rezultati prilikom ?uvanja plodova vo?a u skladištima, potrebno je primijeniti niz mera, i to kako u vo?njacima tokom uzgoja vo?aka, tako i u skladištima, tokom njihova ?uvanja.

U vo?njacima treba što bolje provesti razne fitosanitarne mere, a pre svega treba redovito uklanjati prezimela izvore inokuluma (mumuficirane plodove, rak-rane i izumrle grane), kao i redovito uklanjati sve obolele plodove tokom vegetacije, kako bi se smanjio infekciono potencijal raznih parazita . Preporu?uje se uzgoj tolerantnih ili otpornih sorti pojedinih vo?nih vrsta prema zna?ajnim patogenima. Tokom vegetacije posebnu pažnju treba posvetiti hemijskoj zaštiti, kako bi se plodovi što bolje sa?uvali od napada raznih parazita i štetnika, pri ?emu veliki zna?aj ima zadnje tretiranje pred berbu plodova.

Bolesti uskladištenog vo?a – rešenje

 Pollinoplast

Smanjenju pojave bolesti uskladištenih plodova raznih vo?nih vrsta, tokom njihovog ?uvanja u skladištima ili hladnja?ama, doprinosi ?itav niz mera, kao što su:

  • berba plodova s optimalnom zreloš?u;
  • izbegavanje ozle?ivanja plodova pri berbi, transportu i manipulisanju;
  • sortiranje i odvajanje svih ozle?enih i obolelih plodova pre unošenje u skladište ili hladnja?u; k
  • korištenje optimalnog režima skladištenja poput temperature, vlažnosti i sadržaja CO2 i etilena.
  • Vladimir Kosti?, dipl. inž. PSSS Kraljevo