Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

Boks za prašenje krmača – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki čak do 20% i uglavnom su posledica ugnječenja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krmače se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalu?enja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su :

– da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima od gaženja, ugnječenja i povređivanja od strane krmača i

– da omogući brz i nesmetan rast i razvoj prasadi.

Zaštita prasadi u prvim satima i danima života postiže se razdvajanjem prasadi od krmače odmah posle prašenja time se sprečava da krmača nekontrolisanim spuštanjem na pod ugnječi ili na drugi način povredi prasad. Brz i nesmetan rast i ratvoj prasadi postiže se instalacijom odgovarajuće opreme u boksu za prašenje. U boksu se odvija prašenje krma?a, ishrana, napajanje krmače i prasadi. Boksevi za prašenje imaju prosečnu površinu od oko 3,5 do oko 5,0 m2. Jedna od strana boksa je uvek nešto duža. Boks za prašenje krmača se sastoji iz uklještenja za krmaču, plastičnog rešetkastog poda, ograde, pojilice za krmaču, hranilice za krmaču, pojilice za prasad i hranilice za prihranjivanje prasadi.

Boks za prašenje krmača

EKONOMIK BOKS

boks za prašenjeISV – Subotica

Tel/fax: +381 24 410 0027

www.isv.rs

e-mail: office@isv.rs

Uklještivač za krmaču zauzima centralni deo boksa i gradi se od 2-4 horizontalne metalne cevi. U donjem delu uklještivač je širi i njegova širina iznosi oko 70 cm a u gornjem je nešto sužen. Donja cev uklještivača treba da je na visini 30 cm od poda boksa što omogu?uje da prasad slobodno priđu do vimena i onemogućuje da se krmača podvuče pod cev. Na donju cev se postavlja 5-6 kratkih vertikalnih cevi prema podu dužine oko 15 cm. Gornji parovi horizontalnih cevi se sužavaju. U gornjem delu poprečnim cevima uklještivač se praktično zatvara. Ispred uklještivača nalazi se korito sa pojilicom, koje treba da se lako vadi i održava u čistom stanju.

Ograda bokseva je najčešće visine 60 do 75 cm. Ograde su izrađenje od punog materijala. Prednji deo odnosno dve trečine od ukupne dužine poda ležišta za krmače treba da bude pun i sa dobrom toplotnom izolacijom. Zadnji deo poda ležišta je po pravilu rešetkast, što olakšava čišćenje i daje potrebnu stabilnost zadnjim nogama krmača. Sa jedne i sa druge strane ukleštenja nalaze se prostori za prasad što omogućava sisanje kod oba položaja tela krmača. Širina prostora za prasad je 40-70 cm. Veći deo prostora služi za boravak i ležanje prasadi, treba da bude dobro termo izolovan i najčešće se pravi u obliku gumenog prekrivača. Ostali deo poda je rešetkast. U većem delu smeštena je grejalica i valov za prihranjivanje prasadi. Pojilice se postavljaju bliže hodniku za čišćenje što omogućava da se prasad istovremeno navikavaju da izbacuju feces u vlažnom delu u blizini pojilica.

Igor Petrović

PSSS Prokuplje

foto ISV

Boks za prašenje krmača