Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Bodrog fest Bački Monoštor, 10-12. avgust 2018.

Bodrog fest Bački Monoštor, 10-12. avgust 2018.

Bodrog fest – u pitomom mestu Bački Monoštor se održava manifestacija Bodrog fest od 10 – 12. avgusta 2018. godine.  Festival tradicije, kulture, muzike, hrane i prirode koji se održava od 2005. godine.

Bački Monoštor se nalazi u srcu rezervata prirode ” Gornje Podunavlje”. Mesto se naziva i ” selo 7 Duava” jer je okružen rukavcima i kanalima. Možete doploviti u Bački Monoštor kanalima  bezdan – Bečej i Bezdan – Prigrevica. Monoštorski rit je bogat lovnom divljači koja privlači brojne lovce iz Evrope. 

Bački Monoštor krasi autentično kulturno nasleđe koje se ogleda u mnoštvu izvornih običaja, folkloru, jeziku, tradicionalnim narodnim nošnjama hrani i muzici koje zadržavaju svoj osnovni oblik već više od 200. godina, a prirodna bogatstva sela upotpunjuju jedinstveni doživljaj sela.

Dobrodošli !

 

Program:

Petak, 10. avgust

18 h Bodroški kotlić – takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša

20 h Koncert TA „Još ovu noć“ Novi Sad

23 h Koncert “Fish vibe” Apatin

Bodrog fest  Bački Monoštor  

Subota, 11. avgust

* IZ BODROŠKE RADIONICE – Štandovi sa domaćim proizvodima i proizvodima starih zanata

* BODROŠKA TRPEZA – Bogata gastronomska ponuda monoštorskih specijaliteta

C e n t a r   g r a đ a n s k i h   a k t i v n o s t i   i  D o m  k u l t u r e

BODROŠKI KULTURNI KUTAK

10h Program za decu

  • Ekološka radionica – UG “Čepom do osmeha”

11 h Izložba fotografija Foto kluba “Rada Krstić” Sombor

    Izložba fotografija Regeneracija Dunava 2018

15h Izložba slika – “Životinje Rezervata Biosfere u prirodnoj veličini”

C e n t r a l n a  b i n a

12 h Svečano otvaranje festivala

            * Mažoret klub Sonta

            * Raport Josipa Đipanova, zvanično otvaranje festivala

            * „BODROŠKA FIJAKERIJADA“ – defile jahača i fijakera

            * Recitali

            * Dečja grupa KUDH „Bodrog“ Bački Monoštor

            * Nstup dečjeg hora “Šareni vokali”

18 h kulturno-umetnički program

            * Recitali monoštorskih pesnika – Kata Kovač, Antun Kovač i Adam Bešlin – Nova

            * ŽPS „Kraljice Bodroga“ Bački Monoštor

            * MKUD “Nemet Laslo” Svetozar Miletić

            * GKUD „Ravangrad“ Sombor

            * OKUD “Ivo Lola Ribar” Sonta

            * KUD “Perkovčani“ Novi Perkovci

            * ŽPG „Varošanke“ Sombor

            * MPG „Varošani“ Sombor

    *MOH Somborskog pevačkog društva

20 h Koncert etno-muzike – TS „Ad Libitum“ Novi Sad

22 h Rock koncert – „Trilogy“ Sombor/Monoštor/Bezdan

C r k v a   s v.   P e t r a   i   P a v l a

16 h Klasični program

        * ŽPS „Kraljice Bodroga“ Bački Monoštor

        * “Quinta divina” Sombor

        * Dečji hor “Radost” Apatin

        * MOH Somborskog pevačkog društva

        * VA „Musica Viva” Svetozar Miletić

foto pixabay.com

Bodrog fest