Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Blitva dospeva za 80 dana na prodaju

Blitva dospeva za 80 dana na prodaju

blitvaBlitva je dvogodišnja biljka. Hranljiva vrednost je u rangu spana?a i sadrži 2% proteina, 16% mineralnih materija, 3,4% celuloze. Vrlo je bogata vitaminom C (70mg%). Znatno je tolerantnija na visoke letnje temperature od spana?a, sa ve?om lisnom masom i dužim periodom koriš?enja. Optimalna temperatura gajenja je oko 18ºC. Izložena temperaturama od 2-4ºC ima za posledicu formiranja cvetonosnih stabala u prvoj godini. Dobro razvijen korenov sistem obezbe?uje dobru lisnu masu i pri visokim temperaturama, bez navodnjavanja. Blitva dobro podnosi ?ubrenje organskim ?ubrivom i zavisno od tipa zemljišta ta koli?ina se kre?e oko 30 t/ha.

  Blitva dospeva za 80 dana na prodaju

Ukoliko se ne koristi stajnjak koli?ine mineralnih ?ubriva se kre?u:

 N         100-120 kg/ha

 P2O5    80-120kg/ha

K2O       100kg/ha

 Od ukupne koli?ine deo azota se koristi za prihranu. Setva se obavlja sa 15 kg/ha semena sa me?urednim rastojanjem 45cm, a unutar redova rastojanje je 20-30cm. Nakon dve berbe biljke prihraniti i po potrebi zalivati. Za berbu dospeva 80 dana po setvi ili nešto ranije. Bere se spoljno liš?e, se?enjem, vode?i ra?una da se ne povredi centralni deo rozete.

 Prinos Liš?a se kre?e 25 – 35 t/ha.

 Ljubodrag Panteli?, dipl.ing.

Leave a Reply