Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Blitva dospeva za 80 dana na prodaju

Blitva dospeva za 80 dana na prodaju

blitvaBlitva je dvogodišnja biljka. Hranljiva vrednost je u rangu spanaća i sadrži 2% proteina, 16% mineralnih materija, 3,4% celuloze. Vrlo je bogata vitaminom C (70mg%). Znatno je tolerantnija na visoke letnje temperature od spanaća, sa većom lisnom masom i dužim periodom korišćenja. Optimalna temperatura gajenja je oko 18ºC. Izložena temperaturama od 2-4ºC ima za posledicu formiranja cvetonosnih stabala u prvoj godini. Dobro razvijen korenov sistem obezbeđuje dobru lisnu masu i pri visokim temperaturama, bez navodnjavanja. Blitva dobro podnosi đubrenje organskim đubrivom i zavisno od tipa zemljišta ta količina se kreće oko 30 t/ha.

  Blitva dospeva za 80 dana na prodaju

Ukoliko se ne koristi stajnjak količine mineralnih đubriva se kreću:

 N         100-120 kg/ha

 P2O5    80-120kg/ha

K2O       100kg/ha

 Od ukupne količine deo azota se koristi za prihranu. Setva se obavlja sa 15 kg/ha semena sa međurednim rastojanjem 45 cm, a unutar redova rastojanje je 20-30 cm. Nakon dve berbe biljke prihraniti i po potrebi zalivati. Za berbu dospeva 80 dana po setvi ili nešto ranije. Bere se spoljno lišće, sečenjem, vodeći računa da se ne povredi centralni deo rozete.

 Prinos Lišća se kreće 25 – 35 t/ha.

 Ljubodrag Pantelić, dipl.ing.

foto pixabay.com

Blitva dospeva

Leave a Reply