Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » BIOFUMIGATORI za siguran početak

BIOFUMIGATORI za siguran početak

biofumigatoriBIOFUMIGATORI – Gajenjem biljaka u plastenicima postiže se visoka produktivnost i dobar ekonomski efekat, ali i tada se mora paziti na plodored. ?esto se u uzgoju pojavi bolest korena, nematode ako se ne poštuje plodored i posegne se za methyl-bromidom.

  Problem sa nematodama je što su one “otporne”- mogu da se umire u nepovoljnim uslovima, za sebe i aktiviraju kada se stanje uslova promeni.

 Što je biofumigator?

Osnovna definicija je da iskoristimo prirodne hemijske materije biljaka za suzbijanje gljivi?nih patogena i insekata.

Zašto odabrati biofumigaciju?

 Zdravo tlo je složena mreža organizama koji žive u ravnoteži. Mnogi hemijski pesticidi i herbicidi uništili su ovaj delikatan sistem. Biofumigation je sveprirodni na?in kako bi zaštitili i negovali svoju zemlju, i zaštitili od toksi?nih  hemijskih preparata da ne odu u naše  vode i zaštitili zdravlja poljoprivrednika i njihovih porodica

BIOFUMIGATORI za siguran po?etak

 Biofumigacija je  tehnika koja iskorištava neke biljke i njihove obrambene enzimske sisteme. Glavne biljne vrste u kojoj se to nalazi su Brassicaceae, Capparidaceae i Moringaceae vrsta.

U odgovaraju?im uslovima ova tehnika je u mogu?nosti da efikasno proizvede niz važnih citotoksi?nim molekula. U navedenim biljnim vrstama, jedan od najvažnijih obrambenih enzimskih sistema je mirozinaza – glukozinolata. Time tkiva ove biljke mogu se koristiti kao meka, eko- kompatibilna alternativa hemijskim fumigantima i sterilizantima.

 Thiobacillus Thioxidans & Thiobacillus Ferroxidans.

 Ove korisne bakterije aktiviraju mehanizmi samoodbrane protiv parazita, insekata, bolesti i ekstremne hladno?e. Da bi se tle zaštitilo potrebno je prvo ga duboko obraditi (do 50 cm). Tako obra?eno se zašti?u je navodnjavanjem sa spremljenom mešavinom thiobacillus spp. (4 kg na 800 litara vode ) za 1000 m2, ali je nužno da primena bude najkasnije 15 dana pre setve deklarisanog, kvalitetnog semena. Ponavlja se još jednom u prole?e.

 Tako se mogu uništiti patogeni: Rhizoctania solani, Fuzarium oxisporum, Sclerotinia spp., Phytophra spp., Verticilium spp., Ditylenchus spp., Meloidogyne spp.,Helicotylenchus spp.

PSSSSrbija – biofumigatori

Leave a Reply