Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » BIODIZEL u sopstvenoj proizvodnji za velike uštede

BIODIZEL u sopstvenoj proizvodnji za velike uštede

biodizel u sopsvenojBIODIZEL – Proizvodnja biodizela na poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji, zahvaljujući privatnoj inicijativi raste , procenjuju stručnjaci. Termin biodizel odnosi se na tečno, obnovljivo gorivo ( energent ),za čiju proizvodnju se kao osnovna sirovina koriste ulja iz semena uljanih kultura (uljana repica, suncokret i soja).

 Obnovljivi izvori energije su po definiciji energija koja se eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja. U obnovljive izvore energije spadaju: energija vetra, energija sunca, hidroenergija, geotermalna enargija i energija biomase.

 Biodizel je po hemijskom sastavu mešavina metil estara masnih kiselina (FAME) koji se dobijaju iz triglicerida masti i biljnih ulja, procesom transesterifikacije sa metanolom u prisustvu katalizatora.

BIODIZEL u sopstvenoj proizvodnji za velike uštede

 Biodizel je idealna zamena za konvencionalno gorivo jer je u potpunosti prilagođen postojećoj konstru kciji motora, a pritom zadovoljava i dodatne kriterijume vezane za ekologiju. Prepravke na motorima i na pumpama visokog pritiska nisu potrebne. Može se upotrebiti kao gorivo za dizel motore sa unutrašnjim sagorevanjem u čistom obliku BD-100 (100% biodizel), ili kao mešavina sa fosilnim dizel gorivom u određenom procentu BD-20 (20% biodizel i 80% fosilni dizel) ili BD-5 ( 5% biodizel i 95% fosilni dizel).

 PREDNOSTI BIODIZELA U ODNOSU NA FOSILNO GORIVO:

Ekološke:
– smanjena emisija gasova koji izazivaju efekat “staklene bašte”, pre svega CO2, CO, SO2;
– nema čađi, benzola, toluola u izduvnim gasovima;
– biorazgradiv je i netoksičan, slučajna prosipanja ili izlivanja ne predstavljaju ekološki rizik.

Energetske:
– osnovne sirovine su obnovljive;
– smanjenje potrebe za uvozom fosilnog dizel goriva.

Tehničke:
– veći sadržaj kiseonika u biodizelu omogućava potpunije sagorevanje;
– produžava radni vek motora;
– nisu potrebne nikakve prepravke na motoru i sistemu ubrizgavanja goriva;
– upotreba biodizela ne zahteva izmene na po stojećim transportnim i skladišnim sistemima.

Ekonomske:
– niža cena biodizela u odnosu na fosilni dizel omogućava korisnicima ostvarivanje značajnih ušteda;
– povećanje zaposlenosti, domaće industrijske i poljoprivredne proizvodnje;
– smanjenje zavisnosti od uvoza sirove nafte i naftnih derivata.

PROIZVODNJA NA FARMAMA

 Čak i na malim farmama zahvaljujući usavršenoj tehnologiji moguće je proizvesti gorivo približno euro 5 standardu, a duplo jeftnije od petrodizela.

 Na farmi Nikola Bodrožića iz Vladimirovca presa za hladno ceđenje uljarica u vreme poljoprivrednih radova radi danonoćno. S jedne strane ulazi sirov suncoket koji se zagreva na 60 stepeni celzijusa a zatim cedi – a sa druge strane izlazi uljana pogača – proteinsko hranivo za krave – i hladno ceđeno ulje od kojeg nastaje gorivo za traktor. Pošto poljoprivrenih radova trenutno nema – biodizel koji se sada proizvodi biće upotrebljen kao gorivo u automobilu.

 Poslednjih godina su se pojavili jeftini sistemi za proizvodnju biodizela, koje po ceni od ispod 2 000 evra može da priušti svaka farma koja proizvodi uljarice. I pored toga što je kvalitet goriva sličan, biodizel se meša u proporciji 80 prema 20 (5-20% BIODIZELA)  zbog podmazivanja motora. Iz jedne tone suncokreta moguće je proizvesti od 300 do 350 litara goriva.

Moguće je proizvoditi i biodizel preradom upotrebljenog ulja

Metil ester poznatiji kao biodizel je novo ekološko alternativno gorivo koje se u potpunosti može proizvoditi od domaćih obnovljivih izvora. Kao takvo,ovo gorivo doživljava sve veću popularnost kako kao pogonsko gorivo tako i u mnogim drugim aplikacijama.

Biodizel se danas najviše koristi kao zamena za klasičan dizel fosilnog porekla. Može se koristiti čist kao i u mešavinama različitih koncentracija sa klasičnim dizelom. Ovo gorivo se sa nikakvim ili malim izmenama može koristiti u svim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koji kao pogonsko gorivo koriste dizel.

Pored upotrebe u saobraćaju, biodizel se može koristiti i u poljoprivredi, šumar stvu, gradjevinarstvu, kao energent za dobijanje toplotne energije (grejanje) pri čemu se popularno naziva biolož ulje.  Primena biodizela je velika i posebno je pogodan za korišćenje na mestima gde je neophodna mala emisija štetnih gasova kao što su plastenici, rudnici, nacionalni parkovi i druga mesta gde je potrebno održavati mali nivo zagadjenja životne sredine.

 Biodizel se može proizvoditi iz domaćih sirovina kao što su uljana repica ili suncokret čime se smanjuje potreba za uvozom skupih stranih sirovina i energenata.

Pored uljane repice i suncokreta, biodizel se može proizvoditi i od svih ostalih ulja i masti biljnog ili životinjskog porekla pa čak i od poljoprivrednog, industrijskog, komunalnog i raznog drugog otpada čime se takodje pomaže očuvanje životne sredine.
Zbog povećane potrebe za sirovinama preduzeće Biodizel Co vrši organizovano sakupljanje i otkup svih količina otpadnog jestivog ulja iz kuhinja, restorana, menzi, pržionica ribe i od svih ostalih subjekata koji u svojoj delatnosti proizvode ovu vrstu otpada.

 

Leave a Reply