Wednesday, 15 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Biobaštovanstvo, gajenje više vrsta u zajednici

Biobaštovanstvo, gajenje više vrsta u zajednici

organska cvetni

Biobaštovanstvo

Biobaštovanstvo – Mešane vrste su specifi?nosi biobaštvovanstva i zna?i gajenje dve ili više vrsta zajedno kao mešane vrste. Osnov za uspešno gajenje mešanih vrsta je njihova me?usobna trpeljivost.
Poznate uspešne mešane vrste su šargarepa i crni luk, salata i crni luk, kukuruz i boranija, odnosno pasulj, pasulj i celer, odnosno paradajz, kukuruz sa tikvama, lubenicom, krastavcem, krompirom ili dinjom, kupus sa paprikom, paradajzom i crnim lukom, praziluk i crni luk sa šargarepom, peršunom, kupusom, plavim paradajzom, paprikom i spana?em.

 Široku primenu u ekološkim metodama gajenja imaju dve ve? poznate povrtarske vrste, šargarepa i crni luk. Šargarepa svojim mirisom i korenskim izlu?evinama odbija lukovu muvu, a crni luk šargarepinu muvu. Kao i druge korisne biljke prijatelji i ove dve vrste se odlikuju visokim sadržajem eteri?nih ulja, šargarepa sa azotom, a crni luk sa sumporom.

Bob, dragoljub i suncokret odli?ni su doma?ini za crne, crvene i zelene vaši, a raštan najviše privla?i buva?  i tako štiti druge kupusnj?e. Ove biljke posejane u bašti smanjuju napad štetnih insekata i prave su zamke za šteto?ine. Gajenje biljaka prijatelja osim biološke koristi u celogodišnjoj kombinaciji povr?a, cve?a i aromati?nih vrsta daju ure?enoj površini bašte i njive i poseban estetski izgled.

 Biohemijske supstance koje stvaraju i lu?e, korenom ili nadzemnim delovima biljke, neke biljne vrste, odbijaju štetne zemljišne i druge insekte i tako ?uvaju biljke susede. Tako kadifica lu?i tiofen, koji odbija nematode. Kadifica i neven koriste se za biološku dezinfekciju zemljišta u zašti?enom prostoru i bašti. Setvom i gajenjem kadifice kao prethodnog useva, zemljište se ?isti od nematoda i nekih štetnih gljivica.

Sli?an efekat ima bela sla?ica, koja je istovremeno i dobro zelenišno ?ubrivo. Tako juglon kojeg stvara orah, spre?ava rast mnogih biljnih vrsta ispod njegove krošnje. Za suzbijanje korova koristi se zeleni mal? od raži. Hemijske supstance raži spre?avaju prorastanje korova, ali nisu štetne pri gajenju povr?a iz rasada.

Korisne biljke su uto?ište za korisne insekte, bubamara, parazitna osa i druge predatore koji su sastavni deo integralne i biološke zaštite povr?a. Svojom raznovršnoš?u, mirisom, bojom cveta, neven, kadifica, facelija, miro?ija i dr. doprinose raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta bašte i zaštiti povr?a.

Mirjana Petrovi? dipl.ing.polj.

PSSS Leskovac

Leave a Reply