Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Biljke štite u organskoj poljoprivredi

Biljke štite u organskoj poljoprivredi

biljkeBiljke štite – Svi smo svesni ?injenice da živimo u veoma zaga?enoj okolini, tako da smo postali osetljivi i na sam pomen hemijskih preparata za zaštitu biljaka.  U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sinteti?ki pesticidi i herbicidi. Ve? duži niz godina na ceni je “neprskana hrana”. Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i naj?eš?e se koriste kao preventivna sredstva. Tako?e se koriste alelopatska dejstva drugih biljaka, njihove izlu?evine teraju šteto?ine od useva. Evo nekoliko predloga koji mogu biti korisni kod ukrasnog bilja, a još više kod vo?a i povr?a koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi. Oni su zna?ajni i zbog ?injenice da je sredina u kojoj gajimo neku kulturu istovremeno i stanište velikog broja drugih organizama, od kojih su mnogi korisni. Hemijski preparati koji se koriste štetni su podjednako i za njih, koliko i za šteto?ine.

Još davno su ruski seljaci me?u žito sejali kamilicu, verujuci da ona pospešuje rast žita. Danas je
potvr?eno da samo jedna biljka kamilice štiti od pojave belog crva površinu od 1 m2. Ona pozitivno uti?e na sve biljke, te je treba sejati gde god je to mogu?e. Za suzbijanje belog crva može se koristiti i neven, ?ija isparenja iz korena ova šteto?ina izbegava. Posebno je koristan u simbiozi sa šargarepom. Pored ovoga, neven je i lekovit, te se cvet može sušiti za ?aj.

Biljke koje štite u organskoj poljoprivredi

Posebno treba pomenuti dragoljub. Ima izuzetno veliki procenat antibiotika i može se koristiti u ishrani, svež ili kao salata. Dragoljub je jednogodišnja puzavica dužine do 2 m. Dve biljke posejane pored vo?ke i omotane oko nje u velikoj meri suzbijaju biljne vaši. Biljke napadnute biljnim vašima dobro je isprskati retkom kašom od zgnje?enih listova dragoljuba.

Za zaštitu su korisne i mnoge povrtarske kulture. Tako, na primer, beli luk ne prija belom crvu, a posa?en izmedju redova jagoda pomaže da jagode budu ?vrš?e.

Ren posa?en po obodu zasada krompira pomo?i ?e u dobijanju zdravijih krtola, a pored trešnje spre?ava pojavu monolije, izazivaca truljenja.

Kim u blizini krompira poboljša?e ukus krtola, a peršun blizu paradajza ukus plodova. Peršun takodje pozitivno deluje protiv nekih parazita praziluka.

?ur?evak pored ogrozda, maline ili ribizle pove?a?e otpornost ovih biljaka.

Tako?e se mogu spravljati i razni biljni preparati kao, oparak, uvarak, ekstrakt a postoje i gotovi preparati.

Oparak od nadzemnih delova krompira

Uzme se 1,2 kg zelenih, mladih, nadzemnih delova biljke krompira sitno se iseku, preliju sa 10 litara tople vode i ostave da stoje 3-4 sata. Nakon toga se masa procedi. Koristi se sveže pripremljeno uz dodatak 40 g rastvorenog sapuna. Deluje protiv pauka.

Oparak od crnog luka

200 g suvih listova lukovice luka prelije se toplom vodom ( 40oC) i drži 4 – 5 dana, zatim procedi. Prska se u intervalima od 5 dana. Deluje protiv insekata, plesni, plamenja?e.

Oparak od masla?ka

300 g iseckanog korena ili 400 g svežeg lista prelije se sa 10 litara tople vode (40oC) drži 1-2 sata i procedi. Koren masla?ka treba ?uvati na hladnom mestu. Koristi se za suzbijanje lisnih vaši.

Oparak od kamilice

?ajna kašika suvog cveta kamilice prelije se sa 1 litar kipu?e vode, ostavi se da stoji do 30 minuta, procedi i koristi za dezinfekciju semena.

Oparak od belog luka

700 g belog luka prelije se sa 10 litara kipu?e vode, poklopi ostavi da odstoji i procedi. Razre?en 1:3 koristi se za prskanje krastavca protiv plamenja?e, a nerazre?enim se tretira zemljište protiv šteto?ina i uzro?nika pepelnice.

Macerat od koprive

Kopriva je izvrsno sredstvo u borbi protiv biljnih vaši. Da bi se mogla koristiti za prskanje, isecka se, prelije hladnom vodom i pusti da odstoji 2 dana. Nakon toga biljke se prskaju 5% rastvorom dobijene te?nosti.

Macerat od duvana

400 g sitno iseckanog suvog lista duvana ili duvanske prašine prelije se sa 10 litara vode, odstoji 2 dana, procedi i razredi u odnosu 1:2 uz dodatak 40 g kalijumovog sapuna. Koristi se za prskanje protiv sovica, grinja i krvavih vaši.

PSSS ZAJE?AR   Slavica Dželatovi?, dipl.ing.