Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Berza cene poljoproizvoda širom sveta

Berza cene poljoproizvoda širom sveta

Berza cene – Cene sirove nafte od 55,64 US$ za barel ( 159 litara) ?uva nivo cena uljarica, ali ipak beležimo pad cena soje u SAD. Visoke zalihe pšenice na svetskom nivou i dalje su brana pove?anju njene cene. Ruski nau?nici su uspešno uzgojili nove sorte pšenice veoma otporne na niske temperature i mnoge bolesti.

 Evropsko tržište

Bugarska – nastavlja se rast cena uljarica, suncokret je dostigao nivo od 327 US$/ tona dok je cena uljane repice porasla za 3 US$/ tona protekle nedelje na 411 US$ / tona. Setva pšenice širom Evrope je  skoro završena. Zahvaljuju?i dobrim vremenskim prilikama o?ekuje se pove?anje površina pod ozimom pšenicom.

pšenica , nov.2017,                    158,00 eura/t,  decem., 162,00 eura/t

durum, nov.. 2017.,                     224,00 eura/t

je?am, nov. 2017.,                       154,00 eura/t.

pivar.  je?am, nov. 2017.,        198,00 eura/t,

kukuruz, nov. 2017.,                  153,00 eura/t.     januar 18. 157,00 eura/t

uljana repica, nov. 2017.          376,00  eura/t.   novembar 379.75 eura/t

suncokret, nov. 2017.                325,00 eura/t

Berza cene poljoproizvoda širom sveta

Ameri?ko tržište

Kašnjenje u berbi kukuruza u velikom broju država – 19% manje od petogodišnjeg proseka. Novembar ?e biti važan za berbu jer vlaga može pove?ati troškove sušenja i pojave bolesti zrna.

pšenica, dec.2017,                  4,2925 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,5000 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,7625 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     314,70 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

Brazil – dobre vremenske prilike i velike koli?ine soje na tržištu su uslovili pad cena , ali vrednosti reala ( doma?e valute)  je “zaustavljena” na nivou  koji omogu?ava proizvo?a?ima da budu konkurentniji na berzi. Oktobar 2017. je obeležen izvozom od 3,87 miliona tona što je pove?anje od  123% u odnosu na oktobar 2016. To je donelo u budžet 1, 45 milijarde US dolara.

Crnomorski region

Rusija – do sada od po?etka sezone izvoz je dostigao 19,5 Mil.t žitarica i mahunarki .

13,7 Mil.t pšenice    (+ 23% u pore?enju sa sezonom 2016/17.)

2,6 Mil.t je?ma        (+ 66%)

1,2 Mil.t kukuruza (+ 14%)

Izvoz je?ma je za 4 meseca ove sezone nadmašio izvoz za 5 meseci u sezoni 2016/17. 

Razvoj novih sorti pšenice ?e pružiti Rusiji ve?e mogu?nosti za pove?anje izvoza. Rast prinosa pšenice u EU obi?no prati smanjenje kvalitete i niži nivo proteina u zrnu. Novostvorene sorte postižu dobre prinose u uslovima oštrih klima i skoro se ne primenjuju zaštitne hemikalije. Za 15-ak godina ?e Rusija sigurno biti u mogu?nosti da ponuditržištu sorte koje se ne tretiraju hemikalijama. Ministar poljoprivrede je naglasio da Rusija ima strateški cilj da postane najve?i svetski izvoznik poljoproizvoda.

Ukrajina – ove sezone je izvezeno 13,36 Mil.t žitarica.

8,07 Mil.t pšenice    (+   9% u odnosu na sezonu 2016/17.)

3,53 Mil.t je?ma       (+ 66%)

1,71 Mil.t kukuruza (+ 54%)

foto pixabay.com

06. novembar 2017.

Berza cene poljoproizvoda širom sveta