Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Beočin Vino i domaći specijaliteti mame turiste

Beočin Vino i domaći specijaliteti mame turiste

Beo?in vino i doma?i specijaliteti – Opština Beo?in na Sajmu turizma predstavlja svoje turisti?ke potencijale, koje, kako ocenjuje ?lan Ve?a za turizam, sport, omladinu i saradnju s mesnim zajednicama opštine Beo?in Nada Puri?, poslednjih godina prepoznaje sve ve?i broj turista. To pokazuje i podatak da je za prvih sedam meseci ove godine tu opštinu posetilo više turista nego tokom cele prošle godine.

? Na sajmu promovišemo verske i kulturne potencijale. Od 17 fruškogorskih manastira, na teritoriji naše opštine se nalaze dva ? Beo?in i Rakovac. Predstavljamo i udruženja žena koja neguju žensko stvaralaštvo i tradicionalne specijalitete, kao i p?elare, koji proizvode med vrhunskog kvaliteta ? kaže Nada Puri?.
Po njenim re?ima, ve?ina turista se ne zadržava više od jednog dana, ali u opštinskom Ve?u za turizam misle da ?e se to promeniti, pre svega izgradnjom pristana, za ?iji projekat su dobili novac.

Beo?in Vino i doma?i specijaliteti mame turiste

Poseban segmet turisti?ke ponude ove opštine predstavlja naselje Banoštor, koje se može pohvaliti razvijenim vinogradarstvom, ure?enom obalom Dunava, ?ardama i seoskim doma?instvima.
? Od 800 stanovnika mi imamo deset registrovanih vinarija i kod nas važi da po stanovniku proizvodimo 1.000 litara vina, svaka ku?a prakti?no ima podrum u kom se nalaze izuzetno kvalitetna vina ? kaže turizmolog Marina Šekuljica, meštanka Banoštora.
Banoštor je, kako je istakla, spojio sve što ?ini upotpunjenu prirodnu turisti?ku celinu – Frušku goru, Dunav i vinograde.
? Pored svih prirodnih lepota, Banoštor ima nekoliko registrovanih manifestacija koje se održavaju tokom godine, a od kojih su svakako najpopularniji Banoštorski dani grož?a. Ali, nama je cilj da turisti?ku ponudu obogatimo i svakodnevno razvijamo ruralni turizam ? istakla je Marina Šekuljica.

izvor sajam press