Thursday, 16 August, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Banat, organska proizvodnja u Kleku

Banat, organska proizvodnja u Kleku

Banat organskaBanat, organska proizvodnja – Tu negde, u ravnom Banatu, na petom kilometru od Zrenjanina, u Olimpijskom selu i rodnom mestu ?uvenih odbojkaša bra?e Grbi?a i košarkaša Dejana Bodiroge po?inje Dejanova pri?a. Nakon 11 godina provedenih u gradu, urbani stil života zamenjuje novim, kako on kaže, prirodnijim životom.

Ekonomista po struci, Dejan Vujovi?, tridesetšestogodišnjak iz sela Klek u bankarstvu je proveo 11 godina rade?i na razli?itim radnim mestima u 4 banke, ali aprila 2015. godine donosi odluku da se posveti sopstvenom biznisu i vrati na selo u ku?u njegovih roditelja sa idejom da se oproba u organskoj proizvodnji povr?a. Na svojoj mikrofarmi u ?etiri plastenika i na otvorenom polju, po?inje da gaji lisnato povr?e poput spana?a, zelene salate, mladih lukova, ali je radi ve?eg asortimana svojih zdravih proizvoda uklju?io u proizvodnju i raštan, rukolu, radi? i endiviju. Optimisti?ki nastrojen, Dejan akcentuje da je svaki po?etak težak i da je za jedan ovakav poduhvat, pre svega, bila potrebna ?vrsta volja da ?ovek pobedi sebe i da pored promene posla, promeni i svoje životne navike. Prikupljaju?i i tragaju?i za informacijama iz sveta organske poljopoprivrede svoju veliku zahvalnost duguje organskim proizvo?a?ima Branku Kozi?u i Šandoru Balanjiu koji su nesebi?no sa njim podelili iskustvo i pružili mu prave smernice za njegov dalji rad.

Posebno isti?e da su ekologija, deljenje iskustva i zdrava ishrana primarne vrednosti koje neguje u svom poslovanju. Zanimljivu ponudu povr?a distribuira na lokalno tržište i putem interneta i istu želi da u?ini lako dostupnom za sve. Na pitanje da li se susre?e sa odre?enim problemima u svojoj proizvodnji, odgovara da ni jedan problem nije nerešiv ako verujete u to što radite. Na osnovu toga, želja mu je da svaki dan u?i, kako bi za svoje kupce proizveo što kvalitetniji proizvod.

“Bavljenje organskom proizvodnjom pruža mogu?nost slobode i kreativnosti uz dozu ponosa, jer znate da ste proizveli nešto što je na blagodat onome ko takvu hranu konzumira, gde se javlja obostrana sre?a i zadovoljstvo. Uvažavaju?i da je život jedino blago predano se trudim da ga svojim proizvodima ulepšam i to je sre?a koju želim da distribu iram do svojih kupaca”, zaklju?uje Vujovi?.

Autor: Bojan Vojnov
Fotografija: Stefan Manja

izvor: vok.org.rs