Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » BALANS između bazičnih i kiselih namirnica u ishrani

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica u ishrani

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica – Kako bi se održalo dobro zdravlje kod gajenih životinja mora se održavati pravilan bilans između alkalnih ili bazičnih jedinjenja i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima. Neki minerali, kao

fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, kao

kalcijum natrijum kalijum i magnezijum, alkalni.

Odnos bazičnih i kiselih delova u krvi često mnogo varira. Zbog toga je sreća što je organizam vrlo sposoban da održava neutralnost krvi uprkos znatnim razlikama kod uzimanja alkalija i kiselina u hrani.

 Organske kiseline, kao što su mlečna i sirćetna, u silaži nemaju tendenciju da stvaraju kiselu reakciju u telu. Ako se one potpuno oksidišu one daju samo ugljendioksid i vodu.

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica u ishrani

Domaće životinje, naročito preživari, imaju veliku sposobnost za proizvodnju amonijaka u telesnim tkivima u svrhu neutralisanja svakog običnog viška kiseline. Zbog toga, izvesne količine kiseline koja se može nalaziti u običnom obroku, nije štetna ako obrok obezbeđuje dovoljne količine kalcijuma i drugih bitnih minerala. Samo onda kada se silaža konzerviše s fosfornom kiselinom ili drugim mineralnim materijama, obično je potrebno da se posveti pažnja kiselo-bazičnom bilansu obroka. Kod davanja takve silaže treba davati krečnjak ili smešu mlevenog krečnjaka i natrijum bikarbonata.

Dovoljno je dokazano da trajno davanje odličnih količina kukuruzne silaže kravama muzarama, u toku više godina, nema nikakvog štetnog efekta, mada silaža ima znatnu količinu organske kiseline

dip. ing. stočarstva Bilal Tajić

fotopixabay.com

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica

Leave a Reply