Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Alltech konkurs za mlade – šansa je pred Vama

Alltech konkurs za mlade – šansa je pred Vama

alteh konkursAlltech konkurs za mlade – Danas otkrivamo rešenja za sutra: Alltech program Mladi nau?nik poziva sve budu?e inovatore

 Alltech program Mladi nau?nik (AYS program), najve?e svetsko takmi?enje univerzitetskog nivoa u oblasti poljoprivrednih nauka i tokom 2017. godine želi da privu?e budu?e inovatore. Pobednici koji su osvojili prva mesta u svojim regionima ?e, uz sve pla?ene troškove, biti pozvani da prisustvuju Nedelji istraživa?a Alltech Mladi nau?nik, ?iji ?e vrhunac biti ONE: Alltech Konferencija ideja u Leksingtonu, Kentaki, SAD. Tu ?e se najbistriji umovi takmi?iti za nagradu, u potpunosti finansirano mesto na nivou doktorata (dodiplomci) ili u potpunosti finansirano mesto na nivou postdoktorata (diplomci), pored nov?anih nagrada od 5.000 USD i 10.000 USD, tim redom.

„Ovi bisalltech konkurstri umovi poseduju potencijal da danas otkriju rešenja da bi se suo?ili sa izazovima sutrašnjice,“ rekla je dr Aoife Lajons, direktor Alltecha za obrazovne inicijative i angažmane. „Program Alltech Mladi nau?nik nastavlja da otkriva istraživa?ke talente u povoju u oblasti poljoprivrednih nauka, a mi želimo da se ti budu?i inovatori pridruže našem globalnom timu.“

AYS program, ?ija je ovo 12. godina, je prošle godine privukao oko 200 studenata koje je nominovalo 144 profesora koji predstavljaju 117 vrhunskih svetskih univerziteta iz 42 zemlje.

Alltech konkurs za mlade – šansa je pred Vama

Ri?ard Lali, student postdiplomac na Institutu za tehnologiju, Karlov u Irskoj, je uradio rad zasnovan na pospešivanju rasta biljaka, kojim je osvojio prvo mesto u takmi?enju diplomaca. Lali je osvojio 10.000 USD i obezbedio dvogodišnji, u potpunosti pla?en postdoktorski ugovor sa Alltechom.

„To je bilo jedno od najuzbudljivijih i najugodnijih iskustava u mom životu i moje najve?e postignu?e do sada,“ rekao je Lali. „Nadam se da ?u doprineti razumevanju bakterija koje pospešuju rast biljaka i njihove uloge u održivim praksama u poljoprivredi.“

alltech konkurs

Alona Daniel Rajt, student dodiplomac na Univerzitetu Kentaki u Leksingtonu, Kentaki, SAD, uradila je rad zasnovan na naknadnoj infekciji biljne šteto?ine Helicoverpa zea virusima, osvojivši svetsku dodiplomsku titulu i 5.000 USD. Trenutno, Rajt je u potrazi za programom za doktorante da bi nastavila svoja istraživanja.

Sada je otvorena registracija za takmi?enje u 2017. godini, koja ?e trajati do 31. oktobra 2016. godine. Da bi u?estvovali, studente mora da nominuje profesor, a oni mogu da podnesu nau?ne radove o temama poput zdravlja i ishrane životinja, ratarstva, analiti?kih metoda u poljoprivredi, bezbednosti i sledljivosti lanca ishrane, zdravlja i ishrane ljudi i iz drugih oblasti povezanih sa poljoprivrednim naukama. Radovi moraju biti dostavljeni onlajn zaklju?no sa 31. decembrom 2016. godine.

Rad svakog studenta ?e prvo u?estvovati u takmi?enju u regionu iz kog on poti?e, Severnoj Americi, Latinskoj Americi, Aziji-Pacifiku, Evropi ili Africi. Potom ?e tokom ONE svi regionalni finalisti izneti svoj rad pred panelom me?unarodnih sudija i živom publikom na Alltech Konferenciji ideja, koja se održava od 21. do 24. maja 2017. godine.

Za dodatne informacije i da biste se registrovali za Alltech program Mladi nau?nik, posetite AlltechYoungScientist.com i preko Fejsbuka.

Važne momente Alltech programa Mladi nau?nik za 2016, godinu, pogledajte ovde.