Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » ALLTECH – inovacije na tržištu hrane vodenih organizama

ALLTECH – inovacije na tržištu hrane vodenih organizama

Alltech Coppens

Coppens International

ALLTECH – Coppens International otkrio proboj u inovacijama u ishrani vodenih organizama za 2017.

Uklju?ivanje ve?eg broja Alltech rešenja za ishranu nudi uzbudljiv napredak na tržištu hrane za vodene organizme

[HELMOND, Holandija] – U Coppens International, kompaniji u okviru Alltech koja je vode?i provajder rešenja za ishranu vodenih organizama na me?unarodnom nivou, su tokom 2016. godine bili veoma zauzeti. Otkad su se pridružili Alltechu, saradnja izme?u istraživa?kih timova kompanija je rezultirala  širokim asortimanom projekata. Ti projekti uklju?uju uvo?enje ve?eg broja novih proizvoda od algi koji sadrže inovativne Alltech tehnologije, poput revolucionarne održive zamene za riblje ulje za ForPlusTM, za asortiman proizvoda za vodene organizme Coppens International.

Zajedno, dve kompanije su u asortiman za vodene organizme Coppens International dodale slede?e Alltech tehnologije za vodene organizme da bi kupcima obezbedile održivu alternativu za riblje ulje i neorganske minerale u tragovima, kao i funkcionalne dodatke kao podršku zdravlju riba:

  • ForPlusTM: zamena za riblje ulje poreklom od algi koja sadrži veoma visoke nivoe DHA omega-3 masnih kiselina
  • Bio-Mos®: pove?ava rast i prirast, a tako?e poboljšava zdravlje creva i funkciju imuniteta
  • ActigenTM: zasnovan na zidovima ?elija kvasca, podržava imuni sistem i opšte zdravlje riba, a tako?e i pospešuje rast
  • Bioplex®: optimizuje ukupno zdravlje, rast i performanse riba koriš?enjem organski vezanih mikroelemenata poput cinka, bakra, mangana i gvož?a

„Ceo naš asortiman komercijalnih hraniva sada sadrži raspon novih dodataka, posebno dizajniranih da obezbede korist našim kupcima,” rekao je Gijs Rutjes, menadžer za tehni?ku podršku prodaji u Coppens International. „Dodali smo Alltechov ForPlus, koji ne samo da poti?e od algi, nego je i u potpunosti sledljiv i održiv izvor DHA omega-3 i zamena za riblje ulje.

Rezultati testova pokazuju da smo potpuno zamenjuju?i riblje ulje sa ForPlus, uspeli da velike koli?ine DHA omega-3 prenesemo u ribu,“ nastavlja Rutjes. „Zbog neodrživog snabdevanja ribljim uljem na globalnom nivou, ovo je ogroman korak napred za naše programe ishrane vodenih organizama.“

Me?u najnovijim inovacijama koje ?e otkriti, Coppens International ?e tržištu predstaviti novi proizvod, Neogreen, visoko kvalitetno hranivo za pastrmke i prvo na tržištu koje sadrži ForPlus.

Asortiman proizvoda Coppens International daje nadu industriji u trenutku kada raspoloživost i kvalitet riblje ulja i ribljeg brašna nastavljaju da opadaju, što uti?e na nivoe DHA omega-3 u ribi sa farmi. Nedavno istraživanje na Univerzitetu Stirling u Škotskoj je na primer pokazalo da su nivoi DHA omega-3 ulja u pastrmki gajenoj na farmama zna?ajno opali tokom poslednjih pet godina. DHA omega-3 proizvedena putem algi nudi održivu alternativu za stvaranje takve funkcionalne hrane.

„Mi stalno unosimo inovacije,“ rekao je Rutjes. „U Coppens International, sa straš?u istražujemo nove na?ine da osiguramo da naši kupci dobiju hraniva za vodene organizme najboljeg kvaliteta. Naš najve?i asortiman ?e i dalje ?initi pomake u zaustavljanju opadanja nivoa DHA omega-3 u ribi sa farmi.“

Ve? skoro 24 godine, Coppens International prati veliki ugled inovativnog, proizvo?a?a visoko kvalitetnog hraniva za vodene organizme. Kompanija se tokom 2016. godine usaglasila sa Savetom za o?uvanje akvakulture, što kupcima obezbe?uje garanciju vrhunskih održivih tehnologija koje pruža Coppens i ima klju?ni zna?aj za uspeh u današnjoj zahtevnoj industriji akvakulture.

„Brend Coppens International je oduvek povezivan sa kvalitetom i stalnim poboljšanjem hraniva za vodene organizme,“ rekao je Patrik ?arlton, generalni direktor Coppens International. „Mi smo razvili novi asortiman hraniva koji ne samo da odražava ove atribute, ve? na kraju donosi doprinos našim kupcima.“

Za dodatne informacije o novom inovativnom asortimanu hraniva za vodene organizme koji sadrži Alltechova znanja o algama i ishrani, posetite www.coppens.com.

Coppens International izvozi kvalitetna hraniva za vodene organizme u preko 60 zemalja širom sveta. Posluje na tri lokacije, sa centralom u Helmondu, u Holandiji, proizvodnjom u Netetalu, u Nema?koj i istraživanjem i razvojem u Valkensvardu, u Holandiji. Tako?e, Coppens International poseduje sertifikate ISO 22.000, ISO 50.001 i Global GAP.

Izvor:Alltech

foto: Alltech.com