Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Agro Grand Prix kreditna kartica – Crédit Agricole

Agro Grand Prix kreditna kartica – Crédit Agricole

agrograndprixAgro Grand Prix kreditna kartica –  Crédit Agricole banka je, u saradnji sa kompanijom NIS, pripremila AgroGrandPrix kreditnu karticu za plaćanje goriva na rate na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama.

AgroGrandPrix je kreditna karica koja omogućava poljoprivrednim gazdinstvima kupovinu goriva na 6 ili 12 rata bez kamate na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama. Svi iznosi od 6.000 do 11.999 dinara se automatski dele na 6 mesečnih rata, dok se iznosi od 12.000 dinara i više dele na 12 rata.

Agro Grand Prix kreditna kartica –  Crédit Agricole

Ukoliko se rate izmiruju do 10. u mesecu nema troškova kamate, a za transakcije sa odloženim plaćanjem se obračunava jednokratna provizija od 5% prilikom transakcije.

Uz AgroGrandPrix karticu se, osim plaćanja na rate, ostvaruju i popusti na kupovinu evro dizela i gasnog ulja 0,1, Nisotec proizvode i drugi asortiman NIS-a.

U filijalama Crédit Agricole banke širom Srbije od svojih bankarskih savetnika, svi zainteresovani mogu dobiti preciznije informacije o AgroGrandPrix kreditnoj kartici, kao i na benzinskim stanicama NIS-a.

Agro Grand Prix kreditna kartica