Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu » Agritechnica 2017. u Hanoveru novosti u poljoprivredi

Agritechnica 2017. u Hanoveru novosti u poljoprivredi

Agritechnica 2017. u Hanoveru – Na jednom mestu sve što se može zamisliti za poljoprivredu. Nove mašine, kompjuterski programi, najnovije inovacije …

Dnevne karte su 25 eura ( 20 eura za kupovinu preko interneta) za dane od 14 – 18. novembra 2017. Za sva ?etiri dana 62 eura ( 52 eura NET). Radno vreme je od 9 do 18 sati. Prošle godine suse predstavile 2.900 kompanija, zanatskih radnji dok su sajam posetili 452.000 posetilaca.

Nagrada na sajmu Agritechnica za olakšavanje rada I poboljšanje kvaliteta pripreme zemljišta za setvu firme Pöttinger Landtechnik GmbH.

Da bi se zemljište pravilno pripremilo za setvu potrebno je uskladiti brzinu traktora I brzinu okretanja radnih elemenata da bi usitnili zemljište. Problem je što se to podešavanje radi ru?no I pri promeni odlika zemljišta mora se ta operacija uvek iznova raditi. Sada je to olakšano uz uštedu rada I postizanje kvalitetnije obrade zemljišta.

Novost je korištenje kamera koje snimaju tle, beleže stepen neravnine I prenose informacije na displej – zatim automatski kontroliše brzinu kretanja mašine I brzinu okretaja radnih tela ( kontrola zatvorene petlje ). Tako se dobija idealna obrada tla, fine granulacije I izabranog nagiba. To je mogu?e za razli?ite tipove zemljišta iako se nalaze u istoj parceli.

Agritechnica 2017. u Hanoveru

Bayer je ponudio na sajmu Agritechnica svoj novi program Xarvio. Osnovna uloga programa, uz korištenje novih mogu?nosti satelita, dronova u poljoprivredi, je ušteda u upotrebi zaštitinih sredstava I boljem kvaltetu proizvoda I zdravstvene bezbednosti proizvoda. Delovanjem na ta?no odre?enim delovima njiva sa adekvatnom koli?inom zaštitinih sredstava se postiže I bolja žetva – ostvareni profit se pove?ava. 

Aplikacija je sada dostupna u verziji iOS i verzije Android i dostupna je za kupovinu preko App store.

Dostupno je u više od 60 zemalja I sve je ve?i broj poljoprivrednika koji koriste program. Mogu ga koristiti I “mali” poljoprivrednici jer pove?anje ušteda I ve?i prinosi opravdavaju ulaganje u program.

BASF – da bi izašao u susret poljoprivrednicima razvijen je program  Maglis® Leaf-Analysis .Farmer može direktno na njivi da , uz pomo? mobilnog aparata, fotografiše oboleli list. Upore?uju?i fotos sa bazom BASF za par sekundi stoiže odgovor o kojoj bolesti je re? i koji preparat BASF se može koristiti.

foto pixabay.com

Agritechnica 2017. u Hanoveru novosti u poljoprivredi