Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs za sufinansiranje dela troškova – AP Vojvodina

Konkurs za sufinansiranje dela troškova – AP Vojvodina

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na području AP Vojvodine

Predmet konkursa je dodela sredstava za sufinanciranje troškova kontrole i  sertifikacije ekološke proizvodnje u 2017.

Svrha i visina sredstava

Sredstva iz ovog konkursa dodeljuju se za sufinansiranje:

  1. troškovi kontrole i sertifikovanje proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje od ovlaštenih organizacija koje izdaju potvrde za organske proizvode 2017. godine;

Za realizaciju ovog konkursa predvi?eno je ukupno 3.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena predviđena su za sufinanciranje do 70% ukupnog iznosa troškovi kontrole i certifikovanja ekološke proizvodnje, umanjeni za iznos sredstava na ime poreza na dodanu vrednost.

Konkurs za sufinansiranje dela troškova – AP Vojvodina

Maksimalni iznos sredstava po aplikaciji iznosi 100.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju osobe koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koje  se nalaze u aktivnom stanju, kako sledi:

  1. fizička osoba:

– nosilac registrovanog  komercijalnog gazdinstva;

– preduzetnik je  nosilac registrovanog  komercijalnog gazdinstva

  1. pravna osoba:

– privredno društvo;

-poljoprivredna zadruga

– udruženja građana

Subjekt može ostvariti pravo na podsticaje ako je klasificiran u mikro i malu pravnu osobu u skladu zakonu koji uređuje računovodstvo.

Uslovi finansiranja:

  registrovana poljoprivredna gazdinstva moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava

i moraju biti aktivni, osim udruženja građana;

  podnosilac zahteva mora imati prebivalište na području jedinice lokalne samouprave teritorija AP Vojvodine, odnosno podnosioci zahteva, pravne osobe moraju imati sedište  na teritorijama jedinice lokalne samouprave s teritorija AP Vojvodine, kao i mesta realizacija investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s područja AP Vojvodine;

 Ceo teks konkursa OVDE

više informacija na telefon: 021/487-4601.

foto pixabay.com

Konkurs za  sufinansiranje