Monday, 24 July, 2017
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkursi za hladnjače, sušare AP Vojvodina

Konkursi za hladnjače, sušare AP Vojvodina

čuvanje voćaKonkurs za  opremanje hladnjača, sušara u AP Vojvodina

Proizvođači često uspešno ostvare plan proizvodnje, ali otkupna cena nije zadovoljavajuća. Način da sačuvaju svoj proizvod, bolje ga naplate ( da ostvare višu cenu ) je gradnja hladnjača i sušara. Tržište će opravdati ulaganja, pogotovo ako iskoriste povoljnosti ovog konkursa.

 1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na temelju dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća, nabavku paleta za skladištenje proizvoda, opremanje sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje i opreme za preradu uljarica.

 1. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 1. nabavku opreme za – skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća I povrća za tržište: Hladionički vrata, termoizolacijski paneli, elektrooprema I instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema;
 2. nabavku rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori, isparavači, kondenzatori;
 3. nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakiranje voća I povrća i nabavu boks – paleta za pohranu proizvoda: mašine za čišćenje i pranje, linije za sortiranje i kalibriranje, linije za pakovanje i označavanje, -boks i ram palete;
 4. nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromatično, začinsko i ljekovito bilje:

tunelske, trakaste, komorne sušare, oprema i uređaji za sušenje u vakuumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za Osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema, prese za hladno ceđenje ulja i uređaji namenjeni za ovu vrstu ulaganja.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena unutar jedne podtačke, kao i za više namena – od 1. do 3. podtačke.

III. VISINA SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 135.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodanu vrednost (PDV).

Prilikom razmatranja podnesenih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznaje se samo investicije realizovane nakon 2017/1/1. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama; ukoliko je reč o opremi iz uvoza, mora biti potpkrepljeno i drugim dokazima koji nose datum nakon 1/1. 2017. godine.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi:

 1. za nabavku opreme za skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća I povrća za tržište – do 5.000.000,00 dinara;
 2. za nabavku rashladne opreme za skladištenje voća i povrća – do 3.000.000,00 dinara;
 3. za nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća I povrća i nabavku boks paleta za pohranu proizvoda: – do 2.000.000,00 dinara;
 4. za nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromatično, začinsko i ljekovito bilje: – do 1.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od toga.

POLLINO HLADNJAČE

goran@pollinogroup.com     +381 63 237 111 / +381 11 371 3690

Tršćanska 21, 11080 Zemun-Beograd

Pollinoplast

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. fizička osoba:

– Nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

– Preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravna osoba:

– Privredno društvo;

– Zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo odnosno zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravna lice, skladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizičke i pravne osobe

 1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i mora se nalaziti u aktivnom statusu; na dan podnošenja prijave u pomenutom registru mora imati prijavljene kulture voća, povrća, uljarica, aromatičnog, lekovitog I začinskog bilja skladno šifrantom Uprave za trezor;
 2. podnosilac prijave mora imati urađen poslovni plan – ekonomsku održivost projekta za investicije ukupne vrednosti veće od 500.000,00 dinara;
 3. podnosilac prijave mora imati prebivalište na području jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, odnosno podnosilac prijave pravne osobe moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 4. podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obveze po rješenjima o naknadama za odvodnjavanje / navodnjavanje i porez na poljoprivredno gazdinstvo

VIŠE NA  www.psp.vojvodina.gov.rs.