Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Dobar dan domaćine – 9-10. februar 2017. godine

Dobar dan domaćine – 9-10. februar 2017. godine

prihranaDobar dan doma?ine – prvi dan. Više od 1.500 poljoprivrednika je posetilo Savetovanje “Dobar dan doma?ine” na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Glavne teme su bile: Novi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu Vojvodine, stanju useva pšenice, svetsko tržište i cene pšenice, bolesti mladih izdanaka pšenice, uzgoju konoplje, sirka, uslovima za dobijanje sredstava iz IPARD-a.

Konkursi za dalje unapre?enje poljoprivrede ove godine su grupisani u  25 mera. Najve?a suma sredstava je predvi?ena za sisteme navodnjavanja, bušenje bunara, pumpe  … –  450 miliona dinara. Povrata sredstava je mogu?a do visine od 60% investicije.

Konkursi za protivgradne mreže su u visini od 320 miliona dinara. Mogu?e je konkurisati za dobijanje sredstava od 800.000 dinara po hektaru ( mreže, stubovi, prate?i elementi ) uz povratak sredstava u visini od 50%.

Novost je dodela sredstava za mlade poljoprivrednike ( od 18 – 40 godina ) u ukupnom  obimu od 100 miliona dinara, kao po?etna sredstva.

Jedna od mera ?e biti i kupovina nove mehanizacije ( do 100 kw snage ) – ukupna sredstva su 100 miliona dinara. Maksimalna refundacija ?e iznositi 2 miliona dinara po jednoj kupovini. 

Ovo su neki od budu?ih konkursa. Ta?ni uslovi konkursa ?e biti poznati do kraja februara 2017, kada ?e biti i raspisan poziv za konkurisanje.

Stanje pšenice na poljima je “šareno”. Pšenica posejana u preporu?enim rokovima ( druga dekada oktobra ) je veoma dobro podnela minuse, dok ?e biljke posejane u novembru i ?ak u  decembru ostvariti manje prinose. Svaka nedelja kašnjenja setve posle 20. oktobra donosi smanjenje prinosa od 1 do 3 procenta – setva u decembru ?e ostvariti niži prinos za 22-27 procenata!! Zasejane površine su 540.000 ha, ali ?e verovatno i prose?an prinos biti nešto manji u odnosu na 2016. godinu( bio je 4,8 tona/ha ).

Cena na svetskom tržištu ne obe?ava bolje dane za proizvo?a?e – velika proizvodnja je dovela do maksimalnih zaliha na globalnom tržištu. Crnomorski region je postao centar trgovine. 

Milena Budi?  je upozorila na bolesti biljaka. Pojavile su se i bolesti pšenice

  • siva pegavost lista ( na nekim njivama u Vrbasu je procenat zaraze i 40% )
  • r?a lista pšenice ( Zrenjanin, Ba?ka Topola, Novi Sad )
  • pepelnica

Zaštitu treba obaviti ve? kada je faza rasta – prvo kolence ( za bolest r?e lista ) i u fazi – drugo kolence siva pegavost lista ( kada bolest zahvati više od 10% biljaka ).

KONOPLJA – predstavljna je mogu?nost gajenja alternativnih kultura ( lan, sirak, facelija, proso ). Veliko je interesovanje bilo za uzgoj konoplje – biljke koja je nekada bila veoma zastupljena na našim njivama. Tražnja u Evropi i na svetskom tržištu beleži veliki rast. Tražnja za semenom je porasla u 2016. godini 2-3 puta , dok je tražnja za cvetom konoplje porasla za 3.000 % !! Od konoplje se može napraviti 24.000 proizvoda !! 

U Srbiji je 2015. godini bila gajena na 60 hektara, dok je 2016. taj broj ve? 300 hektara. Cena semena je 1.000 dinara za kilogram, dok je potrebno za 1 hektar od 10 kg ( za gajenje za cvet ), 25 kg za gajenje za seme. Nakon berbe ostane 8-10.000 kg stabljika – zelene mase.

Više informacija  OVDE