Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » 2016 » September

Monthly Archives: September 2016

Organska stočarska proizvodnja mogućnost zarade

Organska sto?arska proizvodnja zasniva se na iskoriš?avanju pašnih površina, kabastih i koncentrovanih hraniva proizvedenih na organski na?in. Sistem držanja je slobodan što doprinosi boljem zdravstvenom stanju i omogu?ava ispoljavanje prirodnog ponašanja životinja. Prelaskom na organske sisteme sto?arske proizvodnje može se zna?ajno doprineti smanjenju zaga?enja životne sredine, i o?uvanju ekološke ravnoteže (Stojanovi? i sar. 2004). U našoj zemlji postoje povoljni uslovi ... Read More »

Vreme berbe kukuruza određuje vlaga zrna

Vreme berbe kukuruza je uslovljeno sadržajem vlage u zrnu. Pri ru?noj kao i berbi bera?ima berba se obavlja u punoj zrelosti. Puna zrelost se odre?uje na osnovu najnižeg sadržaja vlage u zrnu, odnosno pri koli?ini vlage koja omogu?ava bezbedno ?uvanje kukuruza u koševima. U savremenoj proizvodnji kukuruza, kakvoj svi težimo, gde je berba mehanizovana potpuno, berba se obavlja u tehnološkoj ... Read More »

Vino od jabuka za prave ljubitelje vina

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka skladištenje jabuke proizvodnja jabuka sorte

Vino od jabuka Ukoliko jabuka ne zadovoljava uslove prve klase i ima nisku cena koja u veleprodaji ne “pokriva” ni cenu koštanja. Bolje Vam je da je sami preradite. U Francuskoj, Nema?koj, Belgiji, ?eškoj i još nekim zemljama vo?no vino, a naro?ito vino od jabuka, nalazi velik broj uživalaca. Da bi se priredilo dobro vo?no vino, vo?e treba odabrati, jer ... Read More »

Cene na Novosadskoj berzi, period 26-30.09 2016.

Cene na Novosadskoj berzi – Za proteklu radnu nedelju na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu se slobodno može re?i da robno-berzanskog prometa nema. Tek jedan zaklju?en kupoprodajni ugovor po?etkom nedelje u koli?ini od 50 tona kukuruza, ukupne dinarske vrednosti od 825.000,00 dinara, potvr?uje apsolutnu nezainteresovanost potencijalnih u?esnika za robno-berzansko trgovanje. Pšenica i dalje nisko cenovno kotira, ali ni taj cenovni ... Read More »

Bolesti salate tokom gajenja u plasteniku

Bolesti salate tokom gajenja . Sledi nam borba za o?uvanje mladih listova zelene salate. Napadaju je brojne bolesti. Rhizoctonija solani može parazitirati na velikom broju doma?ina, izme?u ostalih i na salati i endiviji. Ovaj parazit je stanovnik zemlji-šta, može napasti rasad odmah po nicanju, i na taj na?in izazvati poleganje. Napada i listove odraslih biljaka, gde dolazi do zaraze preko listova  ... Read More »

STAJNJAK đubrivo koje stvara humus na njivi

stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak pravilan

STAJNJAK ?ubrivo.  Procenjena dnevna proizvodnja stajnjaka  – PO VRSTAMA I KATEGORIJAMA DOMA?IH ŽIVOTINJA. Za stajnjak se obi?no kaže da je potpuno ?ubrivo,  za razliku od vešta?kih, koja su dopunska – nepotpuna. Fekalna animalna materija fiziološki je životinjski osnovni nusproizvod, koji u kruženju organske materije u prirodi od davnina služi za ?ubrenje ratarskih kultura. U probavnom traktu životinja hranljive materije koje ... Read More »

Organski proizvodi na internet pijaci, kod nas !!

organski proizvodi na pesticidi organski uzgoj

Organski  proizvodi na internet pijaci – Novosadska kompanija Eton digital napravila jedinstvenu platformu za prodaju i kupovinu organskih proizvoda. Od danas besplatna registracija. Organik net (OrganicNet), društvena tržnica organske hrane, koju je izgradila  novosadska kompanija Eton Digital uz podršku nemačkog akceleratora “FInish”-a, počinje sa radom i otvorena je za sve zainteresovane za besplatnu registraciju. OrganicNet povezuje proizvođače organske hrane sa kupcima ... Read More »

Čuvanje grožđa – postupak predhlađenje grožđa

?uvanje grož?a – Predhla?enje grož?a. Unošenje grož?a u hla?eno skladište predstavlja veoma bitan momenat od koga zavisi dužina i uspešnost ?uvanja. Ubrano grož?e prethodno se klasira i pakuje u ambalažu za ?uvanje. Naj?eš?a je to srednja  plitka letvarica sa 8 -10 kg grož?a. Pošto grož?e u vinogradu ima temperaturu od 20-25 stepeni neophodno je postepeno snižavanje njegove temperature do temperature ... Read More »

Sajam meda “Tašmajdan 2016” Dobrodošli !

Sajam meda “Tašmajdan 2016” – od 28. septembra do 2. oktobra. Pored 200 p?elara koji u?estvuju na ovogodišnjem sajmu, otvaranju su prisustvovali i direktorka Uprave za poljoprivredu u okviru Sekretarijata za privredu Snežana Vra?ar, predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovi?i?, kao i njegov zamenik dr Dragan Paunovi?. Otvaraju?i manifestaciju Andreja Mladenovi? istakao je da je Sajam p?elarstva, koji se održava pod ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – na jednoj strani prodavci koji nerado prodaju robu zbog depresivnih cena, sa druge strane manja potražnja. Na me?unarodnoj sceni, Nema?ka isporu?ila 120.000 t pšenice u Alžir, tradicionalnom klijentu Francuske. Kiše nanose štete kanadski žetva kao i budu?oj žetvi u Australiji – kao posledica toga, proizvodnja meke pšenice u Australiji mogla bi biti ispod 29 Mil.t, dok su ... Read More »