Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » 2016 » May

Monthly Archives: May 2016

Konkurs za kupovinu zemljišta – Prosperitati

konkursi

Konkurs za kupovinu zemljišta – Fondacija Prosperitati je raspisala konkurs za kupovinu zemljišta. Cene poljoprivrednih zemljišta su vrlo razli?ite u Vojvodini. U okolini Subotice cena kvalitetnog obradivog zemljišta se kre?e oko 8-10 hiljada eura po hektaru. U drugim mestima Vojvodine najmanje 5-6 hiljada eura treba platiti za jedan hektar. U Banatu u Tordi ili Mužlji 5-6 hiljada eura traže za ... Read More »

Trešnja zelena rezidba, đubrenje posle berbe

Trešnja zelena rezidba – Letnja, zelena, rezidba trešnje u rodu sastoji se u prekra?ivanju i prore?ivanju mladara. Letnja rezidba više uti?e na smanjenje bujnosti stabla u odnosu na zimsku rezidbu i obavlja se nakon berbe, krajem juna po?etkom jula meseca. Ovom rezidbom se poboljšava osvetljenost krune, smanjuje se potrošnja vode i poboljšava diferenciranje cvetnih pupoljaka. Rezidbom treba ukloniti sve mladare ... Read More »

Rđasta grinja u voćnjacima koštičavog voća

pegavost lista rezidba višnje rđasta grinja

Rđasta grinja u voćnjacima – Pojava: U pojedinim zasadima koštičavog voća (višnje) tokom maja registrovana   je pojava rđaste grinje Aculus schlechtendali. U jačem intenzitetu zabeleženo je njeno prisustvo na jednogodišnjim sadnicama u rasadniku i mladjim stablima u zasadima višnje. Simptomi i štetnost: Uočava se rdjasta, bronzasta boja naličja listova, koji se uvijaju ka unutrašnjosti. Smanjen je proces fotosinteze, što za ... Read More »

Konoplja kao građevinski materijal

Konoplja – Mogu?nosti konoplje su nevjerojatne, stoga je s pravom zovemo najviše iskoristivom biljkom na svijetu. Nenadmašna je i kao gra?evni materijal, ?im se otvaraju vrata ekološki svjesnoj gradnji. Cilj ekološki svjesne gradnje je izgraditi gra?evine koje stvaraju zdravu atmosferu u prostoru i koje podržavaju zdrav vanjski okoliš. Postoji mnogo primjera zdrave gradnje, no gotovo svi imaju neku ve?u ili ... Read More »

Mikrobiološka djubriva za bolji razvoj

Mikrobiološka djubriva. Sa manjim dozama mineralnih ?ubriva pri primeni osnovnog ?ubiva (u jesen ili rano prole?e) i izostanka mineralnog ?ubriva za prihranjivanje preko zemljišta. a uz koriš?enje zelenišnog i mikrobiološkog ?ubrivamogu se posti?i planirani prinosi grož?a. Loza da bi normalno rasla, razvijala se i redovno plodonosila iz zemlje crpi vodu i rastvorene mineralne materije. Svake godine u zemljište treba unositi ... Read More »

Žitna stablova osa tokom maja kreće

Žitna stablova osa – Tokom maja se javlja žitna stablova osa. Imago je sjajnocrne boje, dužine tela oko 8 mm. Larva je bledožute boje, karakteristi?nog oblika tela u vidu slova S, dužine oko 12 mm. Ova vrsta se ubraja u zna?ajnije šteto?ine strnih žita. Razmnožavanje Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasla larva (pagusenica) koja se krajem aprila pretvara ... Read More »

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

pepeljasti

Pepeljasti grožđani moljac – Leptir je svetlosivog tela, 5-6 mm dug. Prednja krila su pepeljastosiva, sa svetlijim i tamnijim šarama, a zadnja su svetlo-siva. Štetne su samo njihove gusenice, koje mogu da narastu do 1 cm. U početku su žute, a kasnije zelenkasto-žute boje. Na telu gusenice nalaze se bradavice iz kojih izlaze dlake. Pepeljasti grožđani moljac zajedno sa žutim ... Read More »

Šećerna repa crna repina vaš

šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

Še?erna repa crna repina vaš. Svakodnevnim boravkom na njivama proizvo?a?a uo?ili smo  pojavu crne repine vaši na še?ernoj repi kao i na drugim kulturama. Tako?e su i u?estali pozivi proizvo?a?a še?erne repe da je  na njihovim usevima manje ili više prisutna ova šteto?ina.  Visoka relativna vlažnost kao i temperature (20-250 C ) pogodovale su razvoju svih pa i ove vaši. Prve generacije ... Read More »

Integralna zaštita za zdrave plodove

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, naj?eš?e mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Me?utim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za po?etak proizvo?a?i bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ... Read More »

Korovi soja može li se bez glifosata ?

Korovi soja. Borba protiv otpornih korova u soji – U SAD-u je borba sa korovima stalna. Mnogi koriste glifosat, ali još uvek postoje na?ini za kontrolu korova u soji koriste?i herbicide – to samo zahteva razli?ite hemijske formule, više na?ina delovanja, i disciplinovanu primenu preemerge herbicida.  Stru?njak koji prati problem uništavanja korova kaže da u Nebraski ima sama pet glifosat otpornih ... Read More »