Thursday, 16 August, 2018
Najnovije vesti
Home » 2016 » May

Monthly Archives: May 2016

Konkurs za kupovinu zemljišta – Prosperitati

konkursi

Konkurs za kupovinu zemljišta – Fondacija Prosperitati je raspisala konkurs za kupovinu zemljišta. Cene poljoprivrednih zemljišta su vrlo razli?ite u Vojvodini. U okolini Subotice cena kvalitetnog obradivog zemljišta se kre?e oko 8-10 hiljada eura po hektaru. U drugim mestima Vojvodine najmanje 5-6 hiljada eura treba platiti za jedan hektar. U Banatu u Tordi ili Mužlji 5-6 hiljada eura traže za ... Read More »

Rđasta grinja u voćnjacima koštičavog voća

pegavost lista rezidba višnje rđasta grinja

Rđasta grinja u voćnjacima – Pojava: U pojedinim zasadima koštičavog voća (višnje) tokom maja registrovana   je pojava rđaste grinje Aculus schlechtendali. U jačem intenzitetu zabeleženo je njeno prisustvo na jednogodišnjim sadnicama u rasadniku i mladjim stablima u zasadima višnje. Simptomi i štetnost: Uočava se rdjasta, bronzasta boja naličja listova, koji se uvijaju ka unutrašnjosti. Smanjen je proces fotosinteze, što za ... Read More »

Mikrobiološka djubriva za bolji razvoj

Mikrobiološka djubriva. Sa manjim dozama mineralnih ?ubriva pri primeni osnovnog ?ubiva (u jesen ili rano prole?e) i izostanka mineralnog ?ubriva za prihranjivanje preko zemljišta. a uz koriš?enje zelenišnog i mikrobiološkog ?ubrivamogu se posti?i planirani prinosi grož?a. Loza da bi normalno rasla, razvijala se i redovno plodonosila iz zemlje crpi vodu i rastvorene mineralne materije. Svake godine u zemljište treba unositi ... Read More »

Žitna stablova osa tokom maja kreće

Žitna stablova osa – Tokom maja se javlja žitna stablova osa. Imago je sjajnocrne boje, dužine tela oko 8 mm. Larva je bledožute boje, karakteristi?nog oblika tela u vidu slova S, dužine oko 12 mm. Ova vrsta se ubraja u zna?ajnije šteto?ine strnih žita. Razmnožavanje Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasla larva (pagusenica) koja se krajem aprila pretvara ... Read More »

Šećerna repa crna repina vaš

siva pegavost šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

Še?erna repa crna repina vaš. Svakodnevnim boravkom na njivama proizvo?a?a uo?ili smo  pojavu crne repine vaši na še?ernoj repi kao i na drugim kulturama. Tako?e su i u?estali pozivi proizvo?a?a še?erne repe da je  na njihovim usevima manje ili više prisutna ova šteto?ina.  Visoka relativna vlažnost kao i temperature (20-250 C ) pogodovale su razvoju svih pa i ove vaši. Prve generacije ... Read More »

Korovi soja može li se bez glifosata ?

Korovi soja. Borba protiv otpornih korova u soji – U SAD-u je borba sa korovima stalna. Mnogi koriste glifosat, ali još uvek postoje na?ini za kontrolu korova u soji koriste?i herbicide – to samo zahteva razli?ite hemijske formule, više na?ina delovanja, i disciplinovanu primenu preemerge herbicida.  Stru?njak koji prati problem uništavanja korova kaže da u Nebraski ima sama pet glifosat otpornih ... Read More »

Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom

Vaši u pšenici – U slede?em periodu se o?ekuje rast temperatura te ?e do?i i do pove?anja prisustva vaši na klasu. Preporuka proizvo?a?ima koji nisu sa fungicidnim tretmanom protiv fuzarioza klasa  uporebili insekticid da ga obave sada ukoliko nakon obavljenog pregleda parcela uo?e brojnost od 10 vaši po klasu na 30% biljaka. Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva Kasnije se NE ... Read More »

Integralna poljoprivreda nudi prava rešenja

Integralna poljoprivreda je odgovor na pitanje daljeg razvoja poljoprivrede na održiv, ekonomski uspešan i ekološki prihvatljiv na?in. na planeti Zemlji, težnja za što ve?im profitom. Zemljište je premoreno, ispoš?eno, ruinirano. Vreme je za primenu integralne poljoprivrede. ZEMLJU NISMO NASLEDILI OD PREDAKA, VE? SMO JE POZAJMILI OD BUDU?IH GENERACIJA.  Temelj integralne ishrane biljaka je održavanje i podešavanje plodnosti zemljišta i zaliha  ... Read More »

Delta Agrar apsolutni šampion 83. Poljoprivrednog sajma

Delta Agrar apsolutni šampion poljoprivrednog sajma u svinjarstvu. Šampionski pehar sa titulom apsolutnog šampiona dodeljen je Delta Agraru na upravo završenom Me?unarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Najve?e priznanje Poljoprivrednog sajma dodeljeno je za izuzetno predstavljanje imanja Napredak iz Stare Pazove u svim kategorijama svinjarstva, kome je uz šampionski pehar pripalo još 5 priznanja. Nagrade su na osnovu odluke stru?nog žirija novosadskog ... Read More »

FOLIJARNO đubrenje za bolji rast biljaka

folijarno đubrenje

FOLIJARNO đubrenje   Za formiranje visokih i stabilnih prinosa  biljkama je potrebno istovremeno prisustvo svih proizvodnih faktora u optimalnim količinama: ugljen – dioksid, kiseonik, voda i mineralne materije. Ugljen-dioksid i kiseonik biljke usvajaju iz atmosfere, a vodu i mineralne materije najviše iz zemljišta. Stanje biljnih hraniva u zemljištu je dinamično, podložno je čestim promenama koje zavise od inteziteta fizičkih, hemijskih i bioloških ... Read More »