Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » 2015 » December (page 3)

Monthly Archives: December 2015

Breskve – podloga ishtara za sigurnu proizvodnju

Breskve – podloga ishtara. U modernom na?inu gajenja vo?a VEGETATIVNA podloga ima važnu ulogu. Brojne su varijante i svaki pomak u razvoju podloga donosi poboljšanje i pove?ava efikasnost uzgoja.  Jedna od njih je IŠTARA. Nastala je u INRA (Bordo, Francuska), kao kompleksni me?uvrsni hibrid. Razmnožava se mikropropagacijom. Zrele reznice se teško ožiljavaju. Osetljivija je na asfikciju korena ( nedovoljan sadržaj ... Read More »

Humizacija zemljišta protiv susnih perioda

Humizacija zemljišta Postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogu?i povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama proizvodnje. Sistematska kontrola plodnosti zemljišta kao stalna mera ima za cilj utvr?ivanje plodnosti zemljišta na sadržaj hranljivih materija. Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih ?ubriva u koli?ini, odnosu i vremenu primene, ... Read More »

Nova djubriva koja pomažu postizanje visokih prinosa

Nova djubriva –  Savremena poljoprivreda zahteva primenu novih sredstava u prihrani.To su folijarna ?ubriva, biljni stimulatori,?ubriva sa kontrolisanim otpuštanjem hranivih materija. mikorizna ?ubriva. KOJE PRIMENITI ? Folijarna ?ubriva  Doživljavaju procvat uz nove izume usvajanja hraniva putem lista. Kod novih folijarnih ?ubriva najve?a koncentracija hranive otopine koju biljka može usvojiti, a da ne ošteti list se utrostru?ila (npr. 63% MgO). Duže ... Read More »

HOLANDIJA zemlja čuda ili zemlja pametnih, vrednih ljudi

HOLANDIJA  zemlja ?uda Da se podsetimo starog teksta iz 2014. godine. Poljoprivredom u Zemlji lala bavi se samo oko 68.000 ljudi, ali njen agrar i prera?iva?i 2014. su izvezli robu za 79 milijardi evra. Srpska poljoprivreda i prehrambena industrija 2013. su izvezli za 2,1 milijardu evra. Koliki je to domet možda najbolje svedo?i podatak da je vrednost izvoza holandskog agrara ... Read More »

ZEMLJIŠTE i našoj deci da ostavimo zdravo

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za ?ove?anstvo.Služi za obezbe?enje hrane i pre?iš?avanje vode, na njemu se ?uvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbe?uje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizi?ke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve manje plodna i gube ... Read More »

Rezidba vinove loze – rodnost i broj okaca

Rezidba vinove loze – Produktivnost ?okota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grož?a. Na ispoljavanje produktivnosti ?okota uticaj imaju dva ?inioca: rezidba i visina prinosa grož?a. Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost ?okota, samim tim iskoristili potencijal odre?ene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala ... Read More »

Sadnja malina u ravnoj Vojvodini uspešan primer

Sadnja malina na površini od tri hektara u ataru Ostoji?eva, pionirski je poduhvat ?lanova Udruženja pol?oprivrednika „Potiski ratar“ iz ovog sela ?okanske opštine.  Predsednik „Potiskih ratara“ Miodrag Grbin isti?e da su ovo prve plantaže malina u severnom Banatu, a zasa?ena je sorta „polana”, nastala u Pol?skoj, koja se ve? više godina uspešno gaji u Ratkovu kod Odžaka. Malinjaci su podignuti ... Read More »