Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » 2015 » December

Monthly Archives: December 2015

Mladi voćnjaci – neophodno je djubrenje za brzi razvoj

Mladi vo?njaci su zasadi u periodu intenzivnog rasta i razvoja vo?aka. To je period  od sa?enja vo?nih sadnica pa sve dok one ne razviju osnovne skeletne grane, s obeležjem predvi?enog oblika gajenja. Navedeni period kra?i je kod intenzivnih nego ekstenzivnih zasada. Mlade vo?ke treba redovno ?ubriti kako bi se ubrzao rast i razvoj. Od pravilnog ?ubrenja najviše zavisi brzina rasta ... Read More »

Trovanja pesticidima – kako ih prepoznati

Trovanja pesticidima. Ne postoji idealno hemijsko sredstvo koje bi delovalo samo na štetne insekte, glodare, miokroorganizme i korove, a koje bi istivremeno bilo bezopasno za ?oveka.  Stoga pri radu s otrovnim sredstvima nikad nije dovoljno opreza. I najmanja nepažnja, greška u rukovanju, slu?ajnost, zabuna ili zloupotreba – mogu da dovedu do trovanja, neretko i s fatalnim ishodom. Trovanja mogu da ... Read More »

Ekološki uzgoj pšenice kao izazov na tržištu

Ekološki uzgoj – Pšenica je žitarica koja se uzgaja širom svijeta i najvažnija je zrnata biljka koja se koristi za ljudsku prehranu. Druga je na ljestvici ukupne proizvodnje prinosa žitarica odmah iza kukuruza.  Pšeni?na zrna su glavni prehrambeni proizvod koji se rabi za izradu brašna za kruh, kola?e, tjesteninu, ali i za fermentaciju za izradu alkohola te biogoriva. Ljuska žita ... Read More »

Čačanska bestrna sorta kupine je isplativa

?a?anska bestrna – Ovo je vode?a sorta kupine u Srbiji. Doma?a je sorta, a stvorena je u Institutu za vo?arstvo u ?a?ku, roditelji su joj Dirksen Thornles i Blek Satin. Prošlih godina su proizvo?a?i bili (ne) zadovoljni cenom od 60-70 dinara po kilogramu i mnogi sada kr?e svoje plantaže. Ove godine cena je bila bliyu ceni maline!! Možda bi trebalo ... Read More »

Polovni traktor – kako se odlučiti za onaj pravi

Polovni traktor –  Saveti za kupovinu polovnog traktora. Novo ili polovno? Ovo pitanje se neizbežno postavlja prilikom kupovine traktora. Da bi dugo uživali u polovnjaku proverite temeljno stanje te mašine. U prilog polovnom traktoru ide niža kupovna cena. Kod opremljenosti se u zavisnosti od situacije moraju napraviti odre?eni kompromisi, a potreba za popravkom i servisiranjem dodatno pove?avaju troškove polovnjaka u ... Read More »

Zimsko prskanje lucerišta protiv korova

Zimsko prskanje lucerišta. Problem zakorovljenosti u zasnovanoj lucerki se najbolje rešava zimskim prskanjem lucerišta, jer herbicidi predvi?eni za tu namenu deluju i preko zemljišta štite?i usev lucerke u toku cele sezone. Ovo prskanje se izvodi naj?eš?e krajem februara ili po?etkom marta meseca. Tretiranje se izvodi kada su temperature iznad nule. Naj?eš?i korovi u zasnovanoj lucerki su mišjakinja(Stellaria media), tar?užak (capsela-bursa ... Read More »

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu – duga?ak naslov za suštinsko pitanje naše poljoprivrede – ho?e li naši poljoprivrednici uspeti da zaštite pravo na zemlju naših predaka? Ulaganja u poljoprivredu su uslov opstanka na tržištu koje priznaje samo profit – njegovo veli?anstvo novac ! Generacije su obra?ivale naše njive, ulagale i ubirali plodove teškog rada. Došlo ... Read More »

IPARD deo je program LEADER i LAG-ovi

IPARD Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog podru?ja je mera IPARD programa koja ?e se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017. godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predvi?eno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, iz nacionalnih fondova i privatnog sektora. Najzna?ajniji mehanizam za sprovo?enje LEADER-a na lokalnom nivou bi?e ... Read More »

Muskatna žalfija – osobine, uslovi gajenja, žetva

Muskatna žalfija se gaji od početka ovog veka isključivo radi dobijanja etarskog ulja, koje je prijatnog mirisa (podseća na ambru), a dobija se iz cvasti i najviše se koristi u kozmetičkoj industriji. Vrsta je poreklom iz Južne Evrope, a rasprostranjena je na području od Atlantskog okeana do Kavkaza i duž evropskih i afričkih obala Sredozemnog mora. Raste pretežno na suvljim, ... Read More »