Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » 2015 » October

Monthly Archives: October 2015

ČUVARKUĆA zaštita doma i zdravlja ukućana

 ?uvarku?a –  Raste na krovovima ku?a, bedemima, stenama. ?uvarku?a i danas nije potpuno istražena biljka i uglavnom se koristi u narodnoj medicini. Od lekovitih materija sadrži: tanin, sluz, smolu, kalcijev malat, masno ulje, mravlju i jabu?nu kiselinu. Prevod latinskog imena ?uvar – ku?e zna?i – “uvek žive?a”, što svedo?i o njenoj postojanosti u najrazli?itijim uslovima života. Raste na krovovima ku?a, ... Read More »

Prvi festival “Terra Madre Serbia” u Futogu

Prvi festival “Terra Madre Serbia” koji okuplja male poljoprivredne proizvo?a?e ?uvare biodiverziteta i promotere lokalnog razvoja bi?e održan 30 i 31. oktobra u Futogu uporedo sa 16. Futoškom kupusijadom. Tom prilikom predstavi?e se oko 30 proizvo?a?a tradicionalne hrane iz cele Srbije ?iji su proizvodi deo projekta Riznica ukusa (Ark of taste). Tera Madre (majka zemlja) je mreža koju  2004. godine ... Read More »

Ruža vreme za sadnju je JESEN i PROLEĆE

ruža vreme sadnje

Ruža vreme za sadnju – Najbolje vreme za sadnju ruža jeste jesen ili prole?e. Bitno je da se sadnja obavi na vreme, odnosno da se ne zakasni, jer ukoliko se zakasni sa jesenjom sadnjom biljke nemaju adekvatnu mogu?nost da se ukorene, deo tih žila lako strada od truleži, a nadzemni deo strada od niskih temperatura. Ruža vreme za sadnju je JESEN ... Read More »

Kvalitet sadnog materijala je najvažniji

Kvalitet sadnog materijala Prilikom procesa proizvodnje sadnica trebalo bi primenjivati takve postupke koji ?e omogu?iti maksimalan kvalitet sadnog materijala, koji je preduslov za dobijanje zadovoljavaju?ih rezultata zasnovanog zasada. I pored tako proizvedenih sadnica, one ne moraju biti automatski prepo-ru?ene za sadnju na stalnom mestu, ukoliko se samim sadnicama, od njihovog va?enja iz rastila do sadnje, postupa ne stru?no i ne ... Read More »

DELTA AGRAR investira i unapređuje svoje poslovanje.

DELTA AGRAR investira i unapre?uje svoje poslovanje. U vo?njaku imanja Podunavlje u ?elarevu pušten je u rad novi pogon sa linijama za pretkalibriranje i pakovanje jabuka. Ova instalacija poslednje generacije unapre?uje ponudu najve?eg zasada u Evropi. Predkalibrator francuskog proizvo?a?a Maf Roda, jednog od najboljih u svetu, omogu?uje precizno sortiranje jabuka i formiranje najrazli?itijih vrsta pakovanja, u rinfuzi, kutijama, drvenim ili ... Read More »

Zasnivanje i korištenje sejanih travnjaka za ispašu

Zasnivanje i korištenje sejanih travnjaka. Želja da u smesi bude što više leguminoza, zbog njihovog kvaliteta i azotofiksacije, je zna?ajno ograni?ena ekološkim uslovima gde su sejani travnjaci najzastupljeniji – u brdsko-planinskom podru?ju. U našim uslovima se uglavnom koriste lucerka, crvena detelina i žuti zvezdan. Zasnivanje sejanih travnjaka imalo je najve?i zna?aj za brdsko- planinska podru?ja, posebno na nagibima i lakšim ... Read More »

Nove tehnologije u poljoprivredi za 21. vek

Nove tehnologije – Nastoje?i da odgovori na sve ve?e globalne potrebe za hranom i reši problem zaga?enja prirodne sredine, poljoprivredni sektor ulazi u digitalnu eru. Poljoprivrednici u Evropskoj uniji sve više koriste nove tehnologije kako bi proizvodili ve?u koli?inu proizvoda boljeg kvaliteta uz manju upotrebu poljoprivrednih inputa i manje zaga?enje životne sredine. Nove tehnologije pre prihvataju i uvode u proizvodnju ... Read More »

HRIZANTEMA gospodarica vrta u kasnu jesen

Hrizantema je dobro poznat cvet na ovim našim prostorima. Od davnina je hrizantema bila rado vi?ena po baštama i dvorištima. Zbog cvetanja u kasnu jeseni neo?ekivanih susreta sa ranim snegom i mrazom, ova poslednja gospodarica boja, koja ne uzmi?e pred belim plaštom nadolaze?e zime u narodu se zove i zimska ruža. Naziv hrizantema je dobila po kombinaciji 2 gr?ke re?i ... Read More »

LALE cveće za proleće, sade se u jesen

Lale su u stvari baštensko cve?e, ali se mogu, kao zumbuli i narcisi, gajiti u saksiji ili dekorativnoj ?inijici, a na prozoru cvetaju u vreme kada su napolju u bašti cvetne leje još pokrivene snegom. Ovo lepo ukrasno cve?e donešeno je u Evropu iz Turkestana, svoje postojbine. Do danas je u Holandiji, njihovoj drugoj domovini, odgojeno više hiljada vrsta. Na ... Read More »

Kredit RFV za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Kreditna linija Razvojnog fonda Vojvodine namenjen kupovini poljoprivrednog zemljišta sa kamatom od 2%.  Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. Osnovni cilj dodele kredita je obezbe?enje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i ... Read More »