Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » 2015 » January

Monthly Archives: January 2015

Rezidba vinograda – kako lastare orezati

Rezidba – Pri osnovnoj rezidbi vinove loze na zrelo izvestan broj lastara se odseca do osnove, a pojedini lastari se prekra?uju na izvesnoj udaljenosti od osnove. U zavisnosti od dužine tih delova lastara, koji se pri rezidbi ostavljaju na ?okotu razlikujemo slede?e rodne elemente: – kratki kondiri, delovi lastara orezani iznad 1. do 3. okca, – dugi kondiri, delovi lastara ... Read More »

Spontano vrenje – opasnost za vina u podrumu, u proleće

SPONTANO VRENJE – Visoke temperature za ove mesece mogu doneti probleme vinarima. S obzirom da je vino jako podložno promenama ukoliko bi došlo i do najmanjeg propusta u toku proizvodnje i ?uvanja istog, treba strogo voditi ra?una o njegovom kvalitetu i ?esto ga nadgledati i proveravati da ne bi došlo do nepoželjnih pojava koje bi se odrazile na njegov kvalitet. ... Read More »

Etanol pomaže ratarima -čuva cenu kukuruza

balans kukuruz otkup etanol

Etanol – Tržište kukuruza: proizvodnja američkog etanola održava cene. Prema USDA (Ministarstvo za poljoprivrednu SAD), 131 Mt, tj. 35% američke proizvodnje kukuruza i 13% svetske proizvodnje namenjeno je proizvodnji etanola u Sjedinjenim Američkim Državama u 2014/15. Ovo tržište je na taj način postalo za nekoliko godina odlučujuće na tržištu kukuruza.  Tokom 2014, zahvaljujući globalnoj tražnji održana je prerada kukuruza u ... Read More »

Božić 2015. godine -Patrijarh Pavle

Boži? 2015. – ” Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to ?inite drugima; što ne želite sebi, to ne ?inite drugima, onda bi zemlja, ako ... Read More »

Banstolka, Skočko za lep vikend i uspomene

Ku?a za odmor „Banstolka“ nalazi se u lepom prirodnom ambijentu, na obroncima Fruške Gore, uz magistralni put M-22/1 ( stari put Beograd – Novi Sad ) i blizu Dunava. “Fruškogorski sko?ko” je “medikament za muškarce”, napravljen isklju?ivo od plodova prirode koji ja?i pol ?ini ja?im. “Fruškogorski sko?ko”, za širu javnost nepoznat medika- ment, pravi se na salašu Mirjane Hemun kraj ... Read More »