Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » 2015

Yearly Archives: 2015

Mladi voćnjaci – neophodno je djubrenje za brzi razvoj

Mladi vo?njaci su zasadi u periodu intenzivnog rasta i razvoja vo?aka. To je period  od sa?enja vo?nih sadnica pa sve dok one ne razviju osnovne skeletne grane, s obeležjem predvi?enog oblika gajenja. Navedeni period kra?i je kod intenzivnih nego ekstenzivnih zasada. Mlade vo?ke treba redovno ?ubriti kako bi se ubrzao rast i razvoj. Od pravilnog ?ubrenja najviše zavisi brzina rasta ... Read More »

Trovanja pesticidima – kako ih prepoznati

Trovanja pesticidima. Ne postoji idealno hemijsko sredstvo koje bi delovalo samo na štetne insekte, glodare, miokroorganizme i korove, a koje bi istivremeno bilo bezopasno za ?oveka.  Stoga pri radu s otrovnim sredstvima nikad nije dovoljno opreza. I najmanja nepažnja, greška u rukovanju, slu?ajnost, zabuna ili zloupotreba – mogu da dovedu do trovanja, neretko i s fatalnim ishodom. Trovanja mogu da ... Read More »

Ekološki uzgoj pšenice kao izazov na tržištu

Ekološki uzgoj – Pšenica je žitarica koja se uzgaja širom svijeta i najvažnija je zrnata biljka koja se koristi za ljudsku prehranu. Druga je na ljestvici ukupne proizvodnje prinosa žitarica odmah iza kukuruza.  Pšeni?na zrna su glavni prehrambeni proizvod koji se rabi za izradu brašna za kruh, kola?e, tjesteninu, ali i za fermentaciju za izradu alkohola te biogoriva. Ljuska žita ... Read More »

Čačanska bestrna sorta kupine je isplativa

?a?anska bestrna – Ovo je vode?a sorta kupine u Srbiji. Doma?a je sorta, a stvorena je u Institutu za vo?arstvo u ?a?ku, roditelji su joj Dirksen Thornles i Blek Satin. Prošlih godina su proizvo?a?i bili (ne) zadovoljni cenom od 60-70 dinara po kilogramu i mnogi sada kr?e svoje plantaže. Ove godine cena je bila bliyu ceni maline!! Možda bi trebalo ... Read More »

Polovni traktor – kako se odlučiti za onaj pravi

Polovni traktor –  Saveti za kupovinu polovnog traktora. Novo ili polovno? Ovo pitanje se neizbežno postavlja prilikom kupovine traktora. Da bi dugo uživali u polovnjaku proverite temeljno stanje te mašine. U prilog polovnom traktoru ide niža kupovna cena. Kod opremljenosti se u zavisnosti od situacije moraju napraviti odre?eni kompromisi, a potreba za popravkom i servisiranjem dodatno pove?avaju troškove polovnjaka u ... Read More »

Degustacija vina – korak po korak udjite u carstvo vina

Degustacija vina – Ovi mali saveti ?e provesti po?etnika kroz degustaciju korak po korak…     Vino je za uživanje, ali za mnoge je pristup ?aši sa vinom zastrašuju?e iskustvo.  Posle ovog kratkog teksta mo?i ?ete da odredite kakve ukuse volite, nau?ite kako dati opštu ocenu o vinu i postanete sigurniji da iznesete svoje mišljenje.   1. Prvi korak kod degustacije vina ... Read More »

Zimsko prskanje lucerišta protiv korova

Zimsko prskanje lucerišta. Problem zakorovljenosti u zasnovanoj lucerki se najbolje rešava zimskim prskanjem lucerišta, jer herbicidi predvi?eni za tu namenu deluju i preko zemljišta štite?i usev lucerke u toku cele sezone. Ovo prskanje se izvodi naj?eš?e krajem februara ili po?etkom marta meseca. Tretiranje se izvodi kada su temperature iznad nule. Naj?eš?i korovi u zasnovanoj lucerki su mišjakinja(Stellaria media), tar?užak (capsela-bursa ... Read More »

Plamenjača vinove loza ne miruje ni tokom zime

Plamenja?a vinove loze – prouzrokova? gljiva ( Plasmopara viticola) prezimljava u opalom liš?u, u unutrašnjem tkivu i to u obliku zimskih spora (oospora). To su punije ?elije, pune ulja, otporne na zimu i zimi miruju.Tkivo liš?a se pomalo raspada, trune i tako se oospore do prole?a oslobode. U prole?e kad otopli, vinova loza prolista i padne dovoljno kiše, zimske spore ... Read More »